Søren Espersen: USA og Vesten skal ophøre med missionsvirksomheden

Søren Espersen: USA og Vesten skal ophøre med missionsvirksomheden

19.06.2014


“Jeg tror det er væsentligt, at USA og Vesten som sådan ophører med missionsvirksomheden! Vi bør reagere militært, hvis vi er truet men ellers holde op med at demokrati-opdrage. Det virker patroniserende og dermed kontraproduktivt!”

1. Ja eller nej: Vil næsten enhver form for vestlig militær indgriben i Irak og/eller Syrien forværre situationen?
SØREN ESPERSEN (DF): Ja.

2. Har Obamas forsøg på en lavere amerikansk profil i Mellemøsten (fx Syrien) reduceret eller forøget risikoen for at konflikterne på sigt rammer vesten?
SØREN ESPERSEN (DF): Reduceret. Jeg tror det er væsentligt, at USA og Vesten som sådan ophører med missionsvirksomheden! Vi bør reagere militært, hvis vi er truet men ellers holde op med at demokrati-opdrage…. Det virker patroniserende og dermed kontraproduktivt!

3. Den åbenlyse frygt i Washington har siden 2001 været, at der opstår områder i fx Syrien, Irak og Afghanistan hvor terrorister (eller deres sympatisører) kan operere uhindret – og derfra true også vestlige lande. Er det en reel risiko? Kan vi leve med den?
SØREN ESPERSEN (DF): Nej, og vi bør heller ikke “leve med den”. Opstår der på ny træningslejre for terrorister, bør vi bombe disse – enten med droner eller med jagerfly/bombefly.

4. “This is not solely, or even primarily, a military challenge […] This should be a wake-up call. Iraq’s leaders have to demonstrate a willingness to make hard decisions and compromises on behalf of the Iraqi people in order to bring the country together” Præsident Obama 13. juni. Kunne Maliki – ved langt tidligere at have samarbejdet med sunnimuslimerne og kurderne – faktisk have sikret Irak mod en udvikling som den, der finder sted i disse dage?
SØREN ESPERSEN (DF): Ja. Ansvaret og skylden for det, der nu er i gang i Irak, er alene Malikis. Han lider af det, jeg kalder den “arabiske syge” – altså så snart sunnierne får magten, sætter de shiaerne i fængsel – og omvendt. Pinligt og umodent.

5. “Jeg tror, at amerikanerne i dag er begyndt at indse, at af alle dårlige løsninger i Syrien, så er et samarbejde med alawitterne (shiamuslimsk sekt, der bakker op om Bashar al-Assad, red.) det mindste onde, og så må man altså sluge Assad og skylle godt efter. Han er nødvendig for at bekæmpe de radikale muslimer” sagde Herbert Pundik i RÆSON i februar. Bør vesten tage til efterretning, at Assad-regimet bliver siddende – og gå efter en forhandlet løsning mellem regeringen og oprørerne?
SØREN ESPERSEN (DF): Ja, jeg er heri enig med Pundik. Man må til en hver tid forholde sig til virkeligheden, og den er, at Assad nok atter får den uindskrænkede magt.

6. Er det – også i lyset af udviklingen i fx Egypten – overordnet nødvendigt at indse, at demokratiet ikke kommer til Mellemøsten nu og at Vesten derfor kommer til at alliere sig også med ikke-demokrater?
SØREN ESPERSEN (DF): Ja, helt sikkert. Der vil generelt sagt ikke kunne indføres demokrati blandt arabiske stater, og således må Vesten altid forholde sig til virkeligheden, som nævnt i mit svar til spørgsmål 5.

7. Hvilke lektier har du og dit parti draget af krigene i Irak og Afghanistan?
SØREN ESPERSEN (DF): I begge tilfælde sagde Dansk Folkeparti ja til at gå i krig som følge af at Vesten (og dermed Danmark) syntes truet. Ingen konflikt er ens, men vi ville i dag reagere på samme måde, hvis vi skønner, at Vesten er truet.

8. I november skrev Lars Erslev Andersen i RÆSON: “Borgerkrigen i Syrien, konflikterne i Irak og den ganske ustabile situation i Libanon og til dels Jordan truer med at åbne hele denne region for sekteriske konflikter på kryds og tværs, der endegyldigt kan omkalfatre grundlaget for regionens nuværende statssystem”. Er det det, vi ser nu?
SØREN ESPERSEN (DF): Nej, der er intet nyt under solen. De sekteriske konflikter mellem sunni-ekstremister og shia-ekstremister har eksisteret i 1400 år – Man må derfor til enhver tid håbe på sekulære ledere, som formår at holde ekstremisterne stangen.

ILLUSTRATION: Joe Biden, Robert M. Gates, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mike Mullen og U.S. Marine Corps General James Mattis, 1. september 2010 under ceremonien hvor Gen. Lloyd J. Austin III afløser Army Gen. Raymond T. Odierno som øverstbefalende for de tilbageværende amerikanske styrker i Irak. Ceremonien markerede overgangen fra “Operation Iraqi Freedom” til “New Dawn”, hvor amerikanerne kun skulle støtte de irakiske soldater. [FOTO: Dept. of Defense/Chad J. McNeeley, U.S. Navy]