Samfundsforsker Johannes Andersen: Der er brug for at gentænke den kommunale valgkamp

14.10.2021


”Når kommunalpolitikere må prioritere mellem valg, gør de det på baggrund af økonomiske og bureaukratiske overvejelser frem for at have en ideologisk forestilling om, hvordan den pågældende kommune kunne udvikle sig til at blive bedre, hvis politikerne skruede den anderledes sammen.” Interview af Oliver Pirchert Madordninger, ældrebesøg og kloakering. Emnerne til kommunalvalg kan synes trivielle, […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login