Jan Kristoffersen: Mette Frederiksens sololøb med Israel og Østrig er ikke løsningen. Vi skal have en europæisk vaccineproduktion

15.03.2021Salget af den danske vaccineproduktion, som ikke ligefrem har vist sig fordelagtigt under denne pandemi, har allerede fostret tanker om at oprette en ny national produktion. I øjeblikket er statsministeren derfor ved at køre sololøb og lave et partnerskab med Østrig og Israel om netop det. Spørgsmålet er, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at oprette og udbygge produktionen i EU-kontekst.


Kommentar af Jan Kristoffersen

FORÅRET 2020 VAR I DEN GRAD forsømt, og nu skal der virkelig ske noget for, at foråret 2021 ikke også bliver både forsømt og fordømt. Meget afhænger af coronavaccinerne, og derfor spørger du sikkert dig selv, hvordan Storbritannien, Israel og USA kan være så langt foran med at vaccinere i forhold til EU.

Her er der mange ting i spil, og det handler selvfølgelig også om, hvordan vaccineringstempoet måles. Men Storbritannien havde pr. 8. marts administreret 35,02 vaccinedoser pr. 100 mennesker, Israel havde administreret 102,36 vaccinedoser pr. 100, og USA havde præsteret 27,82, imens EU var nede på 9,64 pr. 100 mennesker ifølge Our World in Data.

Storbritannien startede med at vaccinere allerede den 7. december, Israel og USA startede den 19/20 december, imens EU startede 2. juledag, så noget kan selvfølgelig forklares med en tidligere start. Men USA og Israel er alligevel markant foran EU, selvom de ikke havde nær så stort et forspring, så der er formentlig mange forskellige årsager, som tiden vil blotlægge.

 

Hvis 27 forskellige medlemslande skulle til at overbyde hinanden for at sikre deres egne befolkninger først, ville det med sikkerhed betyde højere priser, og at kun visse medlemslande ville få vacciner
_______

 

Spørgsmålet bliver i sidste ende, om det var en fejl at lade EU stå for indkøb og distribution af vacciner?

Nej – efter min opfattelse var det stadig sund fornuft, at medlemslandene og EU-Kommissionen blev enige om at koordinere indkøbet af vaccinerne sammen. Hvis 27 forskellige medlemslande skulle til at overbyde hinanden for at sikre deres egne befolkninger først, ville det med sikkerhed betyde højere priser, og at kun visse medlemslande ville få vacciner, imens andre måtte se på. De sikre vindere ville være medicinalindustrien, og de stensikre tabere ville være de europæiske skatteborgere.

MEN EU-KOMMISSIONEN BEGIK FEJL ved implementeringen af det fælles vaccineindkøb. Det har kommissionsformand Ursula von der Leyen også erkendt foran Europa-Parlamentet allerede den 10. februar 2021.

Men så må man også erkende, at hvis man vil have EU til at håndtere så store og vitale opgaver, når krisen kradser, kræver det også, at EU prioriteres og vælges til, når det er hverdag. Hvis EU skal løse klimakrise og pandemi, kræver det investeringer i samarbejdet. Og det handler ikke bare om at sende penge. Det handler også om, at de politiske partier prioriterer at sende deres klogeste hoveder til Bruxelles.

Sundhed er normalt de enkelte landes eget ansvar, og derfor er sundhedskommissær, Stella Kyriakides, også på nyt terræn og på en ekstrem svær opgave. Normalt vil hun jo skulle koncentrere sig om at støtte op om de enkelte landes sundhedssystemer, mens hun nu skal koordinere 27 landes ønsker og håndtere enorme udbudskontrakter under stort pres – og det er bare ikke nemt, hvis ikke administrationen er gearet til det.

 

Hvordan sikrer vi, at vi er bedre klædt på i forhold til vaccinelevering næste gang, vi står med en pandemi?
_______

 

MEGET TYDER PÅ, at EU-kommissionen var meget opmærksom på prisen og produktansvaret ved forhandlingerne, men måske overså at være mere specifik på punktet om leveringsfrist og selve leverancerne.

Indtil nu forlyder det i hvert fald, at EU har betalt en lavere pris pr. vaccinedosis og samtidig har været mere forbeholden med at fritage producenterne for deres normale produktansvar for eventuelle ukendte bivirkninger. Samtidig må det erkendes, at EU manglede effektive bestemmelser i aftalerne med Pfizer og Astra Zeneca, da det blev meddelt, at deres leverancer var forsinkede.

Dét problem førte blandt andet til de meget uskønne trusler fra EU’s side om at indføre en vaccineblokade ved grænsen mellem Nordirland og Irland. Her ville det jo have været en fordel at have en EU-først klausul indføjet i selve aftalerne, da EU-kommissionen i forvejen har gjort det til et krav, at producenterne skal have produktionslinjer indenfor EU’s grænser.

Det må og skal EU selvfølgelig lære af, men jeg tror faktisk ikke, der er nogen myndigheder eller regeringer, som kan sige sig fri fra at have begået fejl under håndteringen af COVID-19. I Danmark blev minkfarme fx lukket ned uden den fornødne lovhjemmel.

Men hvad skal vi så lære, og hvordan sikrer vi, at vi er bedre klædt på i forhold til vaccinelevering næste gang, vi står med en pandemi?

 

Vaccinedriften i Danmark kunne væltes ved et politisk forlig om Den Kongelige Ballet. