Velfærdssamfundet bruger milliarder af skattekroner på at holde hånden under virksomheder, lønmodtagere og andre, som coronakrisen har sat økonomisk under pres. Men håndsrækningen når ikke frem til de, der alligevel mister jobbet. Et særligt coronatillæg er blevet forslået, men det løser ikke det grundlæggende problem, at dagpengene dækker en stadigt mindre andel af løntabet for […]

Læs Dennis Kristensen: Samfundssind og hjælpepakker har vundet frem under coronakrisen, men de skal også omfatte de ledige

”Danmark har en meget sund offentlig økonomi. Vi har sunde offentlige finanser, vi har et stort finanspolitisk råderum, og vi har en meget lav gæld i international sammenhæng på omkring 35 pct. af BNP, som vi har nedbragt i løbet af de sidste mange år. Så der er et meget stort manøvrerum i forhold til […]

Læs Tidl. overvismand Michael Svarer: Danmark har ikke noget gældsproblem, der gør det problematisk at finansiere krisen

”Nogle folk, især amerikanske nationalister, håber, at dæmoniseringen af Kina vil medvirke til, at amerikanerne overvinder en række indenrigspolitiske uenigheder, især polariseringen over race og køn. Efter min mening er det latterligt at tro, at dæmoniseringen eksternt kan afhjælpe polariseringen internt. Jeg tror virkelig kun, at negative konsekvenser vil følge af en ny kold krig […]

Læs Professor Daniel Bessner: Der er ikke nogen, der vinder den nye kolde krig mellem Kina og USA – kun våbenindustrien

Kritikken af den danske corona-strategi overser, at Danmark internationalt følger mainstream og endda er lidt til den liberale side. Vores nabo Sverige forekommer til gengæld både fysisk, politisk og mentalt isoleret, når man ser på deres dødstal og andre landes tiltag imod dem. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #36: Sverige er alene i verden, men det er Danmark faktisk ikke

Få måneder efter at COVID-19 ramte Europa, står EU-samarbejdet i intet mindre end en firedobbelt krise, der berører sundhed, økonomi, demokrati og samarbejdets overordnede eksistens. Denne artikel indgår i RÆSONs trykte sommernummer, som rammer postkasser og butikker om få dage. Redaktionen gør artiklen tilgængelig for abonnenterne allerede nu, da diskussionen om EUs fremtid er så […]

Læs Lykke Friis i RÆSONs nye trykte nummer: Fra håbets til frygtens Europa på 78 dage

Politisk rygklapperi og svigtede valgløfter synes at være et ringe udgangspunkt i en krisetid. Øverst på den politiske dagsorden for Israels nye samlingsregering står premierminister Netanyahus ønske om at annektere dele af Vestbredden, selvom landets økonomiske nedtur i forbindelse med COVID-19 burde have regeringens fulde bevågenhed. Af Hans Henrik Fafner TEL AVIV – Et anonymt […]

Læs Hans Henrik Fafner: Efter 508 dages politisk krise har Israel fået en regering, som mest af alt lægger op til nye kriser

Alle har vidst i to måneder, at Sundhedsstyrelsen ikke støttede nedlukningen af landet, selvom det først er nu det kritiseres. Den implicitte påstand i kritikken er, at regeringen handlede mere resolut, end der var behov for, og derved påførte Danmark større omkostninger end nødvendigt. Men det er værd at bemærke, at den kurs Sundhedsstyrelsen dengang […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #35: Det er ingen nyhed, at Sundhedsstyrelsen støttede en anden linje, end den nedlukningsstrategi regeringen endte med at følge

Mens Japan i disse dage lukker op efter mange ugers undtagelsestilstand, viser tallene tydeligt, at relativt få japanere er døde af COVID-19. En Nobelprismodtager kalder det ”et mysterium for næsten alle”, hvorfor forskellen til andre lande er så stor. Det kan skyldes et robust sundhedssystem, det kan skyldes gode vaner, men det kan også skyldes […]

Læs Asger Røjle om corona i Asien: Held eller forstand? Kun få japanere er døde af COVID-19

Det er ikke i løbet af de sidste 20 år lykkedes at lave ret mange danske virksomheder med mere end 1000 ansatte. Vi er holdt op med at starte nye firmaer som Lego, Novo, Grundfos, Danfoss mv. Det skyldes den meget enkle grund, at skattelovgivning tvinger succesfulde iværksættere ud af landet. RÆSON stiller denne artikel […]

