Hvis en løsning på klimakrisen skal forblive en realistisk mulighed på den lange bane, så er der brug for en meget mere ambitiøs klimapolitisk indsats på den korte bane. En reduktion på 1 ton CO2 i 2021 sparer nemlig atmosfæren for 9 ton CO2 sammenlignet med, hvis vi først foretog den samme reduktion i 2030. […]

Læs Forskeropråb: Klimakrisen kræver mere handling på den korte bane, Dan Jørgensen

Tænk, hvis Mette Frederiksen på et pressemøde forklarede, hvorfor fx Ishøj blev særligt hårdt ramt af corona. Tænk, hvis vi af den socialdemokratiske statsminister fik præsenteret fakta om de sociale forhold, som gør sig gældende. Men nej. Det står ikke i spin-manualen. For den enkle og ækle forklaring virker. Det har både DF og NB […]

Læs Stine Bosse om racisme i Danmark: Hvor småtskåret kan det blive, Mette Frederiksen?

Regeringens corona-håndtering har ført til en situation, hvori det danske samfund i stigende grad er polariseret.  Stigmatisering af ’de andre’, angiveri, dem-og-os-retorik og straf bliver normen. Vi bærer alle et ansvar for udviklingen, men regeringen og Folketinget bærer det største ansvar og har nøglen til at vende udviklingen i en mere positiv retning. Denne artikel […]

Læs Carsten Rasmussen: Regeringens corona-håndtering er på vej til at skabe varig polarisering i det danske samfund

I Danmark synes en betydelig del af debatten at handle om, hvorvidt vi dog ikke snart kan lukke samfundet op igen – senest bl.a. luftet i et åbent brev til statsministeren fra fem blå partiledere. Men kaster man et blik ud i resten af Europa, tegner der sig et ret dystert billede. I Danmark kan […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #50: På trods af pandemitræthed ligger en hurtigere genåbning ikke lige for

I Storbritannien forudsiger Centre for Mental Health, at op mod 10 millioner mennesker får brug for ny eller yderligere psykologisk eller psykiatrisk hjælp som et direkte resultat af coronakrisen. Selvom Danmark ikke er helt sammenligneligt med Storbritannien, kigger vi formentlig ind i de samme fremtidige udfordringer. Hvis der ikke handles rettidigt, kan coronakrisen dermed ende […]

Læs Overlæge Mikkel Rasmussen: Coronakrisen er den største trussel i nyere tid mod vores mentale sundhed

Hvis Venstre og blå blok skal vinde næste valg, skal de finde et fælles emne at centrere deres projekt omkring. Det bør handle mindre om udlændingepolitik og mere om fremtidens sundhedsvæsen. For det ses tydeligt, at det nuværende sundhedssystem er blevet for centraliseret. Borgerne føler ikke, at deres sundhedsvæsen er der for dem. Et nyt […]

Læs Søren Ulka (V) om krisen i Venstre: Udlændingepolitikken skal lægges på hylden, hvis blå blok skal finde nyt fodfæste

Radikale Venstre har fuldstændig mistet grebet om, hvad der reelt er politik, og hvad der er et reklamestunt. Men der er håb, hvis vi kigger på de 22 medlemmer af Radikal Ungdom, som på velfunderet og nærmest gammeldags vis har forfattet en klumme i Altinget, hvori de appellerer til, at moderpartiet vender tilbage til sin […]

Læs Ali Aminali: De Radikale er ved at udvikle sig til et reklamebureau for den yderste venstrefløj – men Lidegaards næstformandspost og 22 unge stemmer fra RU indgyder håb

Situationen i dag er uholdbar. Alle partier på Christiansborg på nær den ekstreme venstrefløj deler gerne brochurer ud, hvor man kan se alt det, de vil gøre for at stramme udlændingereglerne og udvise kriminelle. Men de siger ikke, at de samtidig accepterer en retstilstand, hvor det ikke er dem – men Menneskerettigheds-domstolen i Strasbourg – […]

Læs Morten Messerschmidt: Vi har reelt en retstilstand i Danmark, der er styret af det absolutte mindretal af partier på venstrefløjen, som deler menneskerettighedsdommernes abstrakte og outrerede syn på verden

Det er sandsynligt, at vi skal leve med forskellige mutationer af coronavirussen i lang tid fremover. Det betyder, at vores politikere gentagne gange bliver nødt til at beslutte, hvilke værktøjer, de vil tage i anvendelse. Som med alle andre politiske beslutninger vil det kræve en afvejning af forskellige hensyn. Med corona er den afvejning ganske […]

Læs Professor i folkesundhed Theis Lange: Det er på tide, at corona mister sin særstatus, så vi oplyst kan afveje konsekvenserne af restriktionerne

COVID-19 er blevet storpolitik på grund af manglen på vacciner. Borgerne i hele EU samt her i Danmark har fået nok af nedlukninger. Det er tid at diskutere den langsigtede strategi for epidemien, og der er grundlæggende to veje at gå, men den ene fører ikke nogen steder hen. Af Uffe Gardel Coronavirussen – og […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #49: Nu er der to veje at gå i vores coronastrategi, men den ene ender blindt

