Kristian Tørning svarer Stine Bosse: Bosse – og mange andre – forlader humanismen, fordi de forholder sig rent emotionelt til ikke-vestlig indvandring

Kristian Tørning svarer Stine Bosse: Bosse – og mange andre – forlader humanismen, fordi de forholder sig rent emotionelt til ikke-vestlig indvandring

05.01.2018


Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge og gratis adgang til en række udvalgte arrangementer)

I RÆSON den 23. december 2017 skriver Stine Bosse om et højreorienteret Danmark, der er langt fra en klassisk humanistisk position. Men i Danmark er det regeringen og dens støtteparti, der forsvarer den klassiske rationelle humanistiske position – fx ved at forholde sig rationelt til ikke-vestlig indvandring.

Kommentar af Kristian Tørning, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

STINE BOSSE skriver i RÆSON, at Danmark mangler en reel værdipolitisk opposition. Det er jeg enig i. Det skyldes, at Bosse og hendes ligesindede reelt set ikke accepterer den klassiske humanisme, som er solidt funderet i rationalitet. International Humanist and Ethical Union definerer humanismen i Amsterdam deklarationen (2002); af artikel 2 fremgår det klart, at humanismen er rationel og søger at løse verdens problemer ved at anvende videnskabelige metoder til at undersøge problemer med menneskers velfærd: ”2. Humanism is rational. It seeks to use science creatively, not destructively. […] Humanism advocates the application of the methods of science and free inquiry to the problems of human welfare.”

Rationalitet er en så central del af humanismen, at personer, der hele tiden placerer sig, så de slipper for rationelt at tage stilling til store empiriske velfærdsproblemer, simpelthen ikke er humanister. Bosse – og mange andre – forlader humanismen, fordi de forholder sig rent emotionelt til ikke-vestlig indvandring. Fx når de nægter at forholde sig til migrationens økonomiske følgevirkninger.

Finansministeriet har beregnet, at ikke-vestlig indvandring i 2014 kostede danskerne 33 milliarder kroner. Og Norges statistik (Statistik Sentralbyrå) har beregnet, at hver ikke-vestlig indvandrer koster 4,1 millioner norske kroner i fremtidige omkostninger. Selv i den tidligere humanistiske stormagt Sverige har finansminister Magdalena Andersson (S) måttet opfordre flygtninge til at søge andre steder. Det svenske samfund kan ikke tåle mere. Det er således et ubestrideligt faktum, at ikke-vestlig indvandring er en økonomisk katastrofe for de vestlige lande, der modtager den.

 

Rationalitet er en så central del af humanismen, at personer, der hele tiden placerer sig, så de slipper for rationelt at tage stilling til store empiriske velfærdsproblemer, simpelthen ikke er humanister
_______

 

Når vi skal købe kampfly, afstedkommer det massiv mediedækning, fordi totalprisen i flyenes 30-årige levetid er estimeret til 56,4 milliarder kroner. Det er bemærkelsesværdigt, at staten ikke hvert år præsenterer en opgørelse over, hvad ikke-vestlig indvandring koster. Men intet tyder på, at udgifterne er blevet mindre siden 2014. Alligevel udebliver debatten, selvom vi hvert år bruger estimeret 33 milliarder på ikke-vestlig indvandring, fordi de forlorne humanister aldrig tager ansvar for deres fejlvurderinger. Bosse roses ofte for at være en frontløber for kvinder i store firmaers topledelse og har qua sin rolle som lobbyist en magtfuld platform. Alligevel vil hun ikke forholde sig rationelt til økonomien i ikke-vestlig indvandring.

DEBATTEN om folkevandringerne har i snart 30 år ikke kunnet modnes til en rationel debat. Resultatet er altid det samme: Debatten ender med en kedelig primitivisme, hvor Bosse og hendes meningsfællers synspunkter er “de gode”, mens enhver, der er uenig, påstås at have ringe værdier, dårlig moralsk habitus og slette motiver. Hvis man har synspunkter, der er uforenelige med Bosses følelser omkring migration, så har man ifølge Bosse et galt menneskesyn eller er slet og ret umenneskelig.

