Jens Rohde til Peter Hummelgaard:  EU-flygtningelejre kræver en EU-flygtningepolitik. Er S parat til den?

Jens Rohde til Peter Hummelgaard: EU-flygtningelejre kræver en EU-flygtningepolitik. Er S parat til den?

28.06.2017


Lynkommentar af Jens Rohde (MEP, R)

LÆNGE HAR jeg argumenteret for, at EU skal oprette og drive flygtningelejre rundt om i verden, og at man alene skal kunne søge asyl derfra. Mindst lige så længe har dette også været den tyske regerings officielle politik. Jeg har sågar diskuteret det med socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, i mit eget radioprogram på Radio 24syv. Schaldemose havde dengang en hel del forbehold. I mellemtiden er tanken så blevet til den tyske regerings officielle politik. Men selvom S nu ikke alene støtter men lancerer forslaget som var det partiets egen idé, konstaterer jeg, at socialdemokraterne ikke helt har forstået, hvordan tingene i EU hænger sammen.

Den tyske regering har gennem længere tid argumenteret netop for, at vi laver en ”Marshall-plan” – en ny partnerskabsaftale med Afrika til afløsning af den nuværende, som har været gældende i 15 år. Tyskerne ønsker også, at Europa selv opretter og driver en lang række lejre forskellige steder i verden – såvel humanitært som militært – og at man alene derfra kan søge om asyl til Europa. Forslaget er også på dagsordenen til næste weekends G20-topmøde i Hamborg (se www.bmz.de).

Danmark bør støtte de tyske bestræbelser. Det er den bedste og eneste måde, hvorpå vi kan styre tingene, komme menneskesmuglerne til livs, beskytte flygtninge og gøre noget ved årsagen til flygtningestrømmene.

MEN: HVIS DANMARK skal med i en sådan løsning, kræver det, at vi ophæver vores rets- og forsvarsforbehold, ligesom vi skal acceptere fælles regler for asyl, familiesammenføring samt en fælles kvotefordeling af de flygtninge, som så ender med at få tildelt asyl. Desuden skal vi bidrage til sikkerheden omkring og i sådanne lejre. Ellers kan sådan et system ikke fungere. EU kan ikke drive fælles lejre med forskellige regler og ulige byrdefordeling. Det vil ingen acceptere.

 

Hvis Danmark skal med i en sådan løsning, kræver det, at vi ophæver vores rets- og forsvarsforbehold, ligesom vi skal acceptere fælles regler for asyl, familiesammenføring samt en fælles kvotefordeling af de flygtninge, som så ender med at få tildelt asyl. Desuden skal vi bidrage til sikkerheden omkring og i sådanne lejre. Ellers kan sådan et system ikke fungere.
_______

 

For Danmark er spørgsmålet derfor: Vil vi gå helt og aldeles med ind i en sådan løsning, eller vælge at være en ø på kontinentet, som man stadig kan søge asyl fra (uden mulighed for at sende folk tilbage til andre EU-lande)?

SOCIALDEMOKRATENRNE argumenterer for, at Danmark skal beholde sit asylforbehold på både “kort og langt sigt”. Dermed skyder partiet hul i deres egen argumentation om fælles løsninger. Desværre, for der er grund til at rose partiets aktuelle tilnærmelse til fælles EU-løsninger.

Tingene hænger sammen, og hos Socialdemokraterne mangler vi stadig – også efter den nye melding, der dog er et skridt i den rigtige retning – en klar erkendelse af de politiske realiteter i Europa.

ILLUSTRATION: Miriam Dalsgaard/Polfoto. Rettelse 29/6: sætning indsat: “Mindst lige så længe har dette også været den tyske regerings officielle politik”