Josephine Fock: Ny retssag mod logning skal sikre borgernes frihed

Josephine Fock: Ny retssag mod logning skal sikre borgernes frihed

01.06.2018


Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge m.m.)

Den ulovlige og vilkårlige overvågning og registrering af borgernes privatliv må og skal stoppes. Derfor er det glædeligt, at der i dag lægges sag an med krav om at stoppe logning.

Kommentar af Josephine Fock, retsordfører for Alternativet

NÅR DU snakker i telefon, sender sms’er, bruger en dataforbindelse til at være på internettet eller bevæger dig rundt i landet eller der, hvor du bor, så bliver det i dag registreret af telebranchen. Alt skal registreres, lyder det i den danske logningsbekendtgørelse.

Det er i sig selv en skandale. Vilkårlig masseovervågning hører ikke hjemme i et åbent demokrati som det danske, der burde stå fast på, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. At regeringen med justitsminister Søren Pape i spidsen så samtidig gennem over et år har nægtet at ændre bekendtgørelsen (revisionen af logningsreglerne er udskudt syv gange), selvom den ifølge EU-domstolen strider mod EU’s charter om grundlæggende rettigheder, gør blot sagen endnu mere kritisabel.

 

Vilkårlig masseovervågning hører ikke hjemme i et åbent demokrati som det danske
_______

 

Derfor er jeg glad for, at Forening mod Ulovlig Logning og jurist Rasmus Malver i dag anlægger et søgsmål mod teleselskabet TDC med krav om at stoppe selskabets omfattende og altså ulovlige logning af oplysninger om kunderne.

Jeg håber, at søgsmålet kommer til bekræfte, at vilkårlig masseovervågning slet, slet ikke bør finde sted i Danmark. En lignende sag har i Sverige allerede vist, at det er ulovligt, at den svenske stat har pålagt bl.a. teleselskabet Tele2 at logge samtlige kunders data. De svenske logningsregler er identiske med de danske, så jeg har svært ved at se, hvordan resultatet skulle være et andet herhjemme.

Men det burde jo slet ikke være kommet så vidt. Når en minister erkender, at der indsamles data ulovligt, så skal han jo – som justitsminister især – få det til at stoppe, uanset om man har et alternativ klar.

Man har som bekendt allerede haft et års tid til at finde på nye løsninger. Så jeg forstår ikke, hvorfor regeringen blot fortsætter som hidtil. Set fra mit bord kunne nogle af de løsninger, man kunne arbejde med, eksempelvis være langt mere målrettet logning, hvor der ligger reelle mistanker til grund for logningen. Et andet løsningsforslag, som også har været foreslået af IT-Politisk Forening, er det såkaldte quick freeze, altså en hastesikring af data, som med domstolenes godkendelse kan give politiet mulighed for at stoppe sletning af trafikdata i eksempelvis begrænsede geografiske områder, hvor der har været begået en grov forbrydelse.

 

Når en minister erkender, at der indsamles data ulovligt, så skal han jo – som justitsminister især – få det til at stoppe, uanset om man har et alternativ klar
_______

 

Jeg ser dertil for mig nogle grundlæggende principper, som man kan arbejde for. Nemlig at borgerne har fuldt ejerskab over deres egne data. At reglerne for det offentliges samkøring og videreanvendelse af persondata til nye, uforenelige formål altid skal godkendes af et folketingsflertal ved lov. At borgerne har ret til at ytre sig frit og tage beslutninger fri for manipulation på baggrund af dataanalyse. Og endelig at al overvågning skal bero på en tidsbegrænset dommerkendelse.

I forlængelse deraf har vi fra Alternativets side også foreslået oprettelsen af et dataetisk råd, der skal kunne tage stilling til alle de dilemmaer, der opstår, fordi vi mennesker efterlader os stadig flere og flere digitale spor. Det er der heldigvis allerede politisk flertal for at kigge videre på, men jeg er spændt på, hvordan idéen bliver udmøntet konkret. For der er nok at tage fat på: Ikke kun logning, men også spørgsmålene om samkøring, profilering, kommerciel udnyttelse og fremtidsprognoser om både samfundet og det enkelte menneske inden for fx folkesundhed, kriminalitet og uddannelsespotentiale. Data er guld værd men kan også misbruges – og bliver det allerede i dag.

 

Data er guld værd men kan også misbruges – og bliver det allerede i dag
_______

 

Derfor er det naturligvis vigtigt, at et sådan dataetisk råd er uafhængigt og først og fremmest har borgernes privatliv og sikringen af deres rettigheder for øje.

Jeg har selv haft Søren Pape i flere samråd om masseovervågning og også det øgede misbrug af borgernes personlige data. Når man tænker på, hvor meget Søren Pape på andre områder præsenterer sig som lovens og retssamfundets beskytter, er det bemærkelsesværdigt, som han, når det kommer til masseovervågning, er klar til at se igennem fingre med retssikkerheden og lovlydige borgeres ret til privatliv. Ikke særligt klædeligt.

Desværre er den nuværende ulovlige logning ikke det eneste område, hvor vores helt basale frihedsrettigheder er under pres. I disse år ser vi det ene udspil – og vedtagne lovforslag – efter det andet, der på den ene eller anden måde begrænser eller helt afskaffer grundlæggende rettigheder for større eller mindre befolkningsgrupper.

Så på den måde er logningsproblemstillingen et tegn på et bredere skred, som vi oplever i vores samfund i disse år. Hvor vi eksempelvis forbyder nogle mennesker at bo bestemte steder, og hvor det giver dobbelt straf at begå kriminalitet i særligt udsatte områder. Det er der ikke meget liberalt over. Når vi begrænser friheden for nogen, begrænser vi den for alle. Det håber jeg, Søren Pape og resten af regeringen husker på – og stopper den ulovlige logning. ■

 

Når vi begrænser friheden for nogen, begrænser vi den for alle
_______

 

Josephine Fock (f. 1965) er medlem af Folketinget for Alternativet. ILLUSTRATION: Josephine Fock [foto: Nikolai Linares/Scanpix]