Den stædige insisteren på, at det ikke er vores skyld og den mere og mere virkelighedsfjerne forestilling om os selv som ”de gode”, står ganske enkelt i vejen for, at vi som individer og samfund begynder at bestige det bjerg, som vi selv har skabt.

Læs Mickey Gjerris i RÆSON LØRDAG: Biosfæren dør – og du er medskyldig

Med mere end 150 døde har den største oversvømmelseskatastrofe i Tyskland siden stormfloden i 1962 i Hamborg berørt Tyskland dybt. Oversvømmelserne har med ét bragt klimapolitikken til overfladen og synliggør også de politiske udfordringer, der er i vente. Nu kan klimaet spille en afgørende rolle i, hvem der skal regere Tyskland til september. Af Philipp […]

Læs Philipp A. Ostrowicz: Oversvømmelserne i Tyskland rykker på dramatisk og tragisk vis klimadebatten helt ind i tyskernes liv – og ind i den tyske valgkamp

Den danske regering er ude af trit med virkeligheden, når den fastholder modstand mod atomkraft. Modargumenterne består af fortidens spøgelser og blegner i lyset af både videnskab og verdens behov. For vi står både i en klima- og en energikrise, og atomkraft er i dag den mest rene, sikre og stabile kilde, vi har. RÆSONS […]

Læs Kathrine Richter: Når man står i en akut klimakrise, er det uansvarligt ikke at skifte holdning til atomkraft

Klimaforandringerne er alvorlige udfordringer, der kalder på kollektiv bevidsthed og samordnet handling. Paradoksalt nok er klimaforandringerne en potentiel katastrofe, hvorimod ekstrem fattigdom er en pågående katastrofe. At førstnævnte prioriteres, er blot endnu et eksempel på, at vi lever i en tid suspenderet for fornuft. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at […]

Læs Jamal Abdi: Global opvarmning er en alvorlig udfordring, men klimakampen er både irrationel og paradoksal

Hvordan får vi os selv og hinanden fra A til B? Der skal ikke herske tvivl om vigtigheden i, hvordan vi vælger at svare på det spørgsmål. Og der findes dårlige svar på det spørgsmål. Sådan et fik vi af et bredt flertal i Folketinget, da de i slut-juni fremlagde Infrastrukturplanen 2035.   RÆSONS KOMMENTARSERIE og […]

Læs Caroline Bessermann om Infrastrukturplan 2035: En af de største politiske klimakatastrofer, vi hidtil har oplevet

Danmark har alle de nødvendige kompetencer til at designe et globalt eksempel på, hvordan det er muligt at forandre og skabe innovation i vores fødevaresystem til et radikalt skift fra overvejende animalsk til avanceret planteprotein-baserede fødevarer baseret på bælgplanter og andre proteinafgrøder. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave dette […]

Læs Professorer: Der er behov for bedre viden og kommunikation om bælgplanters centrale rolle i den bæredygtige omstilling af vores fødevaresystemer

“Parisaftalen var en start, men den reducering af udledning af drivhusgasser, som landene forpligtede sig på, var ikke nok. Til gengæld aftalte landene også at øge deres ambitioner. Derfor er klimatopmødet i Glasgow senere i år vigtigt, for det er her, landene skal fremlægge de øgede ambitioner.” Interview af Albert Søgaard Thomsen Gennem årene har […]

Læs Klimaprofessor Peter Stott om COP26 i Glasgow: Jeg er endnu mere optimistisk, end jeg var i Paris

Siden 1990 har vi på bare én generation udledt flere drivhusgasser end i hele menneskehedens historie før det, og vi står nu på kanten af afgrunden. Det er voldsomt uansvarligt, og der er brug for modige politikere, der ligesom nu afdøde Poul Schlüter siger det direkte: Det bliver “syv magre år”, hvor forbruget af CO2 […]

Læs Mikkel Bahl og Søren Have: Der mangler politikere med Schlüters mod til at stramme bæltet ind – denne gang for at redde klimaet

”Påstandene, som klimaskeptikerne plejede at sætte sin lid til, er i så høj grad blevet bortkastet, at det gør mindre indtryk. I nogle tilfælde er de begyndt at skifte standpunkt og falde tilbage på håbløshedsargumentet. Så vil de fx sige, at Paris-aftalen fra 2015 ikke vil gøre den store forskel, selvom den er et vigtigt […]

Læs Klimaforsker Peter Stott: Når vi ser succes med klimaforhandlinger, så er det fordi, de involverede politikere er helt sikre på, at de har befolkningen i ryggen

“Min telefon ringede jo ikke efter valget i 2019. Det var ikke sådan, at Mette Frederiksen rakte ud efter en forhandling med os. Hun åbnede ikke op for, at der kunne være en anden måde at bygge samarbejde op i Folketinget. Hun tog kontakt til sine traditionelle støttepartier og tog en forhandling med dem.” – […]

Læs RÆSON: Hvem af jer er enig med Mette Frederiksen på flest politikområder? SOFIE CARSTEN NIELSEN: Det tror jeg da, at Kristian er. KRISTIAN THULESEN DAHL: Det tror jeg også

Jeg ved godt, at de fleste synes, klimaet er noget, man skal være bekymret for. Men samtidig alligevel ikke har forstået, hvorfor det skulle være så vigtigt. Jeg ved godt, at de fleste tænker, at selv hvis det var så alvorligt, som de siger, så er det umuligt at forestille sig, at verden kunne være […]

Læs Theresa Scavenius: Vi skal have evnen tilbage til at forestille os en radikalt anderledes verden

Vi kan ikke tvinge fødevareproducenter – eller producenter af noget andet, for den sags skyld – til at producere en masse varer, som kunderne ikke efterspørger. Danmark er en åben økonomi, hvor madvarer flyder ind og ud af landet. Det modsatte er hverken muligt eller ønskværdigt – medmindre man ønsker et helt grundlæggende opgør med […]

Læs Landbrug & Fødevarer svarer Esther Kjeldahl: Der er under ingen omstændigheder et flertal i den danske befolkning for at gøre op med landbruget og den animalske produktion

Efter et kommunalvalg, der handlede om ikke at bygge på Amager Fælled, får borgerne i København byggeri på Amager Fælled, og derudover får de et helt nyt kæmpeprojekt, der kan forgælde byen og forandre den for altid: Lynetteholmen. Og projektet forsøges vedtaget inden næste kommunalvalg, så borgerne ikke har en chance for på demokratisk vis […]

Læs Søren Have: Projektet om Lynetteholmen er et overgreb på demokratiet

Vi er lige nu vidner til et demokratisk svigt af dimensioner: Kødindustrien får gennem Landbrug & Fødevarers effektive lobbyindsatser særbehandling i dansk politik. Det er åbenlyst klimamæssigt uansvarligt og i modstrid med det historisk store grønne mandat, regeringen fik ved seneste folketingsvalg. RÆSONS KOMMENTARSERIE og udvalgte podcastserier er gratis. Det er muligt at lave dette […]

Læs Esther Michelsen Kjeldahl: Regeringen holder hånden under den danske kødindustri. Det er både udemokratisk og samfundsnedbrydende

“Det, coronakrisen for alvor har gjort, er at præsentere nogle instrumenter, der kan håndtere klimakrisen. Derfor tror jeg, at klimakrisen er gået fra at være identitetspolitik, hvor det handler om at markere sig, til at blive rigtig politik, hvor det handler om at bruge penge på nye måder og regulere på en ny måde. På […]

Læs Mikkel Vedby Rasmussen: Coronakrisen vil være den politiske gnist, der for alvor tænder klimakampen

Regeringen og de borgerlige tror, at man kan redde klimaet ved at gøre kød en smule mindre klimabelastende. Det svarer til at tro, at man kan redde klimaet ved at få benzinbiler til at køre lidt længere på literen. Svaret er derimod at udvikle og omstille til reelle alternativer, akkurat som vi har gjort på […]

Læs Zenia Stampe (RV) om regeringens landbrugsudspil: At være verdensmester i klimavenligt kød svarer til at være verdensmester i klimavenlig kulkraft

Ingen har til dato formået at lave det store regnestykke, hvor der sættes tal på den alenlange liste af skadevirkninger fra landbruget, som skatteborgerne er tvunget til at betale for. Jeg har forsøgt at finde frem til dele af de kolossale udgifter, som landbruget pålægger det danske samfund. Og jeg efterlyser, at et hold af […]

Læs Kristian Sloth: Landbruget er en elendig forretning for det danske samfund

Den accelererende klima-, natur-  og biodiversitetskrise kalder på en afgørende omstilling af det danske landbrug. Med en holistisk og regenerativ tilgang skal vi producere anderledes, andre råvarer og skabe nye ejerformer, der åbner landbruget op og afvikler den massive gæld.  Vi skal være klar med de ambitiøse visioner, for fremtidens landbrug er nu. Denne artikel […]

Læs Franciska Rosenkilde om Alternativets nye landbrugsudspil: Vi skal ikke længere have grise, køer og kyllinger stuvet sammen som produktenheder på fabrikker

Klimarådet mener, at vi kan hindre ekstra drivhusgasudledning (fra udflytning af dansk, klimavenlig produktion til udlandet) ved også at lægge en afgift på importeret kød. Det kan være sandt nok, hvis det kun handler om at reducere, hvad danske forbrugere bidrager med af drivhusgasudledninger. Men det er netop det, jeg kritiserer klimaloven og dermed Klimarådet […]

Læs FødevareDanmark svarer Klimarådet: I tager fejl. En dansk afgift på oksekød skader faktisk klimaet

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) Han har været undertippet, den nye gamle mand i Det Hvide Hus. Joe Bidens nye økonomiske politik og dens […]

Læs Mogens Lykketoft: Biden kan blive den største reformator i USA siden Franklin D. Roosevelt