Anklagerne bliver ikke mindre absurde af, at det netop er de forlorne humanister, der er uetiske. Vi ville kunne redde mange flere liv, hvis vi brugte milliarderne i nærområderne. Det er sund fornuft, men også en pointe der senest er slået fast af en af verdens førende eksperter i udviklingslande, Paul Collier, professor ved Oxford University. Han bemærker, at man har hjulpet de få på bekostning af de mange. Konklusionen er, at det er irrationelt, når Bosse på baggrund af sine mavefornemmelser kræver yderligere accept af destruktiv migration til Europa.

MEN BOSSE er desværre ikke nysgerrig efter, hvordan vi kan hjælpe flest muligt. Og mens hun ringeagter andres menneskesyn, så klager hun over at blive omtalt som naiv. Men var det ikke naivt, da Bosse fx i Politikken i 2015 udtalte: “Det er de bedre kvalificerede [syriske flygtninge], der kommer nu. Det er dem, der har nogle penge eller en uddannelse eller har en hjerne, et socialt instinkt, der siger: Jeg skal fandeme nok nå frem”. Da Rockwool Fonden undersøgte det, viste det sig, at de ikke var højt uddannede, men her forlod Bosse debatten uden at indrømme sin fejlvurdering.

 

Debatten ender med en kedelig primitivisme, hvor Bosse og hendes meningsfællers synspunkter er “de gode”, mens enhver, der er uenig, påstås at have ringe værdier, dårlig moralsk habitus og slette motiver
_______

 

Bosse fejlvurderer også, når hun i RÆSON skriver om: “De værdier, der beskytter os borgere, og altså er noget langt mere væsentligt end økonomi”. Bosse beskytter selvsagt ikke europæiske værdier, når hun nu også i Østeuropa kræver et milliardforbrug og mere plads til migranter, der ikke deler vores værdier. For nyligt viste Pew Research, at antallet af muslimer i Europa – uanset hvad vi beslutter – stiger markant i de kommende år. Men de deler ikke vores værdier og syn på fx demokrati, sekularisering, dødsstraf, ligestilling, religionskritik, ytringsfrihed, eller at homoseksuelle og jøder er ligeså meget værd som alle andre.

Hvordan kan man mødes med nogen, der ikke anerkender, at rationalitet er vejen til erkendelse? Bosse skriver: “Det er længe siden, vi ikke kunne drøfte udfordringer ved indvandring”, mens hun igen kun anvender humanismen som en slags piedestal, hvorfra hun påberåber sig en falsk etisk overlødighed. Højt hævet over rationel tænkning skælder Bosse ud på dem, som forholder sig til de jordnære empiriske observerbare forhold som økonomi, demografi og islamisering. Hun påstår, at: “… vores kultur ædes op i glubske mundfulde af egennyttighed og umenneskelighed.”

FAKTUM ER, at ikke-vestlig indvandring har påført og vil påføre sine europæiske værtslande milliardomkostninger, uløselige sociale problemer, en begyndende desekularisering og en øget risiko for islamisk terror. Alle de forhold ignorerer Bosse og hendes ligesindede, for de kan ikke lide konklusionerne af en rationel tilgang til ikke-vestlig indvandring. Men Bosse er bestemt ikke naiv, for rent kommunikationsstrategisk giver det fin mening, at hun fravælger den ægte rationelle debat. Men det er ikke humanisme at ignorere de danskere, som skal leve med konsekvenserne af fortielserne. ■

 

Det er ikke humanisme at ignorere de danskere, som skal leve med konsekvenserne af fortielserne
_______

 

Kristian Tørning (f. 1973), ph.d, er folketingskandidat for Dansk Folkeparti og forfatter til “Egohumanisterne – og deres totalitære identitetsprojekt”. Han har arbejdet hos bl.a. Danmarks Radio, Microsoft, Danfoss og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – og været Visiting Scholar på Stanford University

ILLUSTRATION: Flygtninge på motorvejen i Sønderjylland, september 2015 [foto: Ernst Van Norde/Polfoto]

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til sitet kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge og gratis adgang til en række udvalgte arrangementer)