Læs Søren Kenner om skattelydiskussionen: Problemet er ikke virksomhederne, det er loven

Det kan være, at uforudsete antidemokratiske vira indsniger sig i vores tænkning, imod hvilke vi nødsages til at udvikle demokratiske antistoffer. I så fald vil denne krise ikke blot være en krise inden for rammerne af demokratiet, men en demokratiets krise. Rainer Forst (f.1964) blev i 2012 kaldt den “vigtigste politisk filosof i sin generation”, […]

Læs Professor Rainer Forst: Der bliver sværget til det europæiske sammenhold, men gamle fronter trækkes op og forhærder det europæiske politiske landskab. Dette lover ikke godt for den kommende verdensomspændende økonomiske krise

For nylig aftalte et enigt folketing, at hjælpepakkerne under coronakrisen ikke skulle gå til virksomheder i skattely. Siden hen har debatten om skattelyselskaber floreret heftigt i pressen og på sociale medier. Mange borgerlige debattører forsøger at tale problemet ned. Men deres argumenter bygger langt hen ad vejen på myter og vildledninger. Her gennemgår jeg fire […]

Læs Rune Lund (EL) om skattely: Regeringen har valgt at tolke reglerne, så aftalen er stort set værdiløs, da næsten ingen skattelyselskaber vil blive ramt

Regeringens længe ventede klimaudspil synliggjorde, hvor ufuldstændig en forståelse regeringen har af klimakrisens årsag og dermed: Af løsningen. Årsagen er selve vores vækst-baserede samfundsindretning, og løsningen er et fundamentalt brud med den. Vi kan starte med at forlænge undtagelsestilstanden og lukke alle forurenende ikke-essentielle virksomheder. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan […]

Læs Magnus Harald Haslebo: På intet tidspunkt har jeg forventet en reelt grøn socialdemokratisk regering, men jeg havde et lille håb – al retorikken taget i betragtning. Det håb smuldrede i onsdags

Onsdagens klimaudspil fra regeringen indeholdt ikke de meget omtalte CO2-afgifter, som et hav af organisationer, råd og fagpersoner ellers anbefaler at pålægge danske virksomheder som et omkostningseffektivt og retfærdigt middel til at nå vores klimamål. Det er med andre ord ikke forurenerne, som skal betale regningen, og derfor får de heller ikke et klart incitament […]

Læs Lars Køhler: Regeringens nye klimaudspil vil – stik imod dens intention – forringe danske virksomheders konkurrenceevne og fordyre den grønne omstilling

Det er hverken solidaritet eller venlighed at give hjælpepakker med fælles hæftelse til Sydeuropa. Derimod vil lån på almindelige markedsvilkår stille de sydeuropæiske lande overfor et nødvendigt virkelighedens ultimatum: Reformér jeres land, så det passer ind i euroens (læs: Tysklands) produktionsmaskine eller forlad euroen. Begge dele vil løse problemet. RÆSON stiller denne artikel gratis til […]

Læs Morten Messerschmidt: Sydeuropa står ved en skillevej

Coronakrisen har vist os, hvor dyrt det er, hvis man ikke investerer i fremtidig forebyggelse, værnemidler og beredskab, men venter med at handle til folk bliver syge. Nu skal vi bruge den lærdom i forhold til klimaet og lave en grøn afgiftsreform, stille grønne modkrav til hjælpepakkerne og lave grønne investeringer. Det er tid til […]

Læs Jonas Holm: Vi skylder de unge at ofre os for klimaet, ligesom de har ofret sig for os

Hvad er risikoen for at dø, hvis man bliver smittet? En række undersøgelser gør, at vi kan kredse os ind på tallet. Særligt en ny, stor spansk undersøgelse giver os et mere indgående indblik og understreger samtidig, hvor langt selv hårdt ramte lande er fra at opnå såkaldt flokimmunitet. Derudover må påstanden om, at dødeligheden […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #34: Hvor mange vil dø?

”Der er helt klart kommet et aspekt af kulturkamp ind i det, som ikke har noget at gøre med sundhedsfaglige overvejelser, som fx om det er smart at bære ansigtsmaske. Det handler tværtimod om, at den ‘dybe stat’ forsøger at pålægge individet at bære maske, eller at den ‘dybe stat’ lukker samfundet for at skade […]

Læs Niels Bjerre-Poulsen og Peter Kurrild-Klitgaard om det amerikanske præsidentvalg: Der er gået kulturkamp i coronakrisen

Efter julens katastrofevalg har Labour valgt den tidligere menneskerettighedsadvokat Keir Starmer som deres nye leder. Han har overtaget et parti i dyb krise, men Starmer lover vidtgående reformer, og efter den første måned i jobbet ligner han med sin veltalenhed, metodiske fremgang og anti-populistiske politik et seriøst bud på en kommende premierminister. Af Victor Hatami […]

Læs Victor Hatami: Labours nye leder ligner allerede Storbritanniens næste premierminister

Danmark vil nu gøre det, WHO hele tiden har bedt os om at gøre. Takket være private penge kommer vi nu omsider i gang med bred testning, og vi får endda karantænehoteller. Samtidig er der kommet et enestående tilbud fra Tyskland. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #33: Endnu et strategiskifte. Endelig vil vi gøre, som WHO anbefaler

Når grænserne igen åbnes, kan vi risikere massive strømme af flygtninge og migranter. Pandemi-migration og pandemi-flygtninge vil blive nye begreber, hvis der ikke sættes ind med redningsplaner, som afbøder de økonomiske konsekvenser, der leder til migration i første omgang, og som sikrer forsvarlige sundhedsmæssige forhold i flygtningelejrene. Denne artikel er en del af den fjerde […]

Læs Katarina Ammitzbøll (K): Snart vil corona-flygtninge og -migranter være nye begreber

Kinesiske og amerikanske politikere og medier skyder skylden på hinanden for, at covid-19-pandemien er blevet så alvorlig en trussel. Fordi begge stormagter gør det ud fra et defensivt udgangspunkt, sætter det Japan i et dilemma, hvor der ingen åbenlys løsning findes. Denne artikel er en del af den fjerde udgave RÆSONs digitale ekstranummer “RÆSON EKSTRA”, […]

Læs Asger Røjle: Japan er i en storpolitisk corona-klemme mellem Kina og USA

Regering og myndigheder har givet efter for politisk pres og fortæller om deres beregninger, selvom visse data stadig mangler at blive offentliggjort. Tallene ser faretruende ud og afhænger af danskernes selvdisciplin sommeren over. Uforholdsmæssigt mange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er desuden smittet, og det er der måske en interessant forklaring på. RÆSON stiller denne artikel […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #32: Risikerer vi en ny eksplosion i smitte?

”Det vil være dyrt, og det vil være farligt for Italien at forlade eurozonen, men EU leger virkelig med ilden. Hvis man efter denne sundhedskrise introducerer nedskæringspolitik, pensionsnedskæringer, hvis man ikke får de arbejdsløse i job, tja… I så fald er jeg sikker på, at selv politisk moderate italienere vil begynde at tænke: hvad er […]

Læs Cambridge-forsker Lucia Rubinelli: EU leger med ilden i Italien. Det kan ende med et italiensk exit

Coronakrisens altomfattende omvæltninger vurderes at medføre et fald i verdens udledninger af drivhusgasser på ca. 5% i 2020. Men for at bremse temperaturstigningen ved 1,5 grad skal vi reducere udledningerne med 7,6 til 15% – altså 1,5 til 3 gange så meget som nedlukningen har medført. Og det skal vi gøre hvert eneste år i […]

Læs Lars Køhler: Selv under coronakrisen har vi ikke mindsket vores udledning af drivhusgasser tilstrækkeligt

Coronakrisen risikerer at ødelægge danskernes EU-optimisme fra Europa-Parlamentsvalget sidste forår. Derfor skal vi bruge den aktuelle krise til at folkeliggøre nogle af de hjørnesten i EU-samarbejdet, som allerede findes og virker – også for produktionsdanmark. Det er ikke tid til højtflyvende føderalisme, vilde eksperimenter eller at give EU flere muskler på nye områder. Kommentar af […]

Læs Johan Moesgaard: I stedet for at drømme om et Narnia, som EU kan blive til en dag, bør vi sikre dansk EU-opbakning ved at understrege systemets eksisterende fordele

Frankrig er på vej mod en forsigtig genåbning, men det er svært at finde balancen mellem virusbekæmpelse og nødvendigheden af at undgå den økonomiske ruin – alt imens har franskmændene mindre og mindre tillid til, at Macron og regeringen kan tackle krisen. Af Dyveke Vestergaard Johansen Emmanuel Macron har, som Mette Frederiksen, i de seneste […]

Læs Dyveke Vestergaard Johansen: Præsident Macron er i krig. Men franskmændene tror ikke på, at han kan vinde

EU’s fremtidige overlevelse afhænger af de unges tillid til den tværeuropæiske solidaritet, som italienerne mærkede for sent under coronakrisen. Vi skal være klar til at hæfte fælles for den gæld, som særligt truer den europæiske syd, ligesom genopretningen på EU-plan må tænkes grønt og bæredygtigt, hvis de unges fremtid og tillid skal tages seriøst. RÆSON […]

Læs Europabevægelsen: En generations tillid til EU er på spil, efter Italien har set sig ladt i stikken

Den tyske forfatningsret har afsagt en dom, hvor dele af den europæiske centralbanks opkøbsprogrammer underkendes. Men Angela Merkel vil gå utroligt langt for at lægge pres på den tyske forfatningsdomstol, så de accepterer de svar, som Den Europæiske Centralbank kommer med. Ellers bringes hele eurokonstruktionen i fare. Interview af David Rischel Den tyske forfatningsret afsagde […]

Læs Andreas Steno Larsen om den tyske forfatningsretsdom: Nu sættes der spørgsmål ved euroen som konstruktion. Men Merkel vil gå langt for at redde den

USA søger Vestens støtte til kampen mod Kina – eller hvad det nu er, de vil stille op med deres Kina-komplekser. Men sporerne fra Irak-krigen skræmmer, og Donald Trump er bestemt ikke en samlende figur. Det er svært at gennemskue, hvad USA egentligt vil, og vi stoler ikke længere på den frie verdens leder. Af […]

Læs Lars Bangert Struwe: Donald Trump beskylder Kina for covid-19, men Vesten stoler ikke nok på ham til at stille sig bag ham

Hezbollah er enormt magtfulde i Libanon og er arkitekten bag landets nye regering. Men flere kriser, herunder demonstrationer mod styret, truer med at gøre en ende på deres magtposition. Dog kan krigen mod den nye fjende, covid-19, være deres redning. Analyse af Niels Bastian Vedsted Eggert I oktober sidste år kunne råbene om revolution høres […]

Læs Niels Bastian Vedsted Eggert: Hezbollahs æra i Libanon lakker mod enden, men covid-19 kan blive deres redning

Alt imens man i USA puster nyt liv i en gammel røverhistorie, begynder vi i Europa at kunne kredse os mere præcist ind på dødelighedsraten for covid-19, hvilket viser, at Danmarks mørketal med al sandsynlighed er langt lavere end hidtil antaget, og at alle drømme om flokimmunitet bør dømmes ude. Derudover har Sveriges coronapolitik indtil […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #31: En ny tysk undersøgelse peger i retning af, at Danmarks mørketal er af en faktor 14, langt fra Sundhedsstyrelsens tidligere fantasital

Med COVID-19-krisen ses det tydeligt, at politikerne har viljen til at omstille sig og træffe hurtige beslutninger, hvis de vil. Lad os få samme indstilling til klimakrisen, som til coronakrisen – at finde de nødvendige økonomiske midler, så vi er i stand til at omstille samfundet mod mere klimavenlige forhold og indfri den politiske klimamålsætning. […]

Læs Sebastian H. Mernild: Klimaet kræver den samme krisebevidsthed som COVID-19

”Eurozonen er ikke et optimalt valutaområde. Lige nu er det økonomisk rigtige selvfølgelig at optage fælles lån og få gang i økonomien i Sydeuropa. Men problemet er bare, at der jo ikke er en national interesse i at gøre det, for hvorfor skulle tyske lavindkomstgrupper være med til at støtte, at Sydeuropa ikke vil gennemføre […]

Læs Professor Nina Smith: Coronakrisen er endnu et søm i ligkisten for euroen

Coronakrisen i Israel har været med til at blotlægge nogle indre, samfundsmæssige brudflader, fordi både sekulære og ultraortodokse grupper har brudt med den omfattende indre solidaritet, som landet har opbygget i krigstider. Men krisen har også skabt grundlag for en tættere dialog, forståelse og tolerance imellem israelerne, som dog i mindre og mindre grad gælder […]

