Eva Flyvholm, EL: Grænsen for Danmarks leflen overfor USA er for længst overskredet

04.06.2021


Vores nabolande vil have nogle ordentlige svar på, hvad der er foregået. Og det får de kun, hvis ministrene vil garantere os, at det faktisk bliver undersøgt. Jeg har været i kontakt med kollegaer i Norge og Sverige, som fortæller, at sagen bliver set på med stor alvor hos dem, og skal diskuteres i Rigsdagen og Stortinget. Jeg har også informeret dem om risikoen for store huller og mangler i den danske kommissionsundersøgelse.Kommentar af Eva Flyvholm, Udenrigs- og Forsvarsordfører i Enhedslisten

SPIONAGE MOD POLITIKERE i Tyskland, Norge og Sverige er nok topmålet af skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er hovedrystende og komplet uacceptabelt, at Danmark øjensynligt har faciliteret amerikansk spionage mod vores nabolande. Det er indbegrebet af dårligt naboskab, og åbenlyst heller ikke særlig smart at gå over stregen overfor Angela Merkel. De nordiske og europæiske lande som er vores betroede samarbejdspartnere er blevet trådt på og tilliden til os som samarbejdspartnere og gode naboer er blevet udfordret.

 

Lige her og nu bør Danmark med statsministeren i spidsen sige undskyld til Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig
_______

 

Selvom det er rystende, må jeg sige, at jeg desværre ikke er overrasket. Når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik, har Danmark i årevis været USA’s skødehund også når det kom til efterretningstjenesternes udveksling af oplysninger. Den komplet ukritiske leflen for USA er med denne sag virkelig kammet over. Vi skal handle på de oplysninger, som er kommet frem, så vi kan få ryddet op og få sikret, at efterretningstjenesterne agerer på en måde, som tjener vores langsigtede interesser uden at gamble med relationen til vores naboer. Som et minimum.

Lige her og nu bør Danmark med statsministeren i spidsen sige undskyld til Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig. Dernæst skal justits- og forsvarsministeren garantere Folketinget, at spionagen og Danmarks rolle bliver undersøgt af den kommission, som i december sidste år blev nedsat til at undersøge de mange skandalesager i Forsvarets Efterretningstjeneste. For det giver desværre ikke sig selv.

Regeringen har med opbakning fra størstedelen af Folketingets partier mørklagt kommissionens arbejde og direkte modarbejdet at spørgsmålet om spionage skulle indgå i undersøgelsen. Virkeligheden er altså at hverken den danske befolkning eller vores nabolande har nogen som helst sikkerhed for, at der så meget som bliver kigget på denne betændte sag.

Derfor har vi indkaldt både forsvars- og justitsministeren i samråd. Vi vil til bunds i sagen, og vi vil have en garanti for, at skandalen omkring spionagen, og processen omkring den såkaldte ”Operation Dunhammer”, vil blive kulegravet. Det er jo også det, der fylder for vores nabolande, at de vil have nogle ordentlige svar på hvad der har foregået. Og det får de kun, hvis ministrene vil garantere os, at det faktisk bliver undersøgt. Jeg har været i kontakt med kollegaer i Norge og Sverige, som fortæller, at sagen bliver set på med stor alvor hos dem, og skal diskuteres i Rigsdagen og Stortinget. Jeg har også informeret dem om risikoen for store huller og mangler i den danske kommissionsundersøgelse.

 

Det må og kan ikke være uklart, hvad der bliver undersøgt, når vi står med en sag af så stor udenrigspolitisk betydning. De ansvarlige skal stilles til ansvar, og der skal skrues ned for Danmarks leflen for USA
_______

 

Tilbage i 2020 rejste Tilsynet med Efterretningstjenesterne tilbage i 2020 muligheden for, at der kunne være foregået spionage på Forsvarets område, der ikke var blevet reageret på, som et af deres kritikpunkter af Forsvarets Efterretningstjenestes ledelse og virke. Men desværre ville regeringen og et bredt flertal i Folketinget ikke være med til at offentliggøre kommissoriet for undersøgelsen, hvorfor vi heller ikke har kunne få en garanti for, at alle skandaleelementer bliver undersøgt.

Selv vi, som er folketingsmedlemmer og parlamentarisk grundlag for regeringen, måtte ikke se det. Da regeringens lovforslag om nedsættelse af kommissionen blev vedtaget for et halvt år siden stod Enhedslisten reelt alene i kampen for at sikre, at samtlige kritikpunkter ville blive taget med i kommissionens arbejde. Og da det ikke lykkedes, stemte vi imod forslaget. Derfor veg vi heller ikke for at kalde den ekstreme grad af lukkethed for en demokratisk skandale, som ikke er en retsstat værdig. Den kritik har med de seneste oplysninger virkelig fået sin berettigelse.

En dækkende og mere åben undersøgelse skulle netop beskytte borgerne mod, at vores efterretningstjeneste misbruges af fremmede magter. Ligesom den skulle sikre, at Danmark ikke er med til at krænke andre lande og individer fx pga. relationen til USA. Vores krav om grundighed og åbenhed handler om at sikre, at der ikke er grønt lys til at krænke borgere og politikeres demokratiske rettigheder.

Vi kræver nu en klar garanti for, at skandalen omkring ”Operation Dunhammer” er en del af kommissionens undersøgelse. Det må og kan ikke være uklart, hvad der bliver undersøgt, når vi står med en sag af så stor udenrigspolitisk betydning. De ansvarlige skal stilles til ansvar, og der skal skrues ned for Danmarks leflen for USA.

Det håber vi også, alle de partier, som stemte ja til det tynde fordækte kommissorium, er med på, ovenpå de nye oplysninger om så omfattende spionage mod vores nabolande. Det står klart, at politikere i både Tyskland, Norge, Sverige og Frankrig forventer en forklaring. Og det har de i den grad krav på.

I Enhedslisten giver vi ikke op, før vi har en garanti for, at skandalen bliver undersøgt. Vi har et stort arbejde foran os med at få genoprettet vores naboers tillid til Danmark. Så lad os håbe, at regeringen og de øvrige partier hellere før end siden forstår alvoren og lover både os og nabolandene, hvad de skulle have gjort fra start: At undersøgelse af omfanget af spionage vil være en del af kommissionens arbejde. Og at de demokratiske spilleregler og hensyn til vores nabolande selvfølgelig skal værnes om. ■

 

Det står klart, at politikere i både Tyskland, Norge, Sverige og Frankrig forventer en forklaring. Og det har de i den grad krav på
_______

 Eva Flyvholm (f. 1981) er medlem af Folketinget og udenrigs- og forsvarsordfører for Enhedslisten. ILLUSTRATION: Antony Blinken besøger Danmark og modtages af Mette Frederiksen, 17. maj 2021. [FOTO: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix]