Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Hvis et øget folkeligt og parlamentarisk pres ikke kan få Frederiksen & co. ud af starthullerne, må vi sætte alle kræfter ind […]

Læs Stine Bardeleben Helles: Klimaforandringerne buldrer derud af, mens Mette Frederiksen plejer det klimaignorante vælgersegment

Denne artikel bringes i Kommentarserien, som er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Vi skal opfinde ”den grønne middelvej”, som det bliver fællesskabets opgave at anlægge. Det kræver åbenhed, ydmyghed og respekt […]

Læs Malthe Johan Poulsen: Nulvækst er en dødssejler. Men grøn vækst vil sikre fremtidens velfærd

”Et land med dets egen valuta kan selvfølgelig ikke løbe tør for den. Det betyder, at landet kan forfølge den økonomiske politik, den ønsker at føre, uden at bekymre sig om, hvordan forbruget skal finansieres. Landet kan altid finansiere det, og det kan ikke blive insolvent.” Interview af Markus Giessing RÆSON: Du er fortaler for […]

Læs Prof. L. Randall Wray om Modern Monetary Theory: Når økonomer påstår, at intet er gratis, tager de fejl. For stater kan aldrig løbe tør for deres egen valuta

“Vi ser det som en oplagt mulighed at få brudt op i blokpolitikken. Jeg læser artikler om, hvor dybt bekymrede fløjpartierne er for, at der opstår et samarbejde hen over midten. Endda om ting, som man måske troede bare ved sidste valg, kløvede blokkene – fx den grønne omstilling. Pludselig kan det forankres hen over […]

Læs Morten Østergaard: I denne parlamentariske konstellation med en lille et-partiregering flyttes noget af magten og dagsordensættelsen over i Folketinget, hvis vi evner at spille vores position. Det er sådan set det, vi viser nu

Valget sidste år blev en overraskende sejr for midterpartierne, og coronakrisen har styrket dansk politiks centrum yderligere – men det er endnu for tidligt at afblæse krisen i folkestyret. Vores politiske system kan fortsat ikke håndtere vores tre største udfordringer: Flygtningekrisen, finanskrisen og klimakrisen. Af Niels Jespersen “Things fall apart; the centre cannot hold” skrev […]

Læs Niels Jespersen: Centrumpartiernes magt består, men tillidskrisen i folkestyret er stadig farlig

Søndagens klimaaftale er en blanding af gode tiltag, lyspunkter, huller, hjørnespark og farlig teknologifiks. Men det, der virkelig er iøjefaldende, er, at dansk politik endelig ser ud til at have fundet modet til at indføre en længe savnet grøn afgiftsreform og en helt nødvendig CO2-afgift. Men de er også begyndt at se CO2-fangst som en […]

Læs Lars Køhler: 33 pct. af søndagens klimaaftales CO2-reduktioner skal komme fra en uprøvet CO2-fangst-teknologi. Alligevel markerer aftalen et positivt vendepunkt

Søndag nat præsenterede regeringen en klimaaftale, der bringer skam over Danmark som et påstået grønt foregangsland og alle de partier, der står bag den. Klimahandlingsplanen og Socialdemokraternes fortsatte modstand mod en CO2-afgift og dermed det princip, at det skal koste noget at ødelægge klimaet, er det seneste udtryk for, at regeringen ikke er grøn. Kommentar […]

Læs Haslebo og Langhoff: Regeringens klimaaftale er endnu en hensigtserklæring, som forråder fremtiden

Staten skal bedømmes på sin evne til at undgå samfundsmæssige chok og fastholde og beskytte borgernes retssikkerhed selv i krisetider. Og den test bestod konkurrencestaten ikke. Derfor skal den skiftes ud. Denne artikel indgår i RÆSONs trykte sommernummer, som netop har ramt postkasser og butikker landet over. Det trykte nummer har titlen: “Efter Coronakrisen: En […]

Læs Theresa Scavenius i RÆSONs nye trykte nummer: Fra konkurrencestat til klimastat

Klimakrisen er så alvorlig, så kompleks og så altomfattende, at den kræver politikere, der magter at tilsidesætte egne politiske ideologier og vælge det lange perspektiv samt de svære, men nødvendige samfundsunderbyggende løsninger. Det skete ikke med sommerpakken, og regeringen tog ikke det overordnede ansvar. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse […]

Læs Lars Køhler: Folketingets sommerpakke er blot mere benzin på klimakrisens bål

”Det, vi vel havde før coronakrisen, var en konkurrencestat, der kørte i tomgang, og hvor de, som sad ved rattet, ikke rigtig turde tage fat i det. De lod dybest set som om, det slet ikke var den type bil, de var sat i spidsen for at køre.” Dette interview indgår i RÆSONs trykte sommernummer, […]

Læs Bjarne Corydon i RÆSONs nye trykte nummer: Der er tale om et brud, ikke bare med Thorning-regeringen, men med de seneste 30-40 års konsensus

