”Danmark har en meget sund offentlig økonomi. Vi har sunde offentlige finanser, vi har et stort finanspolitisk råderum, og vi har en meget lav gæld i international sammenhæng på omkring 35 pct. af BNP, som vi har nedbragt i løbet af de sidste mange år. Så der er et meget stort manøvrerum i forhold til […]

Læs Tidl. overvismand Michael Svarer: Danmark har ikke noget gældsproblem, der gør det problematisk at finansiere krisen

Idéen om at vi skal overlade meget af magten til den nuværende regering – en idé der i øvrigt er blevet styrket under coronakrisen – bliver svækket med indførelsen af klimaafgifter, fordi virksomhederne og borgerne dermed selv kan tage ansvar for deres økonomi og den grønne omstilling. Når klimaministeren siger, at det er fantasiløst at […]

Læs Martin Collignon: Klimaafgifter flytter ansvaret for den grønne omstilling fra politikerne til markedet – og heri ligger måske forklaringen på, hvorfor regeringen modsætter sig dem

Regeringens længe ventede klimaudspil synliggjorde, hvor ufuldstændig en forståelse regeringen har af klimakrisens årsag og dermed: Af løsningen. Årsagen er selve vores vækst-baserede samfundsindretning, og løsningen er et fundamentalt brud med den. Vi kan starte med at forlænge undtagelsestilstanden og lukke alle forurenende ikke-essentielle virksomheder. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan […]

Læs Magnus Harald Haslebo: På intet tidspunkt har jeg forventet en reelt grøn socialdemokratisk regering, men jeg havde et lille håb – al retorikken taget i betragtning. Det håb smuldrede i onsdags

Onsdagens klimaudspil fra regeringen indeholdt ikke de meget omtalte CO2-afgifter, som et hav af organisationer, råd og fagpersoner ellers anbefaler at pålægge danske virksomheder som et omkostningseffektivt og retfærdigt middel til at nå vores klimamål. Det er med andre ord ikke forurenerne, som skal betale regningen, og derfor får de heller ikke et klart incitament […]

Læs Lars Køhler: Regeringens nye klimaudspil vil – stik imod dens intention – forringe danske virksomheders konkurrenceevne og fordyre den grønne omstilling

Gårsdagens klimaudspil fra regeringen sætter tvivl ved, hvorvidt klimaminister Dan Jørgensen er klimakrisen og sin rolle voksen. Det er på tide, at regeringens støttepartier afsøger muligheden for en ny koalitionsregering, der kan levere vores fælles klimamålsætning – eller som minimum stiller et mistillidsvotum til en minister, der igen og igen nøler, hvor der bør handles. […]

Læs Nikolaj Kornbech: Bør regeringens støttepartier virkelig have tillid til Dan Jørgensen?

Coronakrisen har vist os, hvor dyrt det er, hvis man ikke investerer i fremtidig forebyggelse, værnemidler og beredskab, men venter med at handle til folk bliver syge. Nu skal vi bruge den lærdom i forhold til klimaet og lave en grøn afgiftsreform, stille grønne modkrav til hjælpepakkerne og lave grønne investeringer. Det er tid til […]

Læs Jonas Holm: Vi skylder de unge at ofre os for klimaet, ligesom de har ofret sig for os

Det er på tide at droppe titlen “vismænd” om formændene for Det Økonomiske Råd og behandle dem på lige fod med andre eksperter. De “økonomiske vismænds” snæversynede regnemodeller ignorerer klimakrisens alvor, og titlen giver Rådet en særlig autoritet, der gør os ukritiske over for deres anbefalinger. For hvem kan modsige en vismand? Denne artikel er […]

Læs Johan og Esther Michelsen Kjeldahl: Hvorfor kalder vi stadig formandskabet i Det Økonomiske Råd ”vismænd”?

Coronakrisens altomfattende omvæltninger vurderes at medføre et fald i verdens udledninger af drivhusgasser på ca. 5% i 2020. Men for at bremse temperaturstigningen ved 1,5 grad skal vi reducere udledningerne med 7,6 til 15% – altså 1,5 til 3 gange så meget som nedlukningen har medført. Og det skal vi gøre hvert eneste år i […]

Læs Lars Køhler: Selv under coronakrisen har vi ikke mindsket vores udledning af drivhusgasser tilstrækkeligt

Med COVID-19-krisen ses det tydeligt, at politikerne har viljen til at omstille sig og træffe hurtige beslutninger, hvis de vil. Lad os få samme indstilling til klimakrisen, som til coronakrisen – at finde de nødvendige økonomiske midler, så vi er i stand til at omstille samfundet mod mere klimavenlige forhold og indfri den politiske klimamålsætning. […]

Læs Sebastian H. Mernild: Klimaet kræver den samme krisebevidsthed som COVID-19

Vi skal nå vores ambitiøse klimamål, samtidig med vi skal styrke vores økonomi – og det kan vi godt. Men det indebærer skattelettelser, der fremmer klimaet og giver danskerne flest penge muligt til forbrug, og så indebærer det, at vi fremrykker vores grønne investeringer. CO2-afgifter må vente og indføres i etaper og i koordinering med […]

Læs Lars Aagaard: Klimakampen skal vindes med grønne skattelettelser. CO2-afgifter må vente lidt endnu.

