Mange migranter i Libyen står over for et umuligt valg, der kun er blevet sværere under coronakrisen: Bliv i det borgerkrigsramte land eller flygt mod et lukket Europa med risiko for at drukne eller blive fanget af den brutale libyske kystvagt. EU bærer et medansvar for kaosset. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så […]

Læs Ahlam Chemlali: Migranter i Libyen befinder sig i en stadigt vanskeligere situation, som Danmark og EU har et medansvar for

Velfærdssamfundet bruger milliarder af skattekroner på at holde hånden under virksomheder, lønmodtagere og andre, som coronakrisen har sat økonomisk under pres. Men håndsrækningen når ikke frem til de, der alligevel mister jobbet. Et særligt coronatillæg er blevet forslået, men det løser ikke det grundlæggende problem, at dagpengene dækker en stadigt mindre andel af løntabet for […]

Læs Dennis Kristensen: Samfundssind og hjælpepakker har vundet frem under coronakrisen, men de skal også omfatte de ledige

”Danmark har en meget sund offentlig økonomi. Vi har sunde offentlige finanser, vi har et stort finanspolitisk råderum, og vi har en meget lav gæld i international sammenhæng på omkring 35 pct. af BNP, som vi har nedbragt i løbet af de sidste mange år. Så der er et meget stort manøvrerum i forhold til […]

Læs Tidl. overvismand Michael Svarer: Danmark har ikke noget gældsproblem, der gør det problematisk at finansiere krisen

Idéen om at vi skal overlade meget af magten til den nuværende regering – en idé der i øvrigt er blevet styrket under coronakrisen – bliver svækket med indførelsen af klimaafgifter, fordi virksomhederne og borgerne dermed selv kan tage ansvar for deres økonomi og den grønne omstilling. Når klimaministeren siger, at det er fantasiløst at […]

Læs Martin Collignon: Klimaafgifter flytter ansvaret for den grønne omstilling fra politikerne til markedet – og heri ligger måske forklaringen på, hvorfor regeringen modsætter sig dem

Kritikken af den danske corona-strategi overser, at Danmark internationalt følger mainstream og endda er lidt til den liberale side. Vores nabo Sverige forekommer til gengæld både fysisk, politisk og mentalt isoleret, når man ser på deres dødstal og andre landes tiltag imod dem. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #36: Sverige er alene i verden, men det er Danmark faktisk ikke

I Dansk Folkeparti leder man febrilsk efter en vej ud af partiets negative spiral. Før panikken tager over og sender partiet ud i et amokløb efter ledige standpunkter, bør Thulesen Dahl tage en dyb indånding og lære af sit gamle skræmmebillede i SF. Pia Olsen Dyhr forstår nemlig at fokusere på kerneforretningen, hvilket er den […]

Læs Niels Jespersen: Thulesen Dahl bliver nødt til at vælge mellem styrbord og bagbord, for ret forude venter kun det politiske forlis

Grænserne mellem politi og soldater bliver stadigt mere udviskede, når soldater flere steder i vores samfund patruljerer gaderne, og politiet bliver stærkere bevæbnet. Det bør give anledning til diskussion, fordi det medfører en række potentielle risici, som i værste fald risikerer at svække værnet om menneskerettighederne og den demokratiske kontrol med militæret. Denne artikel er […]

Læs Forsvarsforskere: Det er på tide, vi diskuterer den stadig mere uklare grænse mellem politi og militær

Alle har vidst i to måneder, at Sundhedsstyrelsen ikke støttede nedlukningen af landet, selvom det først er nu det kritiseres. Den implicitte påstand i kritikken er, at regeringen handlede mere resolut, end der var behov for, og derved påførte Danmark større omkostninger end nødvendigt. Men det er værd at bemærke, at den kurs Sundhedsstyrelsen dengang […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #35: Det er ingen nyhed, at Sundhedsstyrelsen støttede en anden linje, end den nedlukningsstrategi regeringen endte med at følge

Hvis nogen kan skabe et politisk martyrium over en politisk skandale som “barnebrudssagen”, så er det Inger Støjberg. I Socialdemokratiet følger man med i kommissionsundersøgelsen af den tidligere integrationsminister med både spænding og ængstelse, fordi Støjberg har formået at gøre sagen til mere end forvaltningsjura – og i stedet til et socialdemokratisk kernespørgsmål. Af Niels […]

Læs Niels Jespersen: Bliver ”barnebrudssagen” en politisk sejr for Støjberg, der kan puste liv i den bovlamme blå fløj?

