Kommentarserien


Hvis vi skal undgå at stå med en ny sultkatastrofe om få år igen, må der frigives ressourcer til fødevarehjælp og klimatilpasning i udsatte lande. Vi kunne fx annullere landenes gæld og betale for genopretning efter klimaskader, som de lande ikke selv har ansvaret for. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt […]

Læs Trine Pertou Mach om sultkrisen på Afrikas Horn: Det er de rige landes ansvar, at katastrofen ikke eskalerer

Med regeringens nye udspil har social- og ældreminister Astrid Krag forspildt en historisk mulighed for at gøre op med årtiers svigt af mennesker med handicap. Udspillet indeholder ikke den nødvendige nødbremse, der kan stoppe den snebold, der ruller lige nu, og som bliver større og større for hver dag, der går uden en gennemgribende reform, […]

Læs Monica Lylloff: Regeringen har fremlagt et udspil, der sikrer en fortsat deroute på handicapområdet

Når den lovgivende, udøvende og dømmende magt blandes utidigt sammen, ser man bagsiden af både politik og jura: Så koster det ikke bare politikeres anseelse og måske endog hoveder, men hvad værre er, tilliden til vores politikere, til anklagemyndigheden og til vores domstole. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave […]

Læs John Wagner: Hjort burde foretrække en retssag, både for sin egen og retsstatens skyld

Når vi den 1. juni skal stemme om forsvarsforbeholdet, handler det mest om at få indflydelse på vores egen tryghed og sikkerhed. De andre lande i EU er ved at lægge planer, så de næste generationer også kan leve et liv med fred og stabilitet. Her skylder vi fremtidens Danmark at sidde med ved bordet, […]

Læs Stine Bosse: Den eneste funktion, som forbeholdet har, er en svækkelse af Danmarks fremtidige sikkerhed

”Vesten er meget mere end glas- og stålpaladser i Bruxelles og Strasbourg; Vesten er også Storbritannien, USA og Canada. EU var ikke med ved Ramstein-mødet. EU kan ikke levere våben til Ukraine. EU har intet at gøre med Polens eller de baltiske landes standhaftighed; de stoler på USA og NATO.” RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier […]

Læs Morten Messerschmidt (DF): NATO skal være Vestens sikkerhed; ikke EU

“Hver gang der skal prioriteres mellem diversitet og frihed – eller mellem symbolpolitik og frihed – er det den personlige frihed, der taber. Og når friheden begrænses efter en salamimetode, hvor den frarøves os en lille smule ad gangen, er det nemmere at indskrænke folks frihed end at give den tilbage. Konsekvensen heraf bliver, at […]

Læs Kasper Heumann Kristensen: Vi er ved at miste vores personlige frihed i Danmark

De danske medier bruger – med rette – ord som ’overgreb’ og ’krigsforbrydelser’ om Putins invasion af Ukraine. Imidlertid nævnes Israels gentagne krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser af det palæstinensiske folk aldrig med disse ord. Dækningen af begivenhederne i Palæstina lader til at blive filtreret gennem et prisme af religion, hudfarve og geografisk placering. RÆSONS KOMMENTARSERIE og […]

Læs Elise Bjerkrheim: Hvor er fordømmelsen af Israels overgreb på palæstinenserne?

Krigen i Ukraine kræver, at vi rykker tættere sammen i Europa. Nettet skal strammes, og hullerne skal gøres mindre, så Putin ikke kan nedbryde den europæiske sikkerhedsarkitektur indefra eller true medlemmer af EU, som ikke er med i NATO, som Finland og Sverige. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave […]

Læs Steen Holm Iversen (K): Vi skal stemme os ind i det europæiske forsvarssamarbejde og sende et utvetydigt signal til Putin: Hertil og ikke længere

Omstødelse af Roe v. Wade er det værste mareridt for liberale amerikanere. Det kan skabe en kædereaktion af abortforbud i USA og give højesteretsdommerne appetit på at omstøde andre grupperettigheder sikret i højesteretten. Hvis alt går, som det konservative flertal af dommere prædiker, bliver det begyndelse på en decideret værdikrig – ikke bare forud for […]

Læs Lasse Meldgaard Bloch: En amerikansk abortafskaffelse kan eskalere til en mangeårig værdikrig

Den nuværende lovgivning fratager statsborgere den fundamentale ret til at bo i Danmark med deres internationale familier og diskriminerer dertil de mere end 10 pct. af Danmarks beskæftigede, der ankommer fra udlandet. Det skaber et decideret uattraktivt billede af et land, som burde være mere kendt for åbenhed, demokratisk deltagelse, internationale sindelag og innovation. RÆSONS […]

Læs Mads Almassalkhi og Benjamin Schenkel: Dansk udlændingepolitik vil på sigt koste os dyrt

Ifølge Musk skal Twitter være et laissez-faire, likvidt meningsmarked, hvor der findes en naturlig ligevægtstilstand med ”mindre had og mere kærlighed”. Brugerne skal i et væk kunne give deres (politiske) mening til kende, omfavner det ene, mens det andet vendes ryggen. Det fordrer imidlertid lige konkurrencevilkår på idéernes frie markedsplads, hvilket ikke umiddelbart gør sig […]

Læs Professor Vincent F. Hendricks: Hvor langt går Musks visioner for ytringsfriheden?

Problemet med korruption i Danmark er, at vi ser det hele som enkeltsager og ikke et mønster. Der er tale om visse korrupte mennesker, men også systemerne, der gør det muligt. Sagerne fra medierne er velkendte og taler sit tydelige sprog. Vil den nye justitsminister melde Danmark ind i kampen? RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier […]

Læs Lektor Jesper Olsen: Korruption er ikke noget, vi tager seriøst i Danmark. Vil den nye justitsminister lave om på det?

Igen løber universiteterne med opmærksomheden. Akademikerne – også dem på Christiansborg – aner da heller ikke, hvad de skal gøre ved den helt store og akutte samfundsudfordring: At færre – ikke flere – ønsker sig at læse de uddannelser, der er mest brug for. RÆSONS KOMMENTARSERIE er gratis – takket være vores abonnenter: RÆSON er […]

Læs Sofie Villadsen: Christiansborgs blinde vinkel. Eliten overser stadig sygeplejerskerne og pædagogerne, når der diskuteres uddannelse

A-holdet, de uproblematiske, de værdige, må få beskyttelse og der værnes om deres menneskerettigheder. B-holdet, de problematiske, de uværdige, må få en discount udgave af rettigheder, som de i øvrigt skal være taknemmelige for. Der ér forskelsbehandling og diskrimination af flygtninge, og det er indiskutabelt. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt […]

Læs Elise Bjerkrheim: Tvangsdeportationen af den kurdiske kvinde er blot en af perlerne på en snor af Danmarks åbenlyse diskrimination af ikke-vestlige flygtninge

Den nye digitale EU-lovgivning er én ring til at styre dem alle, en ring til at finde dem alle og en ring til at bringe dem alle sammen. Dog ikke binde dem i mørket som i Ringenes Herre, for lovpakken vil lade lyset skinne over et informationsmarked med mere lige konkurrencevilkår for store som små […]

Læs Vincent F. Hendricks: EU’s nye lovpakke vil lade lyset skinne over techgiganternes vilde vesten af et informationsmarked

Mens det med Ellemann og Fogh er ret åbenlyst, at de forsøger at rage kastanjerne ud af ilden for deres gamle tro, væbner, Claus Hjort, så er det for de fleste danskere meget mere uigennemskueligt, hvad der gemmer sig af gamle bonkammerater, tidligere kollegaer, logebrødre, hævn, had og uforløste intriger i hele ormegården af mediefolk, […]

Læs Teddy Østerlin Koch: Hvorfor har Lars Findsen og Claus Hjort nærmest fået heltestatus i de danske medier?

Ingen løsning inden for den nuværende struktur kan gøre op med det rod, kommunerne har lavet de sidste 15 år. Der er behov for en fuldstændig omkalfatring – en decideret revolution – hvor der gøres op med årtiers systematisk uværdig behandling af mennesker med handicap. Hvor der gøres op med nedprioriteringen af handicapområdet. Og hvor […]

Læs Monica Lylloff: Det danske handicapområde har brug for en revolution

Mette Frederiksen er på en mission. Målet? At forvisse de stadig flere klimabekymrede danskere om, at hun ikke længere er rød, før hun er grøn. Og at hendes regering har formået at kombinere høje klimaambitioner med social balance. Men statsministerens mission bygger på et falsk grundlag. Ja, faktisk bygger statsministerens mission ikke bare på én, […]

Læs Gregers Andersen: Hvis statsministeren ønsker at være grøn, må hun gøre op med danskernes livsstil

Krigen vil ikke blive vundet ved at sende flere våben til Ukraine på kort sigt – den vil blive vundet ved at dominere fortællingen om den styrtdykkende russiske økonomi på lang sigt. Derfor skal privatorkestrerede kulturelle og akademiske sanktioner på civilsamfundsniveau begrænses. Hvis dialogen med den russiske befolkning udsættes nu, udsættes freden også. Kommentar af […]

Læs Celine la Cour: Privatorkestrerede kulturelle og akademiske sanktioner mod russere skal begrænses

Hvis Putin havde holdt sig til Krim og Donbas, så havde der måske været grobund for en art diskussion, men med den fulde, blodige invasion er sløret trukket helt af. Der er ikke noget russisk figenblad at holde frem for sig. De politiske yderfløjes forsvar for Putin står vingeskudte tilbage. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier […]

Læs William Hürlimann: Ethvert forsvar, eller blot forståelse, for Putin-regimets invasion af Ukraine er skammelig apologi