Det er ubegribeligt, at regeringen halvandet år efter ‘klimavalget’ i 2019 nu lader sine politiske visioner for landbruget samle støv i en skuffe i Fødevareministeriet. Hvis regeringen tror, at det at skulle levere på klimapolitikken er en dårlig ting, har man totalt har misforstået opgaven. Både klimaet og landmændene har krav på en afklaring. Denne […]

Læs Maria Reumert Gjerding: Vi har brug for et landbrug, som fylder mindre men yder mere til samfundet

I al sin tragiske virkelighed har coronakrisen givet os en gylden mulighed for at stoppe op og gentænke prioriteterne i vores samfund. Den mulighed bør vi politikere tage dybt alvorligt, for en tilbagevenden til verden, som den var før coronakrisen, er hverken mulig eller ønskværdig. Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement […]

Læs Franciska Rosenkilde (Å): Vores samfund er grundlæggende i stykker. Lad os genopbygge det efter coronakrisen

Folketinget har besluttet, at vi skal bygge to energiøer i dansk farvand. Tilsammen kan de dække to tredjedele af Danmarks elbehov og sende olie- og kulfyrede kraftværker på pension. Men er det, der bliver Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, en god og realistisk ide? Hvis ikke de skal blive en dyr og dårligt fremtidssikret investering, skal vi […]

Læs Professor Jacob Østergaard: De nye energiøer skal bygges smart – ellers bliver de en dyr investering uden fremtidssikring

Liberal Alliance vil med sit rating-system af offentligt ansatte lægge grundlæggende arm med de kollektive overenskomster, hvor lønmodtagerne ved at stå skulder ved skulder aftaler prisen på deres arbejdskraft. Denne fælles indsats for generelle forbedringer for alle skal ikke erstattes af den enkeltes forsøg på i konkurrence med alle andre at nå frem til guleroden […]

Læs Dennis Kristensen: Liberal Alliances rating-system for offentligt ansatte er en trussel mod de kollektive overenskomster

Frygt har lammet den danske Kina-politik i en sådan grad, at det er svært at kende sit eget fædreland, når regeringen og Jeppe Kofod stikker hovedet i busken for at undgå kinesiske repressalier. Det er uforståeligt, for ser man på andre lande, som Kina har sanktioneret for kritik af Kinas handlinger i Hongkong og i […]

Læs Thomas Rohden: Danmark og dansk eksport har råd til at træde i karakter overfor Kina. Det skal Jeppe Kofod indse

Vi står over for et af vores årtis vigtigste – men også sværeste – forhandlinger, når det gælder den grønne omstilling af landbruget. Det er derfor trist, at regeringen har droppet sit udspil. Men desto vigtigere er det, at der er nogle andre, der træder et skridt frem. Det har vi heldigvis ikke noget imod […]

Læs Zenia Stampe (RV) om regeringens klimaudspilsudsættelse: Det er måske ved at gå op for dem, hvor store forandringer vi bliver nødt til at se i dansk landbrug

Hvorfor har man valgt 70 pct. klimareduktion som målsætning i 2030, når det er 70 pct. af et tal, der omfatter under halvdelen af de faktiske danske udledninger? Selv hvis FN-målemetoden tilsiger, at vi ikke behøver at tælle international transport og biomasseafbrænding med i de 70 pct., så er det i sidste ende danske aktiviteter, […]

Læs Rasmus Holm: 70-procentsmålet er ikke så ambitiøst, som vi bilder os ind – det må politikerne erkende

De mange partihop i dansk politik forstærker i høj grad fortællingen om, at mange folkevalgte i virkeligheden er levebrødspolitikere, som først og fremmest træffer valg baseret på egne interesser. Forstå mig ret: Det er naturligt at skifte holdning, eller måske endda helt fundamentalt at skifte politisk ståsted eller parti. Men sker dette, bør man nedlægge […]

Læs Kristian Lausten: Borgens efterhånden mange partihop bidrager til en dyb mistillid til vores politiske system

”Især de sociale medier har gjort, at den personlige eksponering fylder 50 gange mere i politik, end den gjorde for bare 20 år siden. Det skaber en egocentrering i samfundet. Derfor bliver politikere også i højere grad til individuelle brands, der så finder sammen i de gamle partistrukturer, som ikke længere er stærke nok til […]

Læs Michael Kristiansen: De politiske egoer er blevet større. Derfor ser vi flere politikere forlade deres partier

”Det viser noget om regeringens motiver, når Jakob Ellemann får lov til at sige så tydeligt, at regeringens udspil var et helt andet sted, og at han har formået at rykke det. Det er et tegn på, at regeringen har haft brug for, at Ellemann står på mål for den her aftale. Det er den […]

Læs Michael Kristiansen om minkaftalen: Regeringen har foræret Ellemann en lille sejr, fordi minksagen skulle lukkes