Kommentarserien


”Wokeness” og identitetspolitik er på fremmarch i store dele af Vestens akademiske verden. Vi kan vælge at gå til det med en laissez-faire-holdning og være ligeglade, eller vi kan gå imod det. Her i Danmark har man valgt en fornuftig mellemvej, hvor man påpeger problemet med en henstilling i Folketinget om, at universitetsledelserne opretholder den […]

Læs Christoffer Lindekilde Engberg: Man kan sagtens kritisere universiteternes håndtering af deres forskningsmiljø, uden det betyder, at man vil gribe aktivt ind i forskningen 

Vi er lige nu vidner til et demokratisk svigt af dimensioner: Kødindustrien får gennem Landbrug & Fødevarers effektive lobbyindsatser særbehandling i dansk politik. Det er åbenlyst klimamæssigt uansvarligt og i modstrid med det historisk store grønne mandat, regeringen fik ved seneste folketingsvalg. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave dette […]

Læs Esther Michelsen Kjeldahl: Regeringen holder hånden under den danske kødindustri. Det er både udemokratisk og samfundsnedbrydende

Liberalisme og borgerlighed defineres ikke længere som retten til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke begrænser andre og tager ansvar for sin næste. Den defineres nu af udpegningen af en fælles Anden og en eksklusion af denne. Men det er et borgerligt, liberalt og humanistisk imperativ at finde ansvarlige og anstændige helhedssvar […]

Læs Jens Rohde (KD): Man siger, at man over tid bliver det, man bekæmper. Erkendelsen af den indsigt burde trænge sig på for borgerligt liberale

Konflikten mellem to af landets største fagforbund om, hvem der har retten til at organisere medarbejderne hos Nemlig.com, udstiller fagbevægelsens afgrundsdybe krise. Organiseringsgraden styrtbløder, mens fagbureaukraterne slås med hinanden i stedet for at kæmpe for lønmodtagerne. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave dette indhold gratis, takket være vores abonnenter: […]

Læs Jan Hoby: Skandalesagen om Nemlig.com udstiller krisen i fagbevægelsens top

Regeringen og de borgerlige tror, at man kan redde klimaet ved at gøre kød en smule mindre klimabelastende. Det svarer til at tro, at man kan redde klimaet ved at få benzinbiler til at køre lidt længere på literen. Svaret er derimod at udvikle og omstille til reelle alternativer, akkurat som vi har gjort på […]

Læs Zenia Stampe (RV) om regeringens landbrugsudspil: At være verdensmester i klimavenligt kød svarer til at være verdensmester i klimavenlig kulkraft

Danmark har endnu engang kurs mod en arbejdskonflikt affødt af manglende ligeløn mellem mande- og kvindefag. Endnu engang handler det om velfærdsansatte, og endnu engang får den varslede konflikt kritiske ord med på vejen af dem, der ikke er parter i konflikten. Det er sket før, men jeg har alligevel mere håb denne gang. Denne […]

Læs Dennis Kristensen om sygeplejerskernes krav: Selvfølgelig må samfundet tage et medansvar for at udbedre skaderne fra en uretfærdig samfundsudvikling

Skiftende regeringer, med usmidig blokpolitik som fundament, spænder ben for langsigtede, meningsfyldte og virkelighedsnære politiske løsninger, som kunne være til gavn for danskerne. Nu vil medlemmerne af Lars Løkkes netværk, Det Politiske Mødested, gøre vores for at stoppe den tendens og i stedet skabe politik, der forhåbentlig er langtidsholdbar. Denne artikel er gratis. Fuld adgang […]

Læs Monika Rubin: Danmark har brug for en stabil midterpolitik. Derfor er udsigten til Løkkes nye parti et tiltrængt frisk pust i dansk politik

Daværende justitsminister Mette Frederiksen fremsatte sidst i 2014 et lovforslag om, at flygtninge, der ikke var klassificeret som individuelt forfulgte, fremover kunne fratages opholdstilladelsen, hvis der var sket en ”forbedring af de generelle forhold i hjemlandet”. Også selvom disse forhold fortsat er ”alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige”. Radikale Venstre stemte for. Denne […]

Læs Niels Rohleder: Syrien behøver slet ikke at være ”sikkert” for at hjemsende flygtninge. Det sørgede SR-regeringen for

Det er ikke en fejl, når Mette Frederiksen i stort og småt svinger statsmagtens hammer over for borgerne og begrænser deres frihed. Det er hun i egen optik i sin gode ret til. Det Danmark, vi kender, kan ikke holde ret længe til at have en statsminister, der opfører sig sådan. Denne artikel er gratis. […]

Læs Alex Vanopslagh (LA): Alle hensyn må vige, når den stærke leder træffer beslutninger

Flygtningenævnet har udplukket citater fra Det Europæiske Asylstøttekontors rapport til at påvise, at syrere med midlertidigt asyl i Danmark nu kan tage sikkert tilbage. Men de citater omhandler den generelle situation for civile syrere. Rapporten har også et afsnit, der eksplicit forholder sig til hjemvendte flygtninge, og det maler et meget anderledes og mørkt billede […]

Læs Esben Christensen: Flygtningenævnets vurdering er baseret på en rapport, som fortæller, at tre fjerdedele af alle hjemvendte syrere bliver forfulgt af regimet

Kvinderne og kurderne i Tyrkiet er måske de to sidste oppositionsgrupper, der kan stoppe Erdoğan i hans forsøg på at implementere sit sunnijihadistiske, autokratiske regime i landet. Derfor bekæmper han dem hårdt. Men de to grupper er efterladt til deres egen overlevelseskamp, når Vesten aldrig udtrykker mere end “bekymring” for Tyrkiets fremtid, og EU samtidig […]

Læs Mustafa Kemal Topal: Erdoğan undertrykker de tyrkiske kvinder og kurdere for EU’s penge. Det skal stoppe

Klimarådet mener, at vi kan hindre ekstra drivhusgasudledning (fra udflytning af dansk, klimavenlig produktion til udlandet) ved også at lægge en afgift på importeret kød. Det kan være sandt nok, hvis det kun handler om at reducere, hvad danske forbrugere bidrager med af drivhusgasudledninger. Men det er netop det, jeg kritiserer klimaloven og dermed Klimarådet […]

Læs FødevareDanmark svarer Klimarådet: I tager fejl. En dansk afgift på oksekød skader faktisk klimaet

Der er tegn på, at vi har en boligboble i Danmark – især i hovedstaden. Og det understreger behovet for tiltag, der modvirker den risikoopbygning, som den nuværende lånemodel på boligmarkedet skaber. Det gælder især behovet for at begrænse de mest forgældede boligejeres mulighed for afdragsfrihed. Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver […]

Læs Professor Svend E. Hougaard Jensen: Lånemulighederne på boligmarkedet skal begrænses, hvis vi skal undgå en boligboble

I Afghanistan har den danske hær kæmpet sine hårdeste slag og tabt det største antal soldater siden 1864. Nu er krigen slut og det kan være fristende at glemme den. Det vil være en fejl. Kommentar af Nicolas T. Veicherts, oberst, chef for Hærens Officersskole I GÅR, onsdag den 14. april 2021, var en særlig […]

Læs Oberst Nicolas T. Veicherts: Nu tager vi hjem. Men vi glemmer ikke, hvad danske soldater lærte i Afghanistan

Vi skal fortsat have tillid til, at vores hidtidige samfundsmodel står stærkt i fremtidens internationale konkurrence. Ikke på trods af humlebiens store krop, men på grund af den. Hvis vi skal understøtte vores erhvervsliv, skal vi investere: I uddannelse, forskning og teknologi. Og flere skal i gang med en erhvervsuddannelse, mens flere kvinder fra særligt […]

Læs Rasmus Stoklund (S): Det er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne, at vi tænker erhvervspolitik meget bredere end et mål om den laveste selskabsskat

Vi kan ikke lovgive på baggrund af de få. Vi er nødt til at forholde os til, at vi lever i et retssamfund, hvor lovgivningen altså er skruet således sammen, at når der bliver fred i hjemlandet, så skal man som flygtning retur. Selvom Aya og alle de andre syrere, som medierne og venstrefløjen hiver […]

Læs Chris Bjerknæs (DF) om de syriske flygtninge: De skal ikke integreres, de skal hjem

Desværre gør nogle politikere lukningen af et universitet til et publicity-stunt og forskningen til et element i deres politiske diskurs. At diverse fløjgrupper agiterer for en sådan udvikling, er måske til at forstå. Men når denne syge spredes og bliver mainstream i en sådan grad, at den smitter en selverklæret liberal som Macron, er der […]

Læs Baltazar Dydensborg: Nu tilslutter Macron sig yderfløjenes forsøg på at lukke visse universiteter. Det er iliberalt og udemokratisk

Den Socialdemokratiske kampagne om ’lejre i Nordafrika’ er trods flere års omtale fortsat hypotetisk og uden reel substans. Og sandheden er, at asyl- eller modtagecentre i Nordafrika giver anledning til adskillige bekymringer, som potentielt kan lede til overtrædelser af international flygtningelovgivning og yderligere erosion af globale menneskerettigheder. Men alt dette synes regeringens nye lovforslag at […]

Læs Forsker Ahlam Chemlali: Regeringens plan om asyllejre i Nordafrika underkender de sidste seks års migrationserfaringer i og omkring Middelhavet

At løfte normeringerne og antallet af pædagoger koster flere penge for en kommune end lønnen til den enkelte pædagog. Der er fx brug for it- og lønsystemer, inventar, gode faciliteter, forsikring, efteruddannelse og en kompetent ledelse. Så hvis man afviger fra normal praksis i aftalen om minimumsnormeringer, som Jacob Mark (SF) foreslår, og ikke betaler […]

Læs KL: Det går ud over borgerne, hvis ikke Jacob Mark er villig til at betale den fulde regning for sine minimumsnormeringer

Ansigtsgenkendelse har fundet anvendelse i mobiltelefoner, overvågningskameraer og tilsyneladende harmløse mobil-apps. Teknologien beskrives – ligesom meget andet overvågningsteknologi – som behjælpelig og tryghedsskabende af dens fortalere, mens den fremstilles som en orwelliansk dystopi af dens kritikere. En række eksempler viser, at der er behov for at diskutere, hvordan vi ønsker, at teknologien fremover skal bruges. […]

Læs Julius Rodh Bilgrav: Hvor overvågning engang var en fjern orwelliansk dystopi, er ansigtsgenkendelse nu – også i vestlige demokratier – en bestanddel af vores offentlige rum