Steen Nielsen (DI): Skal væksten bare gå i stå, Martin Henriksen?

Steen Nielsen (DI): Skal væksten bare gå i stå, Martin Henriksen?

27.03.2018


Vi går glip af arbejdspladser, vækstmuligheder til virksomhederne og skattekroner til velfærd i vores samfund, hvis ikke politikerne anerkender problemet for virksomheder i hele landet: Vi har brug for specialiseret arbejdskraft fra udlandet.

Kommentar af Steen Nielsen

MARTIN HENRIKSEN (DF) skriver i RÆSON, at DI “igen og igen siger, at flygtninge er nødvendig arbejdskraft”. Det er faktisk ikke rigtigt.

For jo: DI har igen og igen bestemt efterlyst, at vores politikere tager udfordringen med mangel på dygtige medarbejdere seriøst – og frem for alt handler på det. Det har danske virksomheder brug for, hvis de skal holde hjulene igang og trække ordrer, vækst og velstand til alle dele af Danmark. Men DI har aldrig sagt eller ment, at flere flygtninge skulle være løsningen på manglen på kvalificerede medarbejdere.

Vi er i den lykkelige situation, at det går godt i Danmark. Vores virksomheder klarer sig godt på eksportmarkederne og bringer økonomisk vækst til alle dele af Danmark. De seneste tal i Nationalregnskabet viser, at der nu er flere arbejdspladser her i landet end nogensinde før. Men den gode udvikling – hvor 16.500 danske ledige kommer i job hver måned, og økonomien er bomstærk – kan kun fortsætte, hvis vi har dygtige hænder og hoveder til at ekspedere tilgangen af nye ordrer.

 

Den gode udvikling – hvor 16.500 danske ledige kommer i job hver måned, og økonomien er bomstærk – kan kun fortsætte, hvis vi har dygtige hænder og hoveder til at ekspedere tilgangen af nye ordrer
_______

 

DERFOR HAR VI BRUG FOR, at flere danske ledige kommer i job. Og vi har brug for, at endnu flere ældre medarbejdere bliver lidt længere, hvis de kan. Men uanset, hvor gode vi er til at få danskere i job, har vi også brug for hjælp udefra – i form af dygtige, udenlandske medarbejdere. Ganske enkelt, fordi vi ikke har nok hænder og hoveder i Danmark. I dag arbejder der flere, end hvad der svarer til 200.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark. Virksomhederne – og dansk økonomi – kunne ikke hænge sammen uden dem.

I den sammenhæng taler DI netop ikke om flygtninge og migranter, som kommer til Danmark af helt andre årsager end arbejde. De flygtninge og migranter, der får lovligt ophold i Danmark, skal vi selvfølgelig også sørge for kommer i arbejde, så de bidrager til fællesskabet, så længe de er her. Men mister flygtninge deres opholdstilladelse, anerkender vi fuldt ud, at de efter reglerne skal vende hjem. Når formanden for DI Midt-Vest beklagede, at en medarbejder fra Tican ikke kan få ophold i Danmark på beløbsordningen, efter medarbejderen har mistet sit opholdsgrundlag som flygtning, er det ikke udtryk for, at vi eller vores medlemmer ønsker flere flygtninge til Danmark som svaret på problemerne med mangel på medarbejdere. Det er udtryk for en reel frustration, som mange virksomheder deler, over, at en lokal virksomhed må sige farvel til en skattet medarbejder i en tid, hvor det er svært at få folk. Martin Henriksens indlæg understreger tydeligt, at langt fra alle politikere tager virksomhedernes udfordringer med at finde medarbejdere alvorligt. Til trods for, at de selvsamme virksomheder hver dag danner livsgrundlag for alle danskere i hele landet gennem arbejdspladser og skat.

I DI er vi altså helt enige med Martin Henriksen i, at flere flygtninge ikke er svaret på manglen på kvalificerede medarbejdere. Men hvis Martin Henriksen vil modvirke frustrationen hos virksomheder landet over, bør han og hans kolleger i Folketinget anerkende det meget reelle problem, som vores virksomheder over hele landet slås med, og faktisk finde reelle løsninger på det.

Vi kan til gengæld klart afvise alle gisninger om, at vores opfordring om at sikre flere medarbejdere – herunder kvalificerede udlændinge – bunder i et ønske om billig arbejdskraft. De udenlandske medarbejdere ansættes til danske lønninger og på samme vilkår som deres danske kolleger. DI’s overenskomster og virksomhedernes lokale aftaler sikrer nemlig, at der gælder de helt samme regler, uanset hvor medarbejderen kommer fra.

HVIS ET ANSVARLIGT FLERTAL i Folketinget ikke handler, vil vi uvægerligt ende i en situation, hvor virksomhederne må takke nej til ordrer, væksten stagnerer, og vi dermed går glip af arbejdspladser, vækstmuligheder til virksomhederne og skattekroner til velfærd i vores samfund. Det er selvfølgelig et politisk valg, men set fra vores virksomheder er det en ærgerlig kurs. Lad os i stedet stå sammen om at sikre et stærkt og velstående Danmark – i dag og i årene, der kommer. Så politikere og virksomheder i fællesskab får endnu flere ledige og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job – samtidig med, at politikerne gør det nemmere for virksomhederne at ansætte kvalificerede udenlandske medarbejdere fra EU og resten af verden. ■

 

Hvis et ansvarligt flertal i Folketinget ikke handler, vil vi uvægerligt ende i en situation, hvor virksomhederne må takke nej til ordrer, væksten stagnerer, og vi dermed går glip af arbejdspladser, vækstmuligheder til virksomhederne og skattekroner til velfærd i vores samfund
_______

 

Steen Nielsen er underdirektør i Dansk Industri. ILLUSTRATION: Martin Henriksen [foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix]