Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) Han har været undertippet, den nye gamle mand i Det Hvide Hus. Joe Bidens nye økonomiske politik og dens […]

Læs Mogens Lykketoft: Biden kan blive den største reformator i USA siden Franklin D. Roosevelt

Torsten Buhl fra FødevareDanmark har for nylig kritiseret Klimarådet for ikke at tage højde for, at en CO2-afgift risikerer at flytte en relativt klimavenlig fødevareproduktion fra Danmark til udlandet og derigennem øge de samlede CO2-udledninger. I dette indlæg skriver formand for Klimarådet, Peter Møllgaard, at Klimarådet er fuldt bevidste om, at der er en risiko […]

Læs Klimarådet svarer FødevareDanmark: Risikoen for, at en CO2-afgift kan flytte dansk forurening til udlandet, gøres større, end den reelt er

Der er en hellig ko i dansk klimapolitik: Det er nemlig de færreste politikere, der tør sige, at der skal ske en reduktion i antallet af dyr i landbruget. Men selv Den Internationale Valutafond, IMF, anbefaler en halvering, hvis vi skal nå vores klimamål. Ligegyldig hvad er en reduktion i husdyrproduktionen før eller siden uundgåelig, […]

Læs Christian Fromberg: Den hellige ko i dansk klimapolitik, den danske dyreproduktion, må slagtes

Venstre har været igennem et tumultarisk år, hvor de gang på gang har manglet et ben at stå på. For Jakob Ellemanns vedkommende har det ikke kun været et historisk stærkt regeringsparti, som har udgjordt en trussel, det har også været dem i egne rækker. Hvis Venstre igen skal finde fordums styrke – og appellere […]

Læs Camilla Søe: Fremtidens Venstre skal være mere liberalt, grønt og ”woke”

Danmark køber soja i Brasilien og Argentina produceret på et areal, der svarer til Sjælland og Falster tilsammen, og som fortsat kan bidrage til fældning af store skovområder og udledning af CO2. Indtil videre har nogle importører forsøgt sig med certificeringsordninger for at gøre produktionen mere bæredygtig, men omfang og virkning synes usikker. Til gengæld […]

Læs Professorer: Tiden er inde til at udfase den store danske import af sojaskrå og satse på danskproduceret protein

“I udlændingepolitikken har vores store udfordring været, at vi er blevet fremstillet – og fremstår – som værende på en fuldstændig anden planet end de andre partier i Folketinget. Vi er særligt blevet fremstillet sådan af de andre gamle partier [Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, red.]. Vores pointe er, at vi er på den samme politiske […]

Læs Martin Lidegaard om R og udlændingepolitikken: Vi ønsker også kontrol over migration, indvandring og flygtningestrømme. Vi ønsker, et langt stykke ad vejen, at bruge de samme redskaber som de andre partier

”Jeg køber ikke påstanden om, at der ikke er brug for flere kræfter på den grønne banehalvdel. Grundlæggende ser vi vores projekt – det er også derfor, vi hedder Momentum – som noget, der skal skubbe til debatten […] Kritikken om grønt stemmespild er en måde, hvorpå man kan reducere denne her krisepolitik til politisk […]

Læs Theresa Scavenius: Pointen med Momentum er, at vi ikke skal mudre klimapolitikken til med andre ting, der gør den sværere at gennemføre

Det skorter ikke på løsningsforslag og ideer til at løfte vores klimaansvar. Det er i stedet manglen på grønne mandater, der er problemet. Mandater til at gøre op med flertallet – og særligt Socialdemokratiets – manglende ambitioner og ansvar for handling. Men med væksten af nye, grønne et-temas-partier som Veganerpartiet og senest Momentum skaber vi […]

Læs Jon Burgwald (Ø): Klimakampen har brug for flere mandater, ikke flere partier

Klimarådets anbefalinger om at lægge afgifter på mælk og oksekød i Danmark er præget af det tunnelsyn, som det har fået i opdrag at have: De vil reducere Danmarks udledninger af CO2 uden at tage hensyn til, hvordan den reduktion faktisk påvirker klimaet. For sandheden er, at Danmark har verdens laveste klimaaftryk pr. produceret fødevare, […]

Læs Torsten Buhl om Klimarådets anbefalinger: Tunnelsynet på danske udledninger skader klimaet

I mere end 20 år – fra slutningen af 1990’erne og til nu – er klimaet for alvor rykket til toppen af den politiske dagsorden, og de nordiske landes klimapolitik har været forbløffende ens. Dette gælder både, hvis man ser på fx CO2-reduktionsmål og de politikinstrumenter, landene har brugt. Efter Paris-aftalen blev underskrevet i 2015, […]