Venstrefløjen angriber flyindustrien og landbruget, men bekymrer sig ikke om digitaliseringen trods internettets enorme strømforbrug. Det udstiller hykleriet i klimadebatten – og understreger, at det rigtige grønne svar ikke er afvikling, men udvikling. Af Morten Messerschmidt DANSKERNE HAR TAGET den digitale tidsalder til sig. Over 93 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år har […]

Læs Morten Messerschmidt i RÆSON41 om digitaliseringens klimapåvirkning: Skal vi skamme os?

Det er ikke nemt at udvælge, hvad der er de 10 største problemer, for der er mange at tage fat på. Men her er mit bud på de grundlæggende problemer, Danmark må forholde sig til, når man ser ud over den altoverskyggende Corona-krise lige nu. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan […]

Læs Rune Lund (Ø): Danmarks 10 største problemer

Forestillinger om fremtiden er per definition fiktion. Derfor glider tv-seriernes narrativ umærkeligt sammen med klimaforskernes forudsigelser og frygten for overvågningskapitalisme. Denne frygt for fremtiden kalder vi dystopisk, og troen på dystopien kommer til udtryk i fortællingen om en række centrale samfundsudviklinger. Af Mikkel Vedby Rasmussen Efter at have drejet ned ad den støvede landevej kører […]

Læs Mikkel Vedby Rasmussen i RÆSON41: Dommedag nu? Det 20. århundrede var utopisternes århundrede, men det 21. århundrede kan meget vel tilhøre dystopisterne

Baltic Pipe – gasrørledningen fra Norge til Polen – er forblevet ukendt for de fleste. Og det er på trods af, at den er resultatet af en storpolitisk magtkamp, hvor Danmark har stået midt i orkanens øje. Sammenfaldende sikkerhedspolitiske pres endte med at trumfe både klimaaktivisters protester og naboers klager og nu er anlægsarbejdet så […]

Læs Trine Villumsen Berling: Spillet om gasrørledningen Baltic Pipe, der skal gå gennem Danmark, har været styret af store sikkerhedspolitiske pres langt fra den danske offentlighed

Vi borgerlige politikere bliver nødt til at tage os sammen i klimadebatten – også selvom det gør ondt at sige det, der er påkrævet. Vi skal turde fremhæve kernekraft, Nordsøolie og CO2-venlige danske minkavlere – uden at frygte den frelste skare på venstrefløjen. Kommentar af Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet (K) NÅR MIN YNGSTE SØN […]

Læs Pernille Weiss: Vi borgerlige skal sige den ubekvemme sandhed i klimadebatten: De frelste løsninger er ikke altid de rigtige

Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Venstre-regeringens landbrugspakke og miljøsmykkede planer om et grønt plus er i stedet blevet til et sort minus. Lad os nu invitere landbruget, […]

Læs Susanne Zimmer (Å): Landbrugspakken har spillet fallit. Der er behov for en ny aftale, hvis landbruget nogensinde skal nå målet

Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Jeg kan til nød godt forstå, at Polen vil være sikker på at få nok ressourcer til deres del af arbejdet med […]

Læs Pernille Weiss: Polens underminering af retsstaten må ikke stå i vejen for EU’s grønne omstilling

Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Så længe neoliberalismen dikterer vores økonomi, liv og forbrug, er der intet, vi kan gøre, andet end at lappe huller. Uden et […]

Læs Franciska Rosenkilde (Å): Vi kan ikke redde klimaet uden at ændre hele vores økonomiske system

”Når Venstre går ind til den her opgave, gør vi det for at vise, at det er muligt både at opnå vækst og en reduktion i CO2-udledningerne. Det kan godt være, at man på kort sigt kunne have fået en endnu højere vækst, men det ville ikke være holdbart uden at reducere CO2-udledningen.” Interview af […]

Læs Kristian Jensen: Vi er nødt til at begrænse hinandens frihed for at sikre en bæredygtig klode

Østrigs nye koalitionsregering mellem De Konservative og De Grønne er et eksperiment i regeringsdannelse på tværs af markante politiske skel – og det kan bane vejen for nye, pragmatiske alliancer i hele Europa. Analyse af Rasmus Grand Berthelsen DEN UNGE SEBASTIAN KURZ, der snart indtager posten som forbundskansler igen, kom første gang til magten ved […]

Læs Rasmus Grand Berthelsen om Østrigs nye regering: Kurz har indset, at klimakrisen betyder mere end flygtningekrisen