SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN: Drop fornemmelsespolitikken

SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN: Drop fornemmelsespolitikken

07.09.2010


I oppositionen savner vi i øjeblikket, at regeringen, herunder særligt Dansk Folkeparti, leverer sammen-hængende, grundigt analyserede politiske forslag. DF’s forslag om en 28-års-regel er blot det sidste skud på stammen af usammenhængende forslag. Forslaget om en skærpelse af 24-års-reglen viser desværre, at mavefornemmelser er mere afgørende for DF’s politik end dokumentation for effekt.

Vi så den manglende grundighed i det politiske forberedelsesarbejde i forbindelse med forslaget om loft over børnechecken. Forslaget blev ændret efter blot en enkelt uges massiv pressedækning, der afslørede, at forslaget ramte mange helt almindelige danske familier hårdt. Loftet over børnechecken er nu sat lidt højere, men forslaget er stadig en forringelse af børnefamiliernes vilkår.

Til næste år vil regeringen, støttet af DF, så indføre brugerbetaling på kunstig befrugtning. Det på trods af, at det danske fødselstal er for lavt til, at vi kan reproducere os selv. Forslaget er uigennemtænkt. Hvis ikke fødselstallet stiger, kommer vi om få år til at mangle arbejdskraft, og så vil import af udenlandsk arbejdskraft være uundgåelig. I sundhedsvæsenet tager det lang tid at lære f.eks. sprog og kultur, så det er nu allerbedst, hvis vi selv kan opretholde arbejdsstyrken.

Og så er der kravet om en 28-års-regel. Der findes absolut ingen dokumentation for, at en skærpelse af de eksisterende regler vil reducere antallet af tvangsægteskaber. Derimod har flere eksperter påpeget, at en ændring af 24-års-reglen til en 28-års kan være direkte skadelig for integrationen. Desuden vil en 28-års-regel blot gøre det endnu vanskeligere for unge danskere, der bliver forelsket i en person i udlandet, at komme tilbage til Danmark og stifte familie. Det har vi ikke brug for.

Danmark har derimod brug for, at der er gode rammer for børnefamilierne, så fødselstallet ikke falder yderligere. Investeringer i uddannelse og forskning, som Danmark skal leve af i fremtiden giver mening, som S og SF netop har foreslået i sit forslag til finanslov.

Man kan let få det indtryk, at DF fører politik ved at stikke en finger i vejret og mærke vinden. For de seneste forslag er direkte skadelige for den danske arbejdsstyrke. Og det udstiller den manglende undersøgelse af forslagenes reelle effekt. I stedet føres der symbolpolitik, der gør mere skade end gavn. Så drop nu fornemmelses-politikken, og lad os sammen skabe et Danmark rustet til fremtiden.