Kristian Jensen: Jeg er åben for at sende F16-fly til Syrien

Kristian Jensen: Jeg er åben for at sende F16-fly til Syrien

22.09.2015


RÆSON: Så du er åben for også at gå ind i Syrien?
Jensen: Jeg er åben overfor at udvide vores F16-bidrag til Syrien, men jeg er ikke afklaret.


Udenrigsministeren er “åben men ikke afklaret” overfor en udvidelse af den danske F16-indsats til det borgerkrigshærgede Syrien – men understreger overfor RÆSON: “Jeg kan ikke se for mig, at vi skulle sætte danske landtropper ind i Syrien”. I interviewet med RÆSON opstiller Kristian Jensen to afgørende punkter for en udvidelse af F16-indsatsen til Syrien: “Den ene ting er vores alliancepartnere. Den anden ting, det er, at vi kan sende vores danske bidrag ud med et stærkt og bredt mandat i ryggen. Jeg tror, at det er afgørende, når vi sender folk ud på så farlige missioner, som det er at være F16-pilot i hele konflikten, at de ved, at det er sket på et bredt mandat” – men han tilføjer: “Det mandat skal de have, selvom jeg ikke vil deponere min handlefrihed hos oppositionen.”

Flyene skal “hurtigst muligt” tilbage til Irak

F16-flyene skal tilbage til Irak “hurtigst muligt” understreger ministeren, og det er i forbindelse man skal beslutte om missionen skal udvides:

“Lige nu fokuserer vi på den dialog vi har med koalitionen om, hvordan vi aktivt kan bidrage inden vi hurtigst muligt i 2016 kan genindsætte F16-bidraget. Regeringen præsenterer snarest vores overvejelser for Udenrigspolitisk Nævn”, siger Kristian Jensen.


RÆSON BEKLAGER: En tidligere version af dette interview (offentliggjort igår 21/9) citerede ministeren for at være “åben men ikke afklaret” overfor at sætte tropper ind i Syrien – citatet var forkert.

INTERVIEW:

RÆSON: I Syrien er der stadig fuldt blus på konflikten. Du nævner selv, at vi skal tage fat på roden af problemet. Er det muligt at stoppe konflikten uden at lave en aftale med Assadregimet?
Jensen: Jeg tror, at en løsning vil omfatte dele af det nuværende regime, men jeg kan ikke se en løsning for mig med Assad.

RÆSON: Men dele af regimet kan godt få lov til at blive?
Jensen: Det, der er en væsentlig faktor for mig, det er, at man bevarer en struktur i Syrien, der kan håndtere en samfundsopbygning. Og så må man acceptere at lave alliancer med nogle, der ikke er ens bedste venner, men som er bedre end alternativet. For det værste, der kan ske, er, at Syrien kollapser som stat og dermed presser landene omkring landet – Jordan og Libanon – endnu mere. Jeg kan ikke se, i modsætning til min forgænger, en fremtid, hvor Assad er en del af løsningen. Det tror jeg simpelthen ikke vil give varig fred i Syrien. Derfor er man nødt til fortsat at lægge pres på Rusland og Iran for at få dem til at trække den afgørende støtte, de giver til Assadstyret. Det, der har holdt Syrien oppe, er jo ikke det syriske militær i sig selv, men i høj grad den støtte, de har fået fra Iran troppemæssigt og fra Rusland i forhold til våben og udstyr.

RÆSON: Hvis man skal slå IS i Syrien, er det så nødvendigt med boots on the ground – landtropper?
Jensen: Vi har boots on the ground. Vi har for det første de kurdiske styrker-

RÆSON: Er det nok?
Jensen: Der kommer flere. Vi har de kurdiske styrker fra Nordirak. Vi har Den Frie Syriske Hær [Free Syrian Army, red.], som bliver trænet og uddannet af USA. Vi har den irakiske hær, som bl.a. bliver trænet af Danmark – et område, som vi, selvom F-16’erne blev trukket hjem, vedbliver at være til stede i, hvad der er meget værdsat fra irakisk side.

RÆSON: Du har selv tidligere åbnet for at træde ind i koalitionen i Syrien, hvis briterne også træder ind. Hvis det sker, og amerikanerne spørger, om vi gerne vil være med til at lave luftangreb i Syrien, er det så noget, vi siger ja til?
Jensen: Der sker det nu, at F-16’erne er kommet hjem. Når de er klar til at komme tilbage igen, så vil vi tage en pejling af, hvor vi er henne i konflikten. Er vi et sted i konflikten på jorden og med vores alliancepartnere, hvor det er relevant at inddrage andre områder end Irak? Jeg mener, at vores udfordring i høj grad består i, at det for ISIL er ligegyldigt, om vi taler om Irak eller Syrien – det er et territorium, de vil herske over, og vi er nødt til at trænge dem tilbage.

RÆSON: Så du er åben for også at gå ind i Syrien?
Jensen: Jeg er åben overfor at udvide vores F16-bidrag til Syrien, men jeg er ikke afklaret. Vi tager stilling til det, når vi kommer frem til, at vi skal sende flyene afsted igen. Der er flere ting, der er afgørende for mig. Den ene ting er vores alliancepartnere. Den anden ting, det er, at vi kan sende vores danske bidrag ud med et stærkt og bredt mandat i ryggen. Jeg tror, at det er afgørende, når vi sender folk ud på så farlige missioner, som det er at være F16-pilot i hele konflikten, at de ved, at det er sket på et bredt mandat. Det mandat skal de have, selvom jeg ikke vil deponere min handlefrihed hos oppositionen.

RÆSON: Har vores allierede rettet henvendelse om en dansk stillingtagen til andre opgaver mod IS end F16-indsatsen?
Jensen: Lige nu fokuserer vi på den dialog vi har med koalitionen om, hvordan vi aktivt kan bidrage inden vi hurtigst muligt i 2016 kan genindsætte F16-bidraget. Regeringen præsenterer snarest vores overvejelser for Udenrigspolitisk Nævn.

RÆSON: Er det aldeles udelukket at Danmark vil indsætte landtropper i Syrien, hvis vi måtte blive spurgt?
Jensen: Det, jeg er åben overfor, er at udvide flybidraget til Syrien. Men som sagt med de forbehold jeg har taget. Jeg kan ikke se for mig, at vi skulle sætte danske landtropper ind i Syrien.

Interviewet bringes i RÆSON23, der udkommer i oktober [bestil abonnement nu og få det med posten inden udgivelsen] – samt, for vores abonnenter, på nettet i en udvidet version.

ILLUSTRATION: Officielt pressefoto [fotograf: Ulrik Jantzen for Udenrigsministeriet]