Læs Hans Henrik Fafner: Israel er sluppet lettere gennem coronakrisen end mange andre lande – men et internt opgør venter

Ja, vi museer bløder, men coronakrisen kan vise sig at være en tiltrængt hjertestarter for den ellers så hensygnende kulturpolitiske debat. Under alle omstændigheder vil krisen radikalt ændre måden, vi tænker og driver museer på. Ser jeg rundt blandt danske museers visioner og missioner, så er aktivismen allerede godt i gang. Denne artikel er en […]

Læs Julie Rokkjær Birch: Coronakrisen har vist behovet for, at museer bliver aktivistiske

Vi skal nå vores ambitiøse klimamål, samtidig med vi skal styrke vores økonomi – og det kan vi godt. Men det indebærer skattelettelser, der fremmer klimaet og giver danskerne flest penge muligt til forbrug, og så indebærer det, at vi fremrykker vores grønne investeringer. CO2-afgifter må vente og indføres i etaper og i koordinering med […]

Læs Lars Aagaard: Klimakampen skal vindes med grønne skattelettelser. CO2-afgifter må vente lidt endnu.

Er det sandt, at Sveriges coronastrategi udgør en model for andre lande at efterligne? Lytter man til, hvad WHO rent faktisk siger – og ikke hvordan medierne rapporterer det – så er svaret både ja og nej. En ting er imidlertid sikkert, og det er, at kigger man på antallet af døde i Sverige som […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #30: Sverige – forbillede eller skræmmebillede?

Verdens demokratier har brug for en demokratisk alliance som et værn mod den bølge af autokrati, der i disse uger viser sig som et symptom af coronavirusset. Når krigen raser, er suspenderingen af vores rettigheder begrundet med en nødtilstand, men selvom den er midlertidig, så viser historien, at tiltagene sjældent er det. RÆSON stiller denne […]

Læs Nikolaj Saadat: Coronakrisen accelererer autoritære og antidemokratiske tendenser i verden

En britisk regering, der træffer dårlige beslutninger baseret på Brexit-ideologi, eller en regering, der gør sit bedste i en virustid uden fortilfælde? Hvilken fortælling om coronavirussen i Storbritannien er nærmest sandheden, og hvilken fortælling bliver den dominerende? Af Dan Mygind ”Det var en politisk beslutning.” Sådan beskrev den britiske topembedsmand Sir Simon McDonald den britiske […]

Læs Dan Mygind: Kampen om Storbritanniens coronavirus-fortælling er intens. Og oppositionen begynder at vågne

Mette Frederiksen har hele tiden sagt, at hun hellere ville gå for langt end for kort. Hun har også indrømmet, at der vil blive begået fejl. Jeg mener, vi er gået for langt, og at der er begået en fejl, når det sundhedsfaglige grundlag ikke længere er garanteret i epidemiloven. RÆSON stiller denne artikel gratis […]

Læs Jan Kristoffersen: Med epidemiloven gik vi et skridt for langt i coronakrisens undergravning af demokratiet

Hårdt og gammeldags epidemiarbejde virker både i New Zealand, Esbjerg og Helsingfors. Spørgsmålet er, om det andre steder kan være lige så succesfuldt. Sveriges overdødelighed indtil nu: 16 procent. Spaniens er det firedobbelte. RÆSON stiller denne artikel gratis til rådighed, så alle kan læse den. Magasinet, der ikke modtager nogen form for støtte, drives alene […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #29: Ja, covid-19 kan udryddes – men vil globaliseringen forhindre, at det sker?

