Roger Buch: Det er ikke smart at nedlægge regionerne – det ligner valgtaktik

Roger Buch: Det er ikke smart at nedlægge regionerne – det ligner valgtaktik

22.08.2011


”Der findes ingen analyser eller udenlandske eksempler på, at sundhedssektoren vil gøre det bedre med den nedlæggelse af regionerne, som regeringen foreslår. Tværtimod har Norge dårlige erfaringer med det,” siger en af Danmarks førende forskere i kommunalpolitik, Roger Buch, til RÆSON. ”Der kan ikke ligge hverken smart økonomisk politik eller smart sundhedspolitik bag. Derimod er der tale om at skabe fælles front hos de borgerlige, inden der bliver trykket på valgknappen.”

Interview af David Jano og RÆSONs ansvarshavende chefredaktør Magnus Boding Hansen

Har regionerne været en succes?
Ja, det er netop det, der er bemærkelsesværdigt; at regionerne har været en markant succes på sundhedsområdet. Regeringen har formentlig skudt sig selv i foden med dette forslag. En lang række eksperter har enstemmigt erklæret, at regionerne bestemt ikke bør nedlægges, da de generelt set har været en succes.

Er regionernes succes et produkt af det rent organisatoriske med en femdeling af sundhedssektoren eller af, at regionerne har været politiske enheder med valgte regionsråd og nærdemokrati?
Det er en kombination af regionale og nationale politiske beslutninger gennem årtier.

Sygehussektoren, som jo er regionernes primære ansvarsområde, er, som du siger, blandt verdens mest effektive. Det er ifølge meningsmålinger ikke populært at nedlægge regioner. Og det udstiller oven i købet, at Venstres egen strukturreform fra 2007 ikke var perfekt. Så hvorfor gør de det alligevel?
Der kan ikke ligge hverken smart økonomisk politik eller smart sundhedspolitik bag dette forslag, derimod er der tale om at skabe en fælles front hos de borgerlige før lukketid, altså inden der bliver trykket på valgknappen. Det er også pudsigt, at Claus Hjort Frederiksen intet alternativ giver til regionerne. Direkte adspurgt henviste han til arbejdsgrupper, der skal finde en fremtidig bedre løsning. Dette ligner ikke Venstre, der ellers tit angriber netop oppositionen for at komme med ukonkrete politiske forslag.

Hvad er det økonomisk og sundshedspolitisk smarte ved regionerne nu?
At vi har et middeldyrt, men højeffektivt sundhedssystem. Der findes ingen analyser eller udenlandske eksempler på, at det, som nu foreslås, vil gøre det bedre. Tværtimod har Norge dårlige erfaringer med den model, som nu foreslås i Danmark, med at give sundhedssektoren tilbage til staten.

Hvorfor tror du, det sker lige nu, så kort før et valg?
Det drejer sig først og fremmest om en gammel uenighed mellem Venstre, Konservative og DF. Sidstnævnte har altid været imod regionerne, helt tilbage fra dengang Pia Kjærsgaard stadig var en del af Fremskridtspartiet. Og helt tilbage til Schlüters velmagtsdage har Konservative heller aldrig været fortalere for dem. Regionerne er Venstres projekt, men nu har de valgt at skabe fælles front med de andre partier i den borgerlige lejr. Regeringspartierne vil gerne fremstå så enige som muligt på flest mulige punkter før et valg; det er velkendt procedure på Christiansborg.

Men valgtaktik eller ej, er der så ikke fornuft i – som regeringen fremfører – at få professionelle folk til at administrere regionerne i stedet for de folkevalgte?
Jo, hvis man ønsker embedsmandsvælde og teknokrati. Sygehusene administreres i dag af professionelle, men med regional politisk styring.

Hvad bliver den største udfording, hvis regionerne nedlægges? Hvor vil det kunne mærkes? Hvad er de eventuelle fordele?
De kommende sygehuslukninger for at lave de såkaldte supersygehuse er ikke en regional opfindelse, men noget, staten har bestilt. På lang sigt er den centralisme, som følger med statslig styring, sikkert en god strømpil på hvilken retning sygehusvæsenet vil bevæge sig i med magten hos embedsmændene i sundhedsministeriet: centralisme.

David Jano (f. 1985) har en BA i Historie fra Københavns Universitet. Han har læst på University of Haifa i Israel og er i øjeblikket ved at afslutte en kandidat i Mellemøstenstudier på Syddansk Universitet, hvor han skriver speciale om det mangeårige komplekse forhold mellem Israel og Tyrkiet.

Magnus Boding Hansen (f. 1986) er RÆSONs ansvarshavende chefredaktør og redaktør for krig og fred. Kandidatstuderende i retorik med tilvalg i journalistik fra Universidad de Costa Rica og i militær- og fredsstudier. Har skrevet til Information fra Sydsudan og Haiti og været praktikant på DR2 Udland. ILLUSTRATION: Roger Buch.