Stine Bosse: Kære Anders Samuelsen, her er mine tre råd til dig som udenrigsminister

Stine Bosse: Kære Anders Samuelsen, her er mine tre råd til dig som udenrigsminister

21.12.2016


Kommentar af Stine Bosse

Du har en spændende opgave foran dig. Verden er ikke, hvad den har været. Mange mennesker er oprigtig urolige for, hvordan situationen i Europa udvikler sig. Endnu flere er urolige ved, hvad Trump betyder for ikke bare USA, men for hele magtspillet i verden.

Der synes at være én sikker overskrift over hele situationen, og det er “usikkerhed”. Man taler ligefrem nu om politisk disruption. Altså store uforudsigelige forstyrrelser eller afbrydelser, der vender op og ned på dagens orden. Det kan i den politiske virkelighed kaldes den moderne revolution. Det må du forholde dig til og navigere i.

Jeg har tre råd til dig, som jeg håber du vil overveje, og som du skal vide, er givet til dig uden politisk drilleri, med et ønske om at “forstyrre” dig en lille smule, og som jeg ville have givet enhver udenrigsminister, uanset politisk tilhørsforhold.

Første råd: Som udenrigsminister skal du sammen med forsvarsministeren tage dig af borgernes sikkerhed og tryghed. Uden at det må lyde alt for ildevarslende, så tror jeg det er tid til, at give danskerne et mere realistisk blik på vores sikkerhed. Trump har signaleret klart, at han ikke vil blive ved med at lade USA trække det økonomiske læs i NATO. Signalerne fra USA har lydt længe, men Trump synes, at ville indfri sine løfter, i hvert fald, der hvor det ikke har de allerstørste konsekvenser. Og ærligt talt, så er det ikke langtidsholdbart, at EU som verdens største økonomi kører på en slags frihjul.

 

Vi må arbejde os hen imod ophævelse af forsvarsforbeholdet, således at vi kan indgå i et tæt samarbejde med og koordinere med andre EU lande.
_______

 

Vi må arbejde os hen imod ophævelse af forsvarsforbeholdet, således at vi kan indgå i et tæt samarbejde med og koordinere med andre EU lande. Det vil betyde billigere indkøb, sikring af at udstyr kan “tale sammen” i tilfælde af et aktivt forsvar måtte komme på tale, og på den måde mere tryghed for relativt færre penge. Vi skal med andre ord ikke opruste, men vi skal omruste. Nyere teknologi, bedre effektivitet gennem integration og fremfor alt sikkerhed og tryghed for egen regning.

Du er nødt til sammen med Hjort Frederiksen, at starte den nødvendige dialog med borgere, således at mennesker i Danmark kan opleve sig involveret og således at der er en løbende bevidstgørelse om tingenes tilstand. Det er ikke så godt fat som man kunne håbe. Det er ikke bare op til et valg, om vi skal drøfte EU som mulighed og Europa som vort naturlige fællesskab for forsvar. Nej, det skal du hele tiden være opmærksom på.

Andet råd: EU er egentlig ikke udenrigspolitik. Der er masser af EU-lovgivning, som fortjener mere opmærksomhed undervejs i processen og som f.eks. debatter i Folketingssalen normalt sikrer. Det er svært for almindelige mennesker at følge med i nye tiltag, hvis disse alene behandles i Europaudvalget. Medierne tilegner det heller ikke megen opmærksomhed, og den demokratiske dialog udebliver.

Det, der er “tilbage” til Folketingets afgørelse alene, er blevet mindre i takt med, at det forpligtende fællesskab (EU) danner rammen for varetagelsen af danskernes interesse. Derfor må borgerne have mere indsigt. Hvis jeg var dig, ville jeg arbejde for en ny måde at involvere fagudvalgene i europæisk stof. Både for at gøre vores parlamentariske involvering mere direkte, for at opkvalificere behandlingen og for at give medierne noget mere betydningsfuldt at tage sig til. Meget EU-stof behøver man ikke tage til Bruxelles for at arbejde med, det klares nemlig på Christiansborg, der er en del af EU.

For at give dig et eksempel, så er fællesskabets forslag om håndtering af flygtninge og migrantsituationen behandlet i Europaudvalget, men aldrig i Folketingssalen. Når du iagttager, hvor meget danskerne bekymrer sig om disse spørgsmål, må det forekomme lidt pudsigt.

Tredje råd: Det kræver meget af alle ministre, og måske særligt af udenrigsministeren at være ærlig omkring, hvad vi kan selv, og hvad der faktisk kræver det forpligtende fællesskab. F.eks. er det umuligt at forestille sig at vores position i forhold til mange udenrigspolitiske forhold ikke koordineres med dine kolleger i EU. Det råder jeg dig til at være åben omkring og ikke lade det tage noget fra dig, men snarere tilføje dig styrke og handlekraft.

 

Du vil få lyst til at udtale dig, som om du har handlet alene, men sig det som det er.
_______

 

Du vil få lyst til at udtale dig, som om du har handlet alene, men sig det som det er. Borgerne i Danmark kommer kun til at forstå EU, hvis I, der sidder med magten forklarer gennem hverdagstale, hvordan sager drøftes og afgøres, og dermed gør os fortrolige med de vigtige politiske processer, som vores demokratiske konstruktioner er opbygget af.

Når du synes noget kunne være anderledes, så fortæl os det, og fortæl hvordan du vælger at influere til vores fordel. Når noget er super, så sig det.

Lad mig give dig et eksempel. Da statsministeren tidligere på året var i Seoul, Sydkorea, for sammen med en erhvervsdelegation at udfylde de muligheder EU’s handelsaftale fra 2011 giver os alle sammen, udeblev forklaringen. Det er bare ikke klogt. For kun gennem at gøre folk fortrolige med hvad handelsaftaler er, at de indgås for at skabe muligheder for EU’s medlemslande, som så fylder dem ud, at danske virksomheder på den måde nyder godt af EU’s (vores) aftaler med andre lande, kan vi mindske den afstand og fremmedgørelse, som de, der ønsker en helt anden vej, udnytter. Udnytter til at skabe grobund for disruptive retninger.

Endelig ønsker jeg for dig, at din tid som udenrigsminister bliver spændende. Uden at forklejne finansministerens rolle, så tror jeg faktisk på at din rolle kan blive mere positivt afgørende for Danmarks fremtid. Vi har brug for en lysende minister, der gør den “internationale” dimension national.

ILLUSTRATION: Officielt pressefoto fra Europabevægelsen / Officielt pressefoto fra Liberal Alliance.