I disse dage lancerer RÆSON en ny sektion med reportager, essays, artikler, interviews og kommentarer under titlen: LIV, KULTUR, MEDIER OG TEKNOLOGI. Denne artikel er i en begrænset periode udenfor betalingsmuren. Årsabonnement fortsat blot: 250 kr. (200 for pensionister+studerende) Af Kristina Stoltz Prolog: Lige før dette essay om mit passionerede forhold til læseakten skal publiceres, […]

Læs Kristina Stoltz i RÆSONs nye kultursektion: Det er farligt at læse

Gennem flere år har Orban forstærket sit jerngreb om Ungarn med en populistisk, nationalistisk og fremmedfjendtlig politik. De nye foranstaltninger, der er uden solnedgangsklausuler, er endnu et skridt i den forkerte retning. Problemet i dag er, at EU ikke har effektive redskaber til at håndtere demokratiske tilbageskridt i medlemslandene. RÆSON stiller denne artikel gratis til […]

Læs Erik Boel og Jens Boel: Med dekretstyret nærmer Ungarn sig faretruende det punkt, hvor man ikke længere kan kalde landet et demokrati 

Ruslands præsident Putin har endnu engang vist sig som en sand politisk virtuoso, som forstår at udnytte enhver krise til at styrke sin egen position. Den nuværende coronakrise er ingen undtagelse, især hvis det lykkes Rusland at komme nogenlunde pænt igennem krisen. Den seneste udvikling tyder dog på, at det kan blive svært. RÆSON stiller […]

Læs Ota Tiefenböck: Coronakrisen kan ende med at styrke Putins magt i og uden for Rusland, men krisen i hjemlandet skal klares først

Politikere går til yderligheder for at virke folkelige, men jeg nægter at ledes af en stat, der på borgernes vegne filtrerer virkeligheden, så den bliver “taget bedre ned” af borgerne. I virkeligheden er folkelighed netop forskellighed. Et møde mellem høj og lav i en gensidig respekt for hinandens ståsted. RÆSON stiller denne artikel gratis til […]

Læs Jeppe Søe: Folkelighed og folkeoplysning er ikke længere naturligt i politik – det er salgstricks i en kommunikationsstrategi

Håndvask med sæbe er en billig og effektiv måde at beskytte sig selv og andre mod coronavirus. Men har man intet rent vand og endnu mindre sæbe, som det er tilfældet for millioner af asiatere, er den beskyttelse uden for rækkevidde. Det gør coronakrisen dybere. Af Asger Røjle Christensen, Tokyo “Vi har i vores hænder […]

Læs Asger Røjle om Corona i Asien #6: I mange lande i Asien er det gode råd om håndvask og sæbe lettere sagt end gjort

Ligesom Trump nu anklager WHO for at være infiltreret af kinesiske interesser, blev WHO allerede fra sin oprettelse efter Anden Verdenskrig anklaget af både USA og Sovjetunionen for at støtte det ene verdenssyn fremfor det andet. Det er det samme skuespil med samme manuskript, men med nye kulisser, der nu genopføres mellem USA og Kina. […]

Læs Morten Sodemann: Hvorfor elsker alle at hade verdenssundhedsorganisationen WHO?

Socialdemokraterne står til kolossal fremgang, mens oppositionen har svært ved at finde mæle i sin kritik af regeringens corona-håndtering. Fremgangen kan være skrevet i sand, men de reformer, der gennemføres i disse dage, vil definere det politiske danmarkskort årtiet ud. Denne artikel er en del af den anden udgave RÆSONs digitale ekstranummer “RÆSON EKSTRA”, som […]

Læs Niels Jespersen i RÆSONEKSTRA2: Coronakrisen kan føre til at politisk paradigmeskifte. Et socialdemokratisk paradigmeskifte  

”Det, der bliver Xi Jinpings – og kommunistpartiets – helt store prøve, er, om de er i stand til at få gang i økonomien hurtigt. For det, de primært skal levere, er fortsat økonomisk fremgang og vækst. Hvis de ikke kan levere det, vil det kun øge de sociale spændinger og ustabiliteten i Kina.” Denne […]

Læs Camilla Tenna Nørup Sørensen i RÆSONEKSTRA2 om coronakrisen i Kina: Utilfredsheden ulmer i den kinesiske befolkning

”Det, vi danskere får nu, er et fuldstændig kondenseret svar på, hvad den danske stat er, og hvilken nationsbygning vi har. Det handler om nogle værdier, der er helt særlige for den danske stat – ikke om ideologi. Og regeringsledere over hele Europa gør det samme: De appellerer til nogle særlige nationale karaktertræk, som rækker […]

Læs Noa Redington i RÆSONEKSTRA2 – del 2: Coronakrisen viser, at de meget opkørte politiske konflikter, vi så ofte taler om, langt hen ad vejen er pseudokonflikter