Læs Jens Hoff: På klimaområdet bliver de nordiske lande stadig mere ambitiøse – og mere ens

Da den socialdemokratiske mindretalsregering tiltrådte 27. juni 2019, var det som bekendt på baggrund af et forståelsespapir med de tre støttepartier (R, SF og EL) om en klimalov, med en ambitiøs målsætning om en 70 pct. reduktion af Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030. Det fremgik af papiret, at Klimarådet skal bistå regeringen i ”at […]

Læs Mikael Skou Andersen: Uden en højere CO2-afgift strander de skønne, grønne teknologier og 70 pct.-målet

Hvis en løsning på klimakrisen skal forblive en realistisk mulighed på den lange bane, så er der brug for en meget mere ambitiøs klimapolitisk indsats på den korte bane. En reduktion på 1 ton CO2 i 2021 sparer nemlig atmosfæren for 9 ton CO2 sammenlignet med, hvis vi først foretog den samme reduktion i 2030. […]

Læs Forskeropråb: Klimakrisen kræver mere handling på den korte bane, Dan Jørgensen

Det er ubegribeligt, at regeringen halvandet år efter ‘klimavalget’ i 2019 nu lader sine politiske visioner for landbruget samle støv i en skuffe i Fødevareministeriet. Hvis regeringen tror, at det at skulle levere på klimapolitikken er en dårlig ting, har man totalt har misforstået opgaven. Både klimaet og landmændene har krav på en afklaring. Denne […]

Læs Maria Reumert Gjerding: Vi har brug for et landbrug, som fylder mindre men yder mere til samfundet

I al sin tragiske virkelighed har coronakrisen givet os en gylden mulighed for at stoppe op og gentænke prioriteterne i vores samfund. Den mulighed bør vi politikere tage dybt alvorligt, for en tilbagevenden til verden, som den var før coronakrisen, er hverken mulig eller ønskværdig. Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement […]

Læs Franciska Rosenkilde (Å): Vores samfund er grundlæggende i stykker. Lad os genopbygge det efter coronakrisen

Folketinget har besluttet, at vi skal bygge to energiøer i dansk farvand. Tilsammen kan de dække to tredjedele af Danmarks elbehov og sende olie- og kulfyrede kraftværker på pension. Men er det, der bliver Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, en god og realistisk ide? Hvis ikke de skal blive en dyr og dårligt fremtidssikret investering, skal vi […]

Læs Professor Jacob Østergaard: De nye energiøer skal bygges smart – ellers bliver de en dyr investering uden fremtidssikring

Vi står over for et af vores årtis vigtigste – men også sværeste – forhandlinger, når det gælder den grønne omstilling af landbruget. Det er derfor trist, at regeringen har droppet sit udspil. Men desto vigtigere er det, at der er nogle andre, der træder et skridt frem. Det har vi heldigvis ikke noget imod […]

Læs Zenia Stampe (RV) om regeringens klimaudspilsudsættelse: Det er måske ved at gå op for dem, hvor store forandringer vi bliver nødt til at se i dansk landbrug

Hvorfor har man valgt 70 pct. klimareduktion som målsætning i 2030, når det er 70 pct. af et tal, der omfatter under halvdelen af de faktiske danske udledninger? Selv hvis FN-målemetoden tilsiger, at vi ikke behøver at tælle international transport og biomasseafbrænding med i de 70 pct., så er det i sidste ende danske aktiviteter, […]

Læs Rasmus Holm: 70-procentsmålet er ikke så ambitiøst, som vi bilder os ind – det må politikerne erkende

Uddelingen af mink-milliarderne sætter forståelsen af det sociale samfundssind på spidsen. For hvem er det, vores højt besungne centrum-venstre regering hjælper, når krisen presser sig på? Målet synes i hvert fald at være at holde virksomhederne, bankerne og ejendomsbesidderne skadefrie, mens kassen er smækket i for alle os andre, der bliver fyret eller er tvunget […]

Læs Jan Hoby: Kommer centrum-venstre nogensinde til at begunstige lønmodtagerne, som de har gjort med mink-avlerne?

Et politisk flertal i Folketinget besluttede i december at sætte stop for det danske gas- og olieeventyr i Nordsøen i 2050. Kollapset af kulindustrier i andre lande viser dog, at stoppet for en række udledningstunge brancher kan komme langt før. Det vil føre til konkurser, fyringer og store sociale forandringer. Vi mangler i Danmark derfor […]

Læs Jonathan Ries: Vi mangler en debat om, hvad vi gør med alle de brancher, som den grønne omstilling gør det af med

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Når vi ser tilbage på 2020, ser vi ikke alene tilbage på en pandemi, men også […]

Læs Trine Pertou Mach: 2020 blev et tabt år for demokrati, lighed og frihed