Skulle man sætte det skarpt op, så er økonomiens trængsler klimaets pinsler, fordi den grønne omstilling er alt andet end gratis. Det betyder, at corona-pandemien er gift for den globale opvarmning i det lange løb, selv om mange mener, at den klimamæssigt er godt nyt. Samfundsøkonomier i topform er det bedste værnemiddel mod global opvarmning, […]

Læs Marie Bjerre (V): Coronakrisen giver ikke klimaet en tiltrængt puster. Det giver det åndenød

”Danmark har en meget sund offentlig økonomi. Vi har sunde offentlige finanser, vi har et stort finanspolitisk råderum, og vi har en meget lav gæld i international sammenhæng på omkring 35 pct. af BNP, som vi har nedbragt i løbet af de sidste mange år. Så der er et meget stort manøvrerum i forhold til […]

Læs Tidl. overvismand Michael Svarer: Danmark har ikke noget gældsproblem, der gør det problematisk at finansiere krisen

Idéen om at vi skal overlade meget af magten til den nuværende regering – en idé der i øvrigt er blevet styrket under coronakrisen – bliver svækket med indførelsen af klimaafgifter, fordi virksomhederne og borgerne dermed selv kan tage ansvar for deres økonomi og den grønne omstilling. Når klimaministeren siger, at det er fantasiløst at […]

Læs Martin Collignon: Klimaafgifter flytter ansvaret for den grønne omstilling fra politikerne til markedet – og heri ligger måske forklaringen på, hvorfor regeringen modsætter sig dem

Regeringens længe ventede klimaudspil synliggjorde, hvor ufuldstændig en forståelse regeringen har af klimakrisens årsag og dermed: Af løsningen. Årsagen er selve vores vækst-baserede samfundsindretning, og løsningen er et fundamentalt brud med den. Vi kan starte med at forlænge undtagelsestilstanden og lukke alle forurenende ikke-essentielle virksomheder. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan […]

Læs Magnus Harald Haslebo: På intet tidspunkt har jeg forventet en reelt grøn socialdemokratisk regering, men jeg havde et lille håb – al retorikken taget i betragtning. Det håb smuldrede i onsdags

Onsdagens klimaudspil fra regeringen indeholdt ikke de meget omtalte CO2-afgifter, som et hav af organisationer, råd og fagpersoner ellers anbefaler at pålægge danske virksomheder som et omkostningseffektivt og retfærdigt middel til at nå vores klimamål. Det er med andre ord ikke forurenerne, som skal betale regningen, og derfor får de heller ikke et klart incitament […]

Læs Lars Køhler: Regeringens nye klimaudspil vil – stik imod dens intention – forringe danske virksomheders konkurrenceevne og fordyre den grønne omstilling

Gårsdagens klimaudspil fra regeringen sætter tvivl ved, hvorvidt klimaminister Dan Jørgensen er klimakrisen og sin rolle voksen. Det er på tide, at regeringens støttepartier afsøger muligheden for en ny koalitionsregering, der kan levere vores fælles klimamålsætning – eller som minimum stiller et mistillidsvotum til en minister, der igen og igen nøler, hvor der bør handles. […]

Læs Nikolaj Kornbech: Bør regeringens støttepartier virkelig have tillid til Dan Jørgensen?

Coronakrisen har vist os, hvor dyrt det er, hvis man ikke investerer i fremtidig forebyggelse, værnemidler og beredskab, men venter med at handle til folk bliver syge. Nu skal vi bruge den lærdom i forhold til klimaet og lave en grøn afgiftsreform, stille grønne modkrav til hjælpepakkerne og lave grønne investeringer. Det er tid til […]

Læs Jonas Holm: Vi skylder de unge at ofre os for klimaet, ligesom de har ofret sig for os

Det er på tide at droppe titlen “vismænd” om formændene for Det Økonomiske Råd og behandle dem på lige fod med andre eksperter. De “økonomiske vismænds” snæversynede regnemodeller ignorerer klimakrisens alvor, og titlen giver Rådet en særlig autoritet, der gør os ukritiske over for deres anbefalinger. For hvem kan modsige en vismand? Denne artikel er […]

Læs Johan og Esther Michelsen Kjeldahl: Hvorfor kalder vi stadig formandskabet i Det Økonomiske Råd ”vismænd”?

Coronakrisens altomfattende omvæltninger vurderes at medføre et fald i verdens udledninger af drivhusgasser på ca. 5% i 2020. Men for at bremse temperaturstigningen ved 1,5 grad skal vi reducere udledningerne med 7,6 til 15% – altså 1,5 til 3 gange så meget som nedlukningen har medført. Og det skal vi gøre hvert eneste år i […]

Læs Lars Køhler: Selv under coronakrisen har vi ikke mindsket vores udledning af drivhusgasser tilstrækkeligt

Med COVID-19-krisen ses det tydeligt, at politikerne har viljen til at omstille sig og træffe hurtige beslutninger, hvis de vil. Lad os få samme indstilling til klimakrisen, som til coronakrisen – at finde de nødvendige økonomiske midler, så vi er i stand til at omstille samfundet mod mere klimavenlige forhold og indfri den politiske klimamålsætning. […]

Læs Sebastian H. Mernild: Klimaet kræver den samme krisebevidsthed som COVID-19