Selvom vi kommer ud af coronapandemiens sundhedseffekter relativt snart, viser både forskning og erfaring, at de politiske og økonomiske effekter vil leve betragteligt længere end de problemer, de angiveligt skulle afbøde. Årsagen er simpel: Når først et privilegium er opnået, taler mange interesser imod at fjerne det igen. Af Peter Kurrild-Klitgaard, professor i statskundskab, Københavns […]

Læs Peter Kurrild-Klitgaard i RÆSON SØNDAG: Intet er så permanent som en midlertidig krisepolitik

”I øjeblikket kan du låne penge med en rentesats på nul. Derfor optager folk masser af lån, og så køber de formuegoder som aktier eller bitcoin, men når formuegodernes værdi så falder med en iøjnefaldende procent, kan folk ikke tilbagebetale deres lån. Det er de normale træk i enhver finansiel krise: Det var det, man […]

Læs Jørgen Ørstrøm Møller: Det er meget vanskeligt at forhindre en finansiel krise nu

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Da coronaen ramte, bebudede regeringen, at sundhedsmyndighederne i deres anbefalinger skulle følge et ekstremt forsigtighedsprincip. Nogle […]

Læs Jan Kristoffersen: Regeringens nye epidemilov sætter grænser for, hvor (over)forsigtigt de kan genåbne Danmark

Denne artikel indgår i RÆSONs trykte forårsnummer, som blev udgivet d. 11. marts. Af Ravinder Kaur I september 2020, mens coronapandemien rasede i hele Indien, begyndte en massiv protestbevægelse blandt landmænd at tage form i den nordlige del af landet. Protesten, der begyndte i Indiens ’brødkurv’, Punjab-regionen, var rettet mod hastebehandlingen af nye landbrugslove, der […]

Læs Ravinder Kaur i RÆSONs trykte forårsnummer: Modi ville bruge krisen som et ‘springbræt’ til gavn for sine to ønsker: Hindunationalisme og markedsøkonomi. Så kom protesterne – de mest omfattende siden uafhængigheden i 1947

”Set udefra vil mange nok mene, at den svenske regering er i en tilstand af forfald. Men når alt kommer til alt, har regeringen mere eller mindre gjort, hvad den kunne, ud fra hvordan smittebeskyttelsesloven er skruet sammen. Det er nemlig meget vanskeligt at begrænse individets frie bevægelighed med den nuværende svenske lovgivning. Det svenske […]

Læs Lektor Åsa Knaggård om den svenske coronastrategi: Regeringen har gjort det bedste, den kunne, ud fra hvordan systemet nu engang er

Denne artikel indgår i RÆSONs trykte forårsnummer, som blev udgivet d. 11. marts. COVID-19 udskød meget i EU. I 2021 venter der EU: kamp om økonomiske reformer, skat, en potentiel handelskrig med USA samt et opgør med Big Tech, der tegner til at blive årtiets lobby-kamp. Af Malthe Munkøe Det nye år har taget en […]

Læs Malthe Munkøe i RÆSONs trykte forårsnummer: Vil corona gøre EU stærkere og større?

Brasilien står midt i den hidtil værste krise under coronapandemien. I flere af Brasiliens 26 delstater melder guvernører om et reelt kollaps, hospitalsvæsenet er i knæ, og i går nåede dødstallet op på 300.000 personer. Nu er endnu en sundhedsminister blevet fyret, og den nye minister lover at videreføre præsident Bolsonaros coronapolitik, som fortsat går […]

Læs Marie Kolling: Fire sundhedsministre, 300.000 døde og trusler om diktatur. Sådan ser Bolsonaros Brasilien ud et år efter COVID-19 ramte

Vi får konstant at vide, at intet bliver som før pandemien, men hvad går vi egentlig i møde? Filosofferne giver 6 forskellige bud på, hvor samfundet efterlades efter coronakrisen. Kronik af Thomas Johannes Erichsen Hvordan forestiller fremtrædende danske og udenlandske filosoffer sig, at corona vil påvirke vores samfund fremadrettet? Hvem har været dristige nok til […]

Læs Thomas Erichsen: Her er 6 filosoffers bud på samfundet efter corona

Denne artikel indgår i RÆSONs trykte forårsnummer, som blev udgivet d. 11. marts. En ministers klart ulovlige instruks om at adskille alle mindreårige asylpar. En myndighedsordre uden lovhjemmel til at aflive alle landets mink. En regering, der med den hastevedtagne Epidemilov fik delegeret hidtil uset brede magtbeføjelser og forsøgte at gøre dem permanente. Smuldrer retsstaten? […]

Læs Jens Elo Rytter i RÆSONs trykte forårsnummer: Smuldrer retsstaten?

Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 12 måneders abonnement koster blot 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter og fordele) Salget af den danske vaccineproduktion, som ikke ligefrem har vist sig fordelagtigt under denne pandemi, har allerede fostret tanker om at […]

Læs Jan Kristoffersen: Mette Frederiksens sololøb med Israel og Østrig er ikke løsningen. Vi skal have en europæisk vaccineproduktion

Denne artikel er gratis. Men fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement: 12 måneders abonnement koster blot 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter og fordele) Med aftalen om en ny, kæmpe hjælpepakke til amerikanerne vil der ikke udvikles en langvarig efterspørgselskrise efter corona. Vi har indtil […]

Læs Mikael Olai Milhøj: Bidens nye hjælpepakke vil sikre en stærk amerikansk økonomi efter coronakrisen

Det synes jo helt og aldeles solidarisk at hævde, at vi er i samme båd. Men der er over det sidste år sket en yderligere polarisering mellem den private og offentlige sektor, hvor sidstnævnte – vanen tro – favoriseres af regeringen og dennes støttepartier i et ideologisk korstog på meget dumdristig vis. Denne artikel er […]

Læs Annika Skov (LAU): Partilederrunden illustrerede den brede konsensus om et konsekvent regeltyranni. Det er et historisk svigt af en hel generation, som nu klientgøres af systemet

Virkeligheden i Israel er noget mere sammensat, end de danske beskyldninger om vaccine-apartheid giver udtryk for. Det er populistisk sprogbrug og stemmer ikke overens med den faktiske situation: nemlig, at det palæstinensiske selvstyre kan starte et vaccine-samarbejde med Israel, hvis man blot formelt beder om det. Men det er sværere for Palæstinas præsident Abbas end […]

Læs Hans Henrik Fafner: Mette Frederiksens besøg i Israel har hverken støttet ”vaccine-apartheid” eller hjulpet Netanyahus valgkamp særligt

For få år siden solgte vi vores nationale vaccineproduktion til en saudisk sheikh. Nu lægger regeringen muligvis op til gøre os afhængige af samarbejde med Israel – en brutal besættelsesmagt – for at skaffe vacciner. Det er skandaløst og ildevarslende. Ikke mindst, fordi de største tabere står til at blive de fem millioner palæstinensere, som […]

Læs Leila Stockmarr (EL): Regeringen lægger med besøget i Israel op til en blåstempling af medicinsk apartheid

”Vi kan se, at erhvervsinteresser har haft en fordel under coronakrisen, når det handler om at få adgang til møder med Kommissionen, hvis vi sammenligner dem med NGO’erne. I de første tre måneder af krisen har erhvervsinteresseorganisationer øget deres antal møder med EU-Kommissionen med 5 pct., mens NGO’ernes møder er faldet med 26 pct.” Interview […]

Læs Lobbyismeekspert Anne Rasmussen: Erhvervsinteresserne i EU fik en fordel, da coronakrisen ramte

Regeringens corona-håndtering har ført til en situation, hvori det danske samfund i stigende grad er polariseret.  Stigmatisering af ’de andre’, angiveri, dem-og-os-retorik og straf bliver normen. Vi bærer alle et ansvar for udviklingen, men regeringen og Folketinget bærer det største ansvar og har nøglen til at vende udviklingen i en mere positiv retning. Denne artikel […]

Læs Carsten Rasmussen: Regeringens corona-håndtering er på vej til at skabe varig polarisering i det danske samfund

I Danmark synes en betydelig del af debatten at handle om, hvorvidt vi dog ikke snart kan lukke samfundet op igen – senest bl.a. luftet i et åbent brev til statsministeren fra fem blå partiledere. Men kaster man et blik ud i resten af Europa, tegner der sig et ret dystert billede. I Danmark kan […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #50: På trods af pandemitræthed ligger en hurtigere genåbning ikke lige for

I Storbritannien forudsiger Centre for Mental Health, at op mod 10 millioner mennesker får brug for ny eller yderligere psykologisk eller psykiatrisk hjælp som et direkte resultat af coronakrisen. Selvom Danmark ikke er helt sammenligneligt med Storbritannien, kigger vi formentlig ind i de samme fremtidige udfordringer. Hvis der ikke handles rettidigt, kan coronakrisen dermed ende […]

Læs Overlæge Mikkel Rasmussen: Coronakrisen er den største trussel i nyere tid mod vores mentale sundhed

Det er sandsynligt, at vi skal leve med forskellige mutationer af coronavirussen i lang tid fremover. Det betyder, at vores politikere gentagne gange bliver nødt til at beslutte, hvilke værktøjer, de vil tage i anvendelse. Som med alle andre politiske beslutninger vil det kræve en afvejning af forskellige hensyn. Med corona er den afvejning ganske […]

Læs Professor i folkesundhed Theis Lange: Det er på tide, at corona mister sin særstatus, så vi oplyst kan afveje konsekvenserne af restriktionerne

COVID-19 er blevet storpolitik på grund af manglen på vacciner. Borgerne i hele EU samt her i Danmark har fået nok af nedlukninger. Det er tid at diskutere den langsigtede strategi for epidemien, og der er grundlæggende to veje at gå, men den ene fører ikke nogen steder hen. Af Uffe Gardel Coronavirussen – og […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #49: Nu er der to veje at gå i vores coronastrategi, men den ene ender blindt

I al sin tragiske virkelighed har coronakrisen givet os en gylden mulighed for at stoppe op og gentænke prioriteterne i vores samfund. Den mulighed bør vi politikere tage dybt alvorligt, for en tilbagevenden til verden, som den var før coronakrisen, er hverken mulig eller ønskværdig. Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement […]

Læs Franciska Rosenkilde (Å): Vores samfund er grundlæggende i stykker. Lad os genopbygge det efter coronakrisen

Christian Bjørnskov fra den borgerligt-liberale tænketank CEPOS hævder, at de ”vestlige nedlukninger kommer til at skabe millioner af fattigdomsdødsfald i Afrika og Asien”. Men selvom coronakrisen kommer til at have alvorlige konsekvenser for verdens økonomi og dermed verdens fattige, står det slet ikke klart, at man kan tilskrive de vestlige nedlukninger et direkte ansvar. Billedet […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #48: Hænger vestlige nedlukninger og høje fattigdomsdødsfald i udviklingslande sammen?

Teknologisk udvikling, grøn omstilling og sundhedspolitik er blevet sikkerhedspolitik som følge af coronakrisen. Enten fordi sygdomsbekæmpelsen viste en sårbarhed, som udfordrede de vestlige samfund på niveau med en militær trussel, eller fordi grøn omstilling og teknologisk kontrol er nøglen til magt i fremtiden. Måske begge dele. Efter årtier, hvor de politiske spørgsmål har været små, […]

Læs Mikkel Vedby Rasmussen: Tiden efter coronakrisen bliver handlingens tid

Uddelingen af mink-milliarderne sætter forståelsen af det sociale samfundssind på spidsen. For hvem er det, vores højt besungne centrum-venstre regering hjælper, når krisen presser sig på? Målet synes i hvert fald at være at holde virksomhederne, bankerne og ejendomsbesidderne skadefrie, mens kassen er smækket i for alle os andre, der bliver fyret eller er tvunget […]

Læs Jan Hoby: Kommer centrum-venstre nogensinde til at begunstige lønmodtagerne, som de har gjort med mink-avlerne?

Vaccineudrulningen i Frankrig kom meget langsomt fra start, og det har givet lejlighed til både hovedrysten og kritik af det omfattende franske bureaukrati. Men befolkningens vaccineskepsis er en mindst lige så sandsynlig årsag: Den franske befolkningen forventer nemlig, at deres politikere leverer de bedste løsninger, men de stoler ikke på, at løsningerne er de bedste. […]

Læs Peter Bjørnbak: Var Europas sløveste vaccineudrulning det berygtede franske bureaukratis skyld?

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her COVID-19 har lært os, at en undseelig flagermus på den anden side af kloden kan have […]

Læs Jan Kristoffersen: Den nye epidemilov forbereder os langt bedre på en ny epidemi – men den løser ikke mere grundlæggende udfordringer for folkesundheden

Myndighedernes kapacitetsplanlægning er ikke ændret siden april, og det, de mener, er det værst tænkelige udfald, er overgået af vores nabolande. Nedlukningen virker dårligere end i foråret. Danmark har dermed ikke alene klaret anden bølge relativt dårligt; vi fremtræder også dårligt forberedt på den nye virusmutation. Af Uffe Gardel Jeg har undret mig over den […]

Læs Uffe Gardel følger udviklingen #47:  Slår sengepladserne til?

To måneder efter valget og 14 dage inden Joe Bidens indsættelse som præsident har Trump endnu engang slået til med sit mest stabile og pålidelige politiske våben: sin uforanderlige utilregnelighed. Han er i fuld gang med at bygge sin egen dolkestødslegende for at fastholde sin vælgerbase og bane vejen for, at han kan forblive en […]

Læs Samuel Rachlin: Trumps kapring af Amerika fortsætter ufortrødent

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Når vi ser tilbage på 2020, ser vi ikke alene tilbage på en pandemi, men også […]

Læs Trine Pertou Mach: 2020 blev et tabt år for demokrati, lighed og frihed

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Tag ikke fejl: Opgøret i Venstre handler om politik og magt. Intet andet. Jakob Ellemann-Jensen har […]

Læs Pia Kjærsgaard ovenpå Støjbergs exit: Giver det efterhånden mening at tale om en blå blok?

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Andelen af administrativt personale i vores sundhedsvæsen er kun vokset og vokset. Alle disse “kolde hænder” […]

Læs Læge Mahican Gielen: Den største udfordring for sundhedsvæsenet består i en overdreven styring fra en ikke-lægefaglig administration

Når regeringer lukker grænser for at bekæmpe corona-smitte, må menneskeheden begive sig på rejse i tid og rum. Det var derfor med uhyggelig god timing, at Disney+ blev lanceret her i nedlukningsperioden. Nu kan man opleve spin-offs såsom ”The Mandalorian” eller gå direkte til kilden og gense Star Wars-sagaen. Mange overser imidlertid, at den kendte […]

Læs Christopher Arzrouni: Når jorden er uoverskuelig, kan vi rejse ud i rummet og blive klogere

En virus skelner ikke. Den rammer bare. Og her gælder det, at den tunge ende vender nedad: Dem, der i forvejen er udfordret på resurserne, udfordres endnu mere. Netop det bekræftes, når vi ser, at verdens rigeste lande, der udgør 13 pct. af verdens befolkning, har hamstret 51 pct. af vaccinen mod COVID-19. Ligesom mange […]

Læs Professor Vincent F. Hendricks om ulighed og corona-vacciner: De rige bliver rigere, mens de fattige får et spark bagi

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Det triste paradoks ved regeringens beslutning om at aflive danske mink med henvisning til sundhedsrisikoen er, […]

Læs Boel og Mortensen: Minkfarme er ikke det danske landbrugs eneste trussel mod verdenssundheden

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Hvis vi med den stigende smitte kommer i en situation, hvor sundhedssystemet bliver overbelastet, er det […]

Læs Lars Christensen: Hvis regeringen vil tage æren for corona-succesen, må den også stå til ansvar for problemerne

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her I de første faser af coronakrisen var prioriteringen af coronapatienter over andre patientgrupper utvivlsomt nødvendig. Men […]

Læs Professor Kjeld Møller Pedersen: Bør coronapatienter fortsat opprioriteres foran fx kræft- og hjertepatienter?

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Den dybe politiske og økonomiske splittelse i Storbritannien, der ledte til Brexit, er druknet i diskussioner […]

Læs Christine Roj: Brexit er en reaktion på en splittelse i Storbritannien, som den ikke løser. Det er Johnsons største udfordring nu

Regeringen er på trods af mink-skandalen ifølge en Megafon-måling steget i popularitet. Det er skræmmende. Man ser nogle af de samme mekanismer efter terrorangreb, hvor frygten også gør politikere og befolkningen langt mere villige til at gå på kompromis med retsstatens principper for at beskytte os mod en fare, som er langt mindre, end den […]

Læs Jonas Holm om mink-sagen: Det er skræmmende at se, hvor effektiv frygten er som magtmiddel – og at danskerne tilsyneladende ikke lægger mere vægt på respekten for loven

“Coronakrisen har kort og godt relanceret staten i vestlig politik. Trump tabte på sin uvillighed til at bruge statens magt til at håndtere krisen, og Biden vandt tilsvarende på sin appel til samfundssind. At det danske ord ser ud til at være vores næste scrabbleexport efter ’hygge’, siger en hel del om, hvilken vej de […]

Læs Mikkel Vedby Rasmussen i RÆSONs nye trykte magasin: Vil Biden, Macron og Merkel gribe momentet?

“[M]åske er det her, den egentlige sump befinder sig: Ikke hos embedsmændene, men i politikernes hoved, når de allerede ved, hvad konklusionen skal være – og betragter embedsmændene som genstridige instrumenter frem for egentlige hjælpere” NYHED! Som abonnent kan du nu lytte til udvalgte artikler fra RÆSON. Lyt med her: Af Christopher Arzrouni DEN EGENTLIGE […]

Læs Christopher Arzrouni i RÆSONs nye trykte magasin: Dræn sumpen

Corona har bragt forskningen ind i samfundsdebatten og politik. Det har været uskønt – men også en kilde til inspiration. NYHED! Som abonnent kan du nu lytte til udvalgte artikler fra RÆSON. Lyt med her: Af Asmus Leth Olsen Coronavirussen forvandlede 2020 til et år med tæt kinddans mellem videnskab og politik. Aldrig har så […]

Læs Asmus Leth Olsen i RÆSONs nye trykte magasin: Syv ting vi lærte i krydsfeltet mellem videnskab og politik under corona

Kina er ikke længere det land, som det var for blot 10 år siden. I dag er Kina en økonomisk og politisk stormagt, som agerer derefter. Dette er kun blevet bestyrket af, at Kina som det eneste større land er kommet styrket ud af coronakrisen, samt at de nu har indgået verdens største frihandelsaftale, RCEP. […]

Læs Franz Jessen: Kina styrker sit regionale handelssamarbejde med RCEP-aftalen – og viser sin stigende uafhængighed af Vesten

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Til traktordemonstrationerne i sidste uge gik Inger Støjberg, Nye Borgerlige og Oprør Fra Landet videre end […]

Læs Silas Marker: Sammen med traktorerne rullede der også en mere udtalt populisme ind i dansk politik  

”Jeg tror aldrig, at vi har haft en regering – i nyere tid i hvert fald – som har været så stærkt topstyret som den nuværende. Det har sine fordele og sine ulemper: Det har blandt andet den ulempe, at der er en risiko for, at når man som fagminister eller embedsmand ikke har nogen […]

Læs Michael Kristiansen om dansk politik efter mink-sagen: Hele grundfortællingen forandres lige nu

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Selvom krisen føles hård for de ramte i minkerhvervet, er effekten af beslutningen om afvikling i […]

Læs Økonom Anders S. Jensen: De borgerlige lægger op til en bizart stor erstatning til et minkerhverv i underskud

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Regeringens dødsstød til dansk minkavl er tilsyneladende blevet gennembruddet for oppositionens forsøg på at finde en […]

Læs Dennis Kristensen: Oppositionen har reduceret den borgerlige krisepolitik til et spørgsmål om jura

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Vi skal skabe en epidemilov, der rummer, at der kan træffes rigtige beslutninger og handles i […]

Læs Lektor i offentlig ret Jesper Olsen: Afpolitiser epidemiloven. Det er for usandsynligt, at den til enhver tid siddende statsminister er klogere end myndighederne

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Dansk udenrigspolitik bør rette fokus mod at gøre den grønne masterplan, Green Deal, som Biden gik […]

Læs Flyvholm, Stockmarr og Villadsen (EL): Klimaet sikrede ikke Biden valgsejren – nu skal han holdes fast på skåltalerne

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her I et forsøg på ikke at tabe ansigt har regeringen forlænget fristen for, hvor sent man […]

Læs Jeppe Klenitz-Jakobsen: Magten er sandelig blevet sød, når man i regeringen bøjer og bryder så fundamentale rettigheder for ikke at tabe ansigt

Denne artikel er gratis. Fuld adgang til RÆSON kræver årsabonnement – prisen for 12 måneder er blot: 250 kr./200 for studerende+pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her Mink-gate startede allerede i juli, da Mogens Jensen bekendtgjorde, at smittede minkbesætninger ikke behøvedes at blive […]

Læs Anette R. von Benzon: Hvorfor stoppede regeringen med at slå syge minkbesætninger ned tilbage i juli?