Det er ikke i løbet af de sidste 20 år lykkedes at lave ret mange danske virksomheder med mere end 1000 ansatte. Vi er holdt op med at starte nye firmaer som Lego, Novo, Grundfos, Danfoss mv. Det skyldes den meget enkle grund, at skattelovgivning tvinger succesfulde iværksættere ud af landet. RÆSON stiller denne artikel […]

Læs Søren Kenner om skattelydiskussionen: Problemet er ikke virksomhederne, det er loven

For nylig aftalte et enigt folketing, at hjælpepakkerne under coronakrisen ikke skulle gå til virksomheder i skattely. Siden hen har debatten om skattelyselskaber floreret heftigt i pressen og på sociale medier. Mange borgerlige debattører forsøger at tale problemet ned. Men deres argumenter bygger langt hen ad vejen på myter og vildledninger. Her gennemgår jeg fire […]

Læs Rune Lund (EL) om skattely: Regeringen har valgt at tolke reglerne, så aftalen er stort set værdiløs, da næsten ingen skattelyselskaber vil blive ramt

Regeringens længe ventede klimaudspil synliggjorde, hvor ufuldstændig en forståelse regeringen har af klimakrisens årsag og dermed: Af løsningen. Årsagen er selve vores vækst-baserede samfundsindretning, og løsningen er et fundamentalt brud med den. Vi kan starte med at forlænge undtagelsestilstanden og lukke alle forurenende ikke-essentielle virksomheder. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan […]

Læs Magnus Harald Haslebo: På intet tidspunkt har jeg forventet en reelt grøn socialdemokratisk regering, men jeg havde et lille håb – al retorikken taget i betragtning. Det håb smuldrede i onsdags

Onsdagens klimaudspil fra regeringen indeholdt ikke de meget omtalte CO2-afgifter, som et hav af organisationer, råd og fagpersoner ellers anbefaler at pålægge danske virksomheder som et omkostningseffektivt og retfærdigt middel til at nå vores klimamål. Det er med andre ord ikke forurenerne, som skal betale regningen, og derfor får de heller ikke et klart incitament […]

Læs Lars Køhler: Regeringens nye klimaudspil vil – stik imod dens intention – forringe danske virksomheders konkurrenceevne og fordyre den grønne omstilling

At en hærchef kendes skyldig i magtmisbrug er en skandale nærmest uden fortilfælde i nyere danmarkshistorie. Der forestår nu forsvaret et gevaldigt moralsk oprydningsarbejde. Og oprustningsarbejde. Ellers risikerer vi, at den militære identitet og fagkundskab bliver mere marginaliseret, end den allerede er blevet de seneste årtier. Af Niels Jespersen MED ÉN DOMMERSTEMME for tre måneder […]

Læs Niels Jespersen: En sort dag for dansk Forsvar

Gårsdagens klimaudspil fra regeringen sætter tvivl ved, hvorvidt klimaminister Dan Jørgensen er klimakrisen og sin rolle voksen. Det er på tide, at regeringens støttepartier afsøger muligheden for en ny koalitionsregering, der kan levere vores fælles klimamålsætning – eller som minimum stiller et mistillidsvotum til en minister, der igen og igen nøler, hvor der bør handles. […]

Læs Nikolaj Kornbech: Bør regeringens støttepartier virkelig have tillid til Dan Jørgensen?

Coronakrisen har vist os, hvor dyrt det er, hvis man ikke investerer i fremtidig forebyggelse, værnemidler og beredskab, men venter med at handle til folk bliver syge. Nu skal vi bruge den lærdom i forhold til klimaet og lave en grøn afgiftsreform, stille grønne modkrav til hjælpepakkerne og lave grønne investeringer. Det er tid til […]

Læs Jonas Holm: Vi skylder de unge at ofre os for klimaet, ligesom de har ofret sig for os

Hvad er risikoen for at dø, hvis man bliver smittet? En række undersøgelser gør, at vi kan kredse os ind på tallet. Særligt en ny, stor spansk undersøgelse giver os et mere indgående indblik og understreger samtidig, hvor langt selv hårdt ramte lande er fra at opnå såkaldt flokimmunitet. Derudover må påstanden om, at dødeligheden […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #34: Hvor mange vil dø?

Konkurrencestaten skulle ruste Danmark og danskerne til en globaliseret verden. Men ideen om en stat baseret først og fremmest på konkurrenceevne og egeninteresse ramte sit isbjerg, da corona-pandemien lukkede grænser og åbnede statskasser for hjælpepakker i megastørrelse til både virksomheder, lønmodtagere, kultur og meget andet. Dermed er elitens vision om drømmestaten død. RÆSON stiller denne […]

Læs Dennis Kristensen: Corona-pandemien markerer konkurrencestatens endeligt

”Sidste folketingsvalg var en virkelig styrkelse af de gamle partier, som man stort set ikke kan finde noget sted i Europa i dag. Og det lader heller ikke til, at det er en udvikling, der mindskes af de meget dramatiske begivenheder, vi oplever i øjeblikket. Jeg tror faktisk, at tiden for et populistisk oprør er […]

Læs Erik Meier Carlsen: Dansk Folkeparti har bragt sig i modfase til udlændingepolitikken. Det er en uafrystelig krise

Danmark vil nu gøre det, WHO hele tiden har bedt os om at gøre. Takket være private penge kommer vi nu omsider i gang med bred testning, og vi får endda karantænehoteller. Samtidig er der kommet et enestående tilbud fra Tyskland. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #33: Endnu et strategiskifte. Endelig vil vi gøre, som WHO anbefaler