Rune Lund om Finansloven: Der skal lægges maksimalt pres på DF, så de ikke deler flere skatterabatter ud til de rigeste

Rune Lund om Finansloven: Der skal lægges maksimalt pres på DF, så de ikke deler flere skatterabatter ud til de rigeste

09.12.2017


Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende

_______

Opgaven er klar: Der skal lægges maksimalt pres på DF i de kommende dage, så de ikke deler flere skatterabatter ud til de rigeste. For den finanslovsaftale, der er lavet, skaber ulighed og giver ikke det nødvendige løft i velfærden. Man kan derfor godt blive meget bekymret, når Anders Samuelsen annoncerer, at de kommende skatterabatter i en skatteaftale inden jul bliver ”de største i mands minde”.

Kommentar af Rune Lund, skatte- og retsordfører (EL)

En asocial finanslov med lav offentlig vækst
Finanslovsaftalen indeholder en række asociale tiltag, bl.a. afskaffelsen af skat på fri telefon og fjernelsen af den såkaldte udligningsskat på høje pensionsudbetalinger. Det er klokkeklare topskattenedsættelser i forklædning. Noget som DF ellers havde lovet, de ikke ville acceptere. Boligjobordningen, der entydigt kommer dem med de højeste indtægter til gavn, bliver desuden videreført i en justeret – men uden tvivl lige så socialt skæv – version. Advokaten i Nordsjælland, der både har hus, betalt rengøring og barnepige, kan dermed fortsat få en skatterabat betalt af alle borgere i vores land.

Det fremgår ikke af aftalen, hvor stor væksten i den offentlige sektor vil blive i 2018. Men en hurtig sammentælling giver et løft, inkl. pengene til politiet, på blot ca. 1,5 mia. kr. om året. Det vil i praksis sige et løft i størrelsesordenen på 0,3 pct. I så fald er det slet ikke nok. Alene for at dække udgifter til et stigende antal ældre er der brug for en vækst på mindst 0,7 pct.
Liberal Alliance har altså fået rigeligt. Og Dansk Folkeparti har åbenlyst, frem for velfærd, prioriteret mere fysisk tilstedeværelse af politi på grænsen til Tyskland samt stramninger over for mennesker, der flygter fra krig og søger om asyl.

 

Liberal Alliance har altså fået rigeligt. Og Dansk Folkeparti har åbenlyst, frem for velfærd, prioriteret mere fysisk tilstedeværelse af politi på grænsen til Tyskland samt stramninger over for mennesker, der flygter fra krig og søger om asyl
_______

 

Derfor er opgaven klar: Der skal lægges maksimalt pres på DF i de kommende dage, så de ikke deler flere skatterabatter ud til de rigeste. For den finanslovsaftale, der er lavet, skaber ulighed og giver ikke det nødvendige løft i velfærden. Man kan derfor godt blive meget bekymret, når man på Twitter kan se, at Anders Samuelsen i forbindelse med præsentationen af finansloven annoncerer, at de kommende skatterabatter i en skatteaftale inden jul bliver ”de største i mands minde”. Der er allerede blevet givet rigeligt med skatterabatter i finansloven. Bliver der givet mere, er der ikke råd til det nødvendige løft af velfærden.

Hvis Enhedslisten havde 90 mandater
Hvis vi havde 90 mandater, ville vi gennemføre en gevaldig opprioritering af velfærden finansieret ved, at dem, der har mest, bidrager mere til fællesskabet.

10 mia. kr. til velfærd: Vi foreslår at afsætte godt 10 milliarder kroner til at genoprette en anstændig velfærd i kommunerne og sikre økonomien i sundhedssystemet. Pengene skal blandt andet bruges til flere hjemmehjælpstimer og til flere pædagoger i daginstitutionerne. Desuden skal det sikres, at sygehusene får dækket udgifter til mere aktivitet og stigende medicinpriser i 2018.

5 mia. kr. til et lønløft for de laveste indkomster: Vi ønsker at oprette en særpulje på 5 milliarder, der skal anvendes til at give et markant lønløft til de lavestlønnede offentligt ansatte ved forårets overenskomstforhandlinger. Forslaget vil også sikre en højere grad af ligeløn, da de traditionelle kvindefag er blandt de mest lavtlønnede.

Afskaffelse af fattigdomsydelserne og ændring af førtidspensionsreform: Vi vil afskaffe Kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Desuden ønsker vi at ændre i førtidspensionsreformen, så syge mennesker ikke skal udsættes for evindelige arbejdsprøvninger og ”sengepraktik”, men langt hurtigere kan visiteres til førtidspension.

Mere vild natur og skov: Med Enhedslisten for bordenden vil der blive afsat en natur-milliard til at sikre mere vild natur. Pengene skal blandt andet bruges til at udvide skovarealet og til at sikre grønne områder. Mere skov og vild natur vil både nedsætte Danmarks Co2-udledning og sikre renere drikkevand.

Væk med nedskæringer på uddannelse og arbejdsmiljø: Enhedslisten foreslår at annullere regeringens grønthøster-nedskæringer på uddannelsesområdet og kulturområdet. Desuden foreslår Enhedslisten at fjerne forringelser af arbejdstilsynet og af myndighedsindsatsen mod social dumping.

Hvem skal så betale for hele herligheden? Hvis det står til os, så skal det entydigt være dem, der har mest og tjener mest, som skal bidrage lidt mere til fællesskabet. Den samlede regning for forslagene lyder på 20,8 mia. kr. Finansieringen af forslagene skal – udover at komme fra råderummet – blandt andet skabes ved at udvide grundlaget for beregning af topskatten, genindføre formueskatten og indføre en aktieomsætningsafgift.

Vi viser med vores forslag, at det både er muligt og realistisk i den nuværende økonomiske situation at sikre velfærd og uddannelse og skabe rimelige vilkår for de danskere, der er ramt af arbejdsløshed og sygdom.
Vi er ude af den økonomiske krise. Derfor er det ikke tid til at sænke skatter for de rigeste danskere. Det er tid til at sikre, at vores ældre får den hjælp, de skal have, og at vi får skabt et mere lige og retfærdigt samfund. Der er råd. Det handler udelukkende om at tage det rigtige politiske valg. ■

 

Det er tid til at sikre, at vores ældre får den hjælp, de skal have, og at vi får skabt et mere lige og retfærdigt samfund. Der er råd. Det handler udelukkende om at tage det rigtige politiske valg
_______

 

ILLUSTRATION: Rune Lund (foto: Steen Brogaard)

_______

Denne artikel er, som de andre indlæg i RÆSONs Kommentarserie, gratis. Fuld adgang til RÆSONs site kræver abonnement: Et årsabonnement (inklusiv 4 trykte magasiner sendt med posten og nye betalingsartikler hver uge) koster blot 250 kr., 200 for pensionister, 200 for studerende