Bueger, Liebetrau & Stockbrügger: En søfartsnation uden sikkerhedsstrategi?

Bueger, Liebetrau & Stockbrügger: En søfartsnation uden sikkerhedsstrategi?

19.06.2024

.

I en verden præget af tiltagende global rivalisering, krise og konflikt er det afgørende, at Danmark bliver bedre rustet til at håndtere sine maritime sikkerhedsinteresser. Alligevel mangler Danmark både de nødvendige politiske visioner og strategiske pejlemærker, der kan sikre, at landet arbejder langsigtet og integreret mod at styrke landets maritime sikkerhed og engagement i global […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login