Lars Køhler: Danmark har brug for grønne klimaambitioner, ikke sorte

Lars Køhler: Danmark har brug for grønne klimaambitioner, ikke sorte

15.08.2017


Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge og gratis adgang til en række udvalgte arrangementer)
_______

Kloden slår år efter år nye varmerekorder. Grønlands indlandsis smelter. Havene stiger. Vi forårsager lige nu den 6. masseudryddelse af jordens dyreliv, og det sker på trods af, at vi kan forhindre det. Virkeligheden skriger os ind i hovedet, og alligevel fortsætter vi ufortrødent med hænderne demonstrativt for ørerne, messende ”sort guld”, vækst og omkostningseffektivitet.

Kommentar af Lars Køhler

VI HAR EN REGERING, der i deres 2025 plan ikke nævner klima med et ord, og en klimaminister der mener, at vi skal være verdens førende olie- og gasland. En regering der præsenterer vækstplaner uden fokus på grøn omstilling, men fremlægger langsigtede strategier for olie og gas sektoren. Vi ved, at 80% af alle kendte fossile brændsler skal efterlades i jorden, og alligevel er det som om, at grænsen for ufortyndet virkelighedsbenægtelse ikke er nået endnu.
Nej, Lars C. Lilleholt, vi kan ikke både være verdens førende land indenfor den grønne omstilling og det førende olie- og gasland.

 

Nej, Lars C. Lilleholt, vi kan ikke både være verdens førende land indenfor den grønne omstilling og det førende olie- og gasland
_______

 

Vi har det seneste år set, hvordan erhvervets og økonomiens kortsigtede interesser igen og igen sættes over klima, miljø og folkesundhed: Landbrugspakken. Havbrug. Mærsk i Nordsøen. Oliejagt på Lolland-Falster. Regeringens kamp mod EU’s indsats overfor luftforurening og kræftfremkaldende pesticider. Fjernelsen af PSO’en for at give erhvervslivet en massiv skattenedsættelse. Bremsning af solcelleudbygningen for at begrænse afgiftstab. Afgiftsnedsættelse på benzinbiler og skattestigning på elbiler. Listen er lang og deprimerende.

Senest fremlagde regeringen, at fremtidens energisystem skal udbygges gennem ”teknologineutral konkurrence”. Det lyder grundlæggende i orden, udover at det er samfundsøkonomisk for tidligt, så er absurditeten her næsten så tyk, at man kan skære i den. Vedvarende energiteknologier skal konkurrere på lige fod, alt imens vi forvrider markedet med 4 gange så mange subsidier til fossil energi – regner vi indirekte subsidier med, ca. 40 gange så mange. Det er ikke liberale markedsvilkår. Det er kortsigtet vanvid og navlepillende økonomiske særinteresser, som modarbejder både folkesundheden og klodens fremtid.

 

Senest fremlagde regeringen, at fremtidens energisystem skal udbygges gennem ”teknologineutral konkurrence”. Det lyder grundlæggende i orden, udover at det er samfundsøkonomisk for tidligt, så er absurditeten her næsten så tyk, at man kan skære i den
_______

 

Selvom denne slingrekurs, ofte på tværs af politiske farver, kan virke yderst nedslående, ser jeg grund til at være optimistisk. En undersøgelse fra 2016 konstaterede, at kun 5% af danskerne mente, den grønne omstilling ikke må koste noget, og en nylig meningsmåling fra Gallup viste, at et flertal af Københavns borgere ser klima og miljø som det vigtigste emne for det kommende kommunalvalg.

JEG TROR, at befolkningen er begyndt at indse, at grøn omstilling ikke bare er klimapolitik, men også vækst-, sikkerheds-, social-, sundheds-, flygtningepolitik mm. Fx ser vi klimaforandringer være en forstærkende faktor i den nuværende flygtningekrise, og det vurderes af forskere ved Cornell University i USA, at uden handling vil op til 2 mia. mennesker tvinges til permanent forflyttelse indenfor de næste 50-80 år. Tingene hænger sammen, og det kunne virke som om, at det står for at sive ind i dansk politik nedefra.

Men vigtigst af alt bør vi se den grønne omstilling som en mulighed. Ikke som en udgift eller som omkostningseffektiv, men som en enestående chance for at skabe en bæredygtig fremtid. Advarsler er nødvendige, men kun håb og muligheder skaber handling.

 

Vigtigst af alt bør vi se den grønne omstilling som en mulighed. Ikke som en udgift eller som omkostningseffektiv, men som en enestående chance for at skabe en bæredygtig fremtid
_______

 

Jeg har netop været ansvarlig for et af Danmarks mest unikke renoveringsprojekter. En ambitiøs energirenovering af en almen boligbebyggelse i Værløse, der bør føre til et paradigmeskift i vores tilgang til renovering af vore bygninger og fokus i den grønne omstilling. Her dokumenterede vores totaløkonomiske energiberegninger, at det var billigere at udføre den komplette totalrenovering – ny klimaskærm, forbedret indeklima og minimalt CO2 aftryk – end det var at klatreparere bygningen. Renoveringen er finansieret og udført uden offentlig støtte, og muliggjort ved de enorme drift- og energibesparelser (bl.a. 86% varmebesparelse), der er opnået ved ambitioner, der ligger langt over de statslige krav.

VED AT GÅ FORREST og hæve ambitionerne markant blotlægges et enormt potentiale, som tydeligt understreger, at vi hverken har tid eller råd til at fortsætte med blot at gøre det, der er velkendt, ”realistisk” og umiddelbart omkostningsneutralt. Højere ambitioner og modig regulering skaber viden og innovation, og derigennem skabes bæredygtige løsninger af værdi for os alle. Energieffektiviseringer langt over de statslige krav er ikke blot billigere totaløkonomisk for beboerne, men er desuden samfundsøkonomisk klogt.

Einstein sagde engang at ”vanvid er at gøre det samme om og om igen, og forvente forskellige resultater”. Lige nu gør vi på mange områder det samme om og om igen, og forventer af uransagelige årsager forskellige resultater.
Vi er den sidste generation, der kan bremse klimaforandringerne. Ansvaret for kloden og de kommende generationer ligger hos os. Et ansvar der kræver mod, vilje og mere end tom snak og slingrekurs. Et ansvar for at hæve ambitioner og tempo markant og skabe den nødvendige forandring ved at se den grønne omstilling som en investering og en fantastisk mulighed.

 

Vi er den sidste generation, der kan bremse klimaforandringerne. Ansvaret for kloden og de kommende generationer ligger hos os
_______

 

Velkommen tilbage fra sommerland, Christiansborg.

Lars Køhler (f. 1975) er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og passivhusdesigner fra Passivhus instituttet i Darmstadt. Han er partner i BJERG Arkitektur, og har arbejdet med lavenergi og bæredygtighed i byggeriet og samfundet i 15 år. Var i 2008 med til at opstarte et tværfagligt netværk til fremme for bæredygtighedsideologien Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. ILLUSTRATION: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) [foto: Polfoto]

_______
Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge og gratis adgang til en række udvalgte arrangementer)