Rosa Lund om Tibetsagen: Det må være svært for borgerne at bevare tilliden til retssystemet, når politichefers mails slettes i en så kontroversiel sag

Rosa Lund om Tibetsagen: Det må være svært for borgerne at bevare tilliden til retssystemet, når politichefers mails slettes i en så kontroversiel sag

25.03.2018


Indtil vi er kommet til bunds i sagen, er status, at to mellemledere tager skraldet for en politiledelse eller andre højere i hierarkiet, der ikke har levet op til deres ansvar. Jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste, der har svært ved at bevare tilliden til retssystemet, når politichefers mails slettes i en så kontroversiel sag som denne.

Kommentar af Rosa Lund

DA TIBETKOMMISSIONEN efter to års arbejde endelig kom med sin beretning i december, var vi mange, der undrede os: Stod to mellemledere i Københavns Politi virkelig alene med ansvaret for at have krænket to af de mest grundlæggende frihedsrettigheder – nemlig forsamlings- og ytringsfriheden – med det ene formål at undgå at fornærme det kinesiske styre? Hvorfor skulle to mellemledere – en vicepolitiinspektør og en politikommissær – af egen drift finde på at handle således, når det er ”barnelærdom” for politifolk, at de grundlovssikrede frihedsrettigheder er ukrænkelige? Når man krænker så grundlæggende frihedsrettigheder, sætter man både sin faglighed og sit job over styr, og det ved både politibetjente, vicepolitiinspektører og politikommissærer. Kunne de to mellemledere af egen drift komme på at give en så vidtgående ordre, som lød, at ”demonstranter ikke måtte være synlige for den kinesiske delegation”? En type ordre, man muligvis opererer med i Kina, men som er ganske uhørt i et demokrati som Danmark.

Politiet er opbygget skarpt hierarkisk. Ordrer går oppefra og ned, og både politikommissærer og vicepolitiinspektører har en del ledelseslag over sig. Det er derfor mærkeligt at forestille sig, at ordren om at fjerne Tibet-demonstranterne ikke skulle være kommet fra nogle placeret højere i hierarkiet og derfra videregivet til betjentene.

Om der skulle være givet en sådan ordre, kan vi åbenbart ikke få at vide, for kort efter deres afgang blev fem af Københavns Politis topchefers mailkonti slettet. I et enkelt tilfælde skete det endda efter, at Søren Pind som daværende justitsminister havde besluttet at nedsætte Tibetkommissionen i 2015.

Indholdet af mailkontiene kan offentligheden ikke få indsigt i, da de angiveligt ikke kan genskabes, men når politiets it-nørder kan genskabe så mange andre slettede mails og data, hvorfor kan de så ikke genskabe disse?
_______

MÅSKE ER DÉT forklaringen på, at kommissionen frifandt den daværende topledelse i Københavns Politi. Indholdet af mailkontiene kan offentligheden ikke få indsigt i, da de angiveligt ikke kan genskabes, men når politiets it-nørder kan genskabe så mange andre slettede mails og data, hvorfor kan de så ikke genskabe disse? Hvis der fremgik belastende ting af de slettede mails, ville det være særligt belejligt, at de blev slettet i løbet af 2013, hvor politiets optræden under det kinesiske besøg i sommeren 2012 var til debat.

Men det er ikke kun ansvarsplaceringen hos de to mellemledere, der er bemærkelsesværdig, når man ser på Tibetkommissionens beretning. I beretningens konklusion fremhæves det samtidig ikke, at det ikke var muligt at fremskaffe de mails, som cheferne havde sendt, og som muligvis kunne have opklaret, om der var givet ordrer oppefra – og i givet fald hvilke. Den oplysning kom først frem takket være DR Orienterings dygtige graverarbejde. Og her fem justitsministre og en kommissionsundersøgelse senere er vi stadig ikke kommet til bunds i Tibetsagen.

Oplysningen om de slettede mails har skabt tvivl om konklusionerne i Tibetkommissionens 2.000 sider tykke beretning. Det rigtige svar på, hvorvidt den øverste ledelse i Københavns Politi eller personer endnu højere oppe i systemet var ansvarlige for grundlovsstridige ordrer, kan ligge skjult i de mails, der angiveligt ikke kan genskabes. Og derfor er det også lidt underligt, at det overhovedet ikke blev nævnt i kommissionens beretning, at der ikke har været adgang til disse mails.

DET ER NU justitsminister Søren Pape Poulsens opgave at sikre, at der bliver gjort alt for at sikre, at disse mails bliver genskabt, så vi kan få afklaring på, om der var givet en ordre fra politiledelsen. Derudover bør proceduren, for hvornår mails og data i politiet slettes, ændres. Politiet er en offentlig myndighed, og for at sikre den vigtige tillid til politiet er gennemsigtighed afgørende. Den gennemsigtighed opnås bl.a. ved, at man kan gå tilbage og se politiets interne kommunikation i tidligere sager.

Indtil vi er kommet til bunds i sagen, er status, at to mellemledere tager skraldet for en politiledelse eller andre højere i hierarkiet, der ikke har levet op til deres ansvar. Jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste, der sidder tilbage med bekymring. Og det må være svært for borgerne at bevare tilliden til retssystemet, når politichefers mails slettes i en så kontroversiel sag som denne ■

Indtil vi er kommet til bunds i sagen, er status, at to mellemledere tager skraldet for en politiledelse eller andre højere i hierarkiet, der ikke har levet op til deres ansvar
_______

Rosa Lund (f. 1986) er medlem af Folketinget og retsordfører for Enhedslisten. ILLUSTRATION: Demonstration mod Kinas menneskerettighedsovertrædelser over for Tibet ifm. den kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark, København juni 2012 [foto: Dennis Lehmann/Scanpix]