Den stædige insisteren på, at det ikke er vores skyld og den mere og mere virkelighedsfjerne forestilling om os selv som ”de gode”, står ganske enkelt i vejen for, at vi som individer og samfund begynder at bestige det bjerg, som vi selv har skabt.

Læs Mickey Gjerris i RÆSON LØRDAG: Biosfæren dør – og du er medskyldig

Amerikanerne trækker sig fra Afghanistan d. 11. september i år efter endnu en fejlslåen militær intervention. Det ulykkelige var, at krigen på forhånd var tabt, og det må alle have vidst – inklusive USA.   Af Anne Sofie Allarp Amerikanerne er på vej ud af Afghanistan, og det efterlader et magt-tomrum, som Taleban forventes at […]

Læs Anne Sofie Allarp: Hvad skal vi lære af det ydmygende nederlag i Afghanistan?

Mette Frederiksen indtog Statsministeriet med et ønske om større politisk magt – over for borgerne, Folketinget, embedsværket og EU. Så kom coronakrisen. ”Suveræn er den, der træffer afgørelsen om undtagelsestilstanden” Carl Schmitt (1888-1985) ”Man må aldrig lade en god krise gå til spilde” er et citat fremdraget af mange under coronakrisen. Det stammer fra Winston Churchill […]

Læs Dennis Nørmark i RÆSONs trykte sommernummer: Alt er politik for Mette Frederiksen

Sygeplejerskerne strejker, men løsningen på problemet skal imidlertid findes hos sygeplejerskende selv. De giver sig selv en svag forhandlingsposition, når de moralsk argumenterer for en højere løn. Samtidig modarbejder sygeplejersker kollektivt flere private hospitaler og dermed flere arbejdsgivere og større konkurrence om ens arbejdskraft. På den baggrund kan man ikke være overrasket over resultatet. RÆSONS […]

Læs Christopher Arzrouni: De strejkende sygeplejersker burde genoverveje deres lønstrategi, for de er selv skyld i deres problemer

Den danske regering er ude af trit med virkeligheden, når den fastholder modstand mod atomkraft. Modargumenterne består af fortidens spøgelser og blegner i lyset af både videnskab og verdens behov. For vi står både i en klima- og en energikrise, og atomkraft er i dag den mest rene, sikre og stabile kilde, vi har. RÆSONS […]

Læs Kathrine Richter: Når man står i en akut klimakrise, er det uansvarligt ikke at skifte holdning til atomkraft

Klimaforandringerne er alvorlige udfordringer, der kalder på kollektiv bevidsthed og samordnet handling. Paradoksalt nok er klimaforandringerne en potentiel katastrofe, hvorimod ekstrem fattigdom er en pågående katastrofe. At førstnævnte prioriteres, er blot endnu et eksempel på, at vi lever i en tid suspenderet for fornuft. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at […]

Læs Jamal Abdi: Global opvarmning er en alvorlig udfordring, men klimakampen er både irrationel og paradoksal

Konventionerne anvendes nu reelt til at underminere de beslutninger, som træffes i de nationalstater, som mere og mere er blevet en slags ligegyldige kulisser. De anvendes til at udhule magten hos suveræne regeringer og sætter dermed demokratiet ud af kraft. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave dette indhold gratis, […]

Læs Pia Kjærsgaard: Flygtningekonventionerne underminerer demokratiet. Danmark og Europa har brug for et opgør med systemet

Når regeringen varsler udflytning af uddannelsespladser, glemmer den hvilke konsekvenser det har for studiemiljøerne.  De mindre byer har sjældent blik for unge, der rækker ud over ungdomsuddannelser som gymnasiet og erhvervsuddannelsen. Studerende vil gerne bo inde i byen, have deres uddannelse tæt på deres bolig og socialt samvær med deres medstuderende efter undervisningen, vel at […]

Læs Mick Scholtka: De store byer er forudsætningen for et godt studiemiljø – i de mindre byer er realiteten en helt anden

Den nye dom viser, at Danmark ikke bare er gået til grænsen af menneskerettighederne, når det gælder om at skræmme flygtninge væk, men over den. Desværre er skaden allerede sket for de mange, der har været adskilt eller er rejst tilbage for at være sammen med deres nærmeste. Og Danmarks kyniske linje har desværre allerede […]

Læs Michala Clante Bendixen: Med dommen i Strasbourg er Danmarks kyniske flygtningepolitik blevet underkendt

Hvordan får vi os selv og hinanden fra A til B? Der skal ikke herske tvivl om vigtigheden i, hvordan vi vælger at svare på det spørgsmål. Og der findes dårlige svar på det spørgsmål. Sådan et fik vi af et bredt flertal i Folketinget, da de i slut-juni fremlagde Infrastrukturplanen 2035.   RÆSONS KOMMENTARSERIE og […]

Læs Caroline Bessermann om Infrastrukturplan 2035: En af de største politiske klimakatastrofer, vi hidtil har oplevet

