Rasmus Jarlov (K):  Flygtningekonventionens dage er talte

Rasmus Jarlov (K): Flygtningekonventionens dage er talte

14.01.2016


Flygtningekonventionen er forældet, urimelig og inhuman. Den skal derfor skrottes. Danmark bør gå forrest i opgøret med konventionen, fordi den forhindrer de europæiske lande i af afvise asylansøgere. Hvis ikke ender vi med en katastrofe: et ræs mod bunden, en konkurrence i hvem der kan behandle flygtningene dårligst og en så voldsom indvandring, at det vil ødelægge vores samfund.

KOMMENTAR af Rasmus Jarlov, Medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti

Danmark er bundet af flygtningekonventionen (og menneskerettighedskonventionen), der siger, at vi skal give asyl til folk, der kommer fra et krigshærget land og sætter deres fod på dansk jord. Flygtningekonventionen er skrevet efter Anden Verdenskrig. Dengang kom flygtningene fra nabolande, og de kulturelle udfordringer var derfor ikke så store. Man havde midlertidig beskyttelse i tankerne: Flygtningene skulle beskyttes i en kort periode, indtil de kunne rejse tilbage til deres hjemstavn. Der var generelt ikke tale om mennesker, som søgte om permanent ophold, men om folk, der gerne ville tilbage til deres eget land.

Situationen i dag er helt anderledes. Der er tale om en reel folkevandring af mennesker fra en helt anden kulturkreds, som ønsker at bosætte sig permanent i Vesten. Modtagerlandene skal ikke bare yde midlertidig beskyttelse, men skal permanent ændre deres befolkningssammensætning og acceptere nye etniske mindretal til evig tid. Det er ikke længere et økonomisk spørgsmål om at afsætte ressourcer til at hjælpe folk i nød i en midlertidig periode, men et spørgsmål om at ændre de vestlige samfund fra at være homogene, kristne nationalstater til at blive blandede samfund. En fundamental og historisk ændring med evigtrækkende konsekvenser.

 

Alle vil gerne hjælpe folk i nød, men meget få ønsker at ændre deres egne samfund til ukendelighed for at gøre det. Det er ikke et offer, man rimeligvis kan forlange af os.
____________________

 

Det er der naturligvis ingen befolkninger, der vil finde sig i. Alle vil gerne hjælpe folk i nød, men meget få ønsker at ændre deres egne samfund til ukendelighed for at gøre det. Det er ikke et offer, man rimeligvis kan forlange af os.

Det er dog ikke det eneste problem med flygtningekonventionen. Den er også den direkte årsag til, at Danmark og alle andre europæiske lande i øjeblikket behandler flygtningene dårligere og dårligere. Vi tager deres smykker, putter dem i uopvarmede telte og forhindrer dem i at få deres familier hertil. Det er et ræs mod bunden, hvor vi konkurrerer om at behandle flygtningene så dårligt som muligt – alt sammen på grund af flygtningekonventionen.

Flygtningekonventionen umuliggør nemlig, at vi kan afvise flygtninge. Derfor har vi kun en mulighed tilbage, for at holde antallet af flygtninge nede: At gøre det så uattraktivt som muligt at komme til Danmark. Behandler vi flygtningene godt, kommer der uoverskueligt mange. Det gør vi derfor ikke. En human flygtningepolitik ville være at tage imod et overkommeligt antal – eksempelvis 5.000 om året til Danmark – og så behandle dem godt og ordentligt. Men det forhindrer flygtningekonventionen os altså i.

 

Flygtningekonventionen umuliggør nemlig, at vi kan afvise flygtninge. Derfor har vi kun en mulighed tilbage, for at holde antallet af flygtninge nede: At gøre det så uattraktivt som muligt at komme til Danmark.
____________________

 

Endelig er flygtningekonventionen direkte skyld i, at menneskesmuglerne tjener store penge. På grund af konventionen får flygtningene kun behandlet deres sag, hvis de sætter deres fod på europæisk jord. Derfor betaler de en formue til menneskesmuglerne for at komme til Europa. Derfor drukner de i tusindvis i plimsollere over Middelhavet. Igen på grund af flygtningekonventionen.


Flygtningekonventionen er utidssvarende, urimelig og inhuman. Den skal derfor skrottes. Men det tør vi ikke i Danmark. På grund af et stykke papir fortsætter den menneskelige og samfundsmæssige katastrofe.


Embedsmænd og såkaldte eksperter fortæller os, at det er umuligt at bryde eller opsige konventionen. Det er det sikkert også, set ud fra en rent juridisk betragtning. Ligesom det juridisk set er ‘umuligt’ at bryde andre aftaler eller love.


Men lad os forestille os, at vi brød konventionen. Hvad ville der ske? Ville jorden gå under? Ville de andre europæiske lande indlede en straffeaktion mod Danmark? Naturligvis ikke. De står alle med de samme problemer og er lige så trætte af konventionen, som vi er. Det, som ville ske, er, at andre lande ville følge efter os, og så ville vi få ændret konventionen.


Det har vi dog ikke rygrad til fra dansk side, så realistisk set kan vi nu blot vente på, at et land med mere rygrad enten bryder med eller opsiger konventionen. Mon ikke det bliver enten Ungarn eller England. Når det første land tager opgøret, vil den danske regering forhåbentlig bakke op og følge efter. Så har vi mulighed for at stoppe den eskalerende katastrofe.

 

Flygtningekonventionen er utidssvarende, urimelig og inhuman. Den skal derfor skrottes. Men det tør vi ikke i Danmark. På grund af et stykke papir fortsætter den menneskelige og samfundsmæssige katastrofe.
____________________

 

Hvis ikke vi snarest får et opgør med flygtningekonventionen, vil der i historiebøgerne om et par hundrede år forskes i, hvorfor de vestlige samfund ikke stoppede den katastrofale migration, som de ellers udmærket godt kunne se ødelagde deres samfund. En historiker vil få øje på et dokument kaldet flygtningekonventionen, men folk vil have svært ved at tro på, at et enkelt dokument kunne være skyld i så stor handlingslammelse.

ILLUSTRATION: Flygtninge på den ungarske motorvej på vej til Østrig, 4. september 2015 [foto: Joachim Seidler].