Vi ser en tiltagende ond spiral af stigende ulighed i vores sundhed, og den er skabt af velfærdssamfundet selv. For skjulte ulighedsmekanismer i vores sundhedsvæsen taber patienter i en forfejlet specialisering, der sætter system før patient. Samtidig har individfokusset i vores samfund skabt en udskamningskultur, der ikke behandler livsstilsygdomme som en konsekvens af sociale og […]

Læs Professor Morten Sodemann: Der er usynlige kræfter bag uligheden i sundhed – og uligheden i sundhed spejler uligheden i samfundet

Jeg håber, at den nuværende sundhedspolitiske prioritering kan overføres til et nyt boligpolitisk paradigme om, at man selvfølgelig ikke skal bo i sundhedsskadelig boligslum i de almene boliger. Det skal ikke være sådan, at det kun er på arbejdspladsen, man er fritaget fra sundhedsskadelig skimmelsvamp, som arbejdsmiljølovgivningen foreskriver. Det er lige så vigtigt, hvis ikke […]

Læs Søren Dahl Nielsen: Der er ingen folkesundhed, når det kommer til almene boliger

Fredag bladrede store dele af uddannelsessektoren bekymret igennem den nye udflytningsaftale. Efter en gennemlæsning er konklusionen klar: Uddannelsespolitik er blevet kommunalpolitik – og en lunken en af slagsen. Den lunkne kommunalpolitik er foruroligende i sig selv, men under den gemmer sig en skræmmende ide om, at politikerne har ret til at træffe afgørende samfundsbeslutninger hen […]

Læs Jacob Blasius: Regeringens uddannelsesaftale er lunken kommunalpolitik

Forskningen gør os klogere på, hvordan samfundet ser ud, og hvordan integrationsproblemerne løses. Forskernes tilstedeværelse i den offentlige debat er næsten lige så vigtig: Forskerne sørger for, at debatten ikke kun handler om holdninger og følelser, men om god, solid viden. Når netop integrationsdebatten er præget af manglende viden og manglende reformer, er det et […]

Læs Rasmus Brygger: Hvis politikerne ønsker bedre integration, må de kæmpe for integrationsforskningen – ikke imod den

Danmarks styrke er den tillid, vi har til hinanden, og den tillid vi har til, at staten – trods skiftende politikere – i sidste ende har det fælles bedste for øje. Med den nuværende statsministers frembrusende adfærd, der ikke lader andre ministre have ansvar for egne ressortområder, saver Mette Frederiksen stille og roligt i den […]

Læs Professor Bo Kristian Holm om regeringens uddannelsesaftale: Regeringen saver i den stamme, der bærer Danmark

Siden 1990 har vi på bare én generation udledt flere drivhusgasser end i hele menneskehedens historie før det, og vi står nu på kanten af afgrunden. Det er voldsomt uansvarligt, og der er brug for modige politikere, der ligesom nu afdøde Poul Schlüter siger det direkte: Det bliver “syv magre år”, hvor forbruget af CO2 […]

Læs Mikkel Bahl og Søren Have: Der mangler politikere med Schlüters mod til at stramme bæltet ind – denne gang for at redde klimaet

”Wokeness” og identitetspolitik er på fremmarch i store dele af Vestens akademiske verden. Vi kan vælge at gå til det med en laissez-faire-holdning og være ligeglade, eller vi kan gå imod det. Her i Danmark har man valgt en fornuftig mellemvej, hvor man påpeger problemet med en henstilling i Folketinget om, at universitetsledelserne opretholder den […]

Læs Christoffer Lindekilde Engberg: Man kan sagtens kritisere universiteternes håndtering af deres forskningsmiljø, uden det betyder, at man vil gribe aktivt ind i forskningen 

I mere end 11. år har vi hver torsdag kunne følge DRs politiske debatprogram ”Debatten” med Clement Kjersgaard som vært. Programmet er for mange politisk interesserede danskere blevet et fast ugentligt holdepunkt i deres dagligdag, ligesom det for mange politiske kandidater nok hører til iblandt en af de vådeste drømme, der findes: at blive inviteret […]

Læs Steen Holm Iversen: DR 2 Debatten: Programmet, der holder demokratiet i live?

NSA har via FE spioneret mod norske, svenske, tyske og franske aktører viser ”Operation Dunhammer”. Men det er ikke ulovligt, og det vides i dag godt, at alle spionerer mod alle. Derfor er det vigtigste problem i kølvandet på afsløringerne: Kan FE’s gode omdømme og derved sikring af vitale efterretninger for Danmark lide skade af […]

Læs Lars Bangert Struwe: Alle ved, at alle spionerer mod hinanden. Derfor vil kritikken af Danmark unægteligt falde til ro om nogen tid

Politikere har de seneste dage demonstreret, at de ikke evner at styre konsekvenserne af deres egen retorik, når det kommer til hadtale og bevidst udpegning af etniske grupper. Udefra ser det ud til, at politikerne er blevet sendt ind i et minefelt, hvor spindoktorerne har ladt dem i stikken. Men politikerne har helt bevidst været […]

Læs Professor Morten Sodemann: Jeg hører om racisme fra mine patienter hver dag – og de danske politikere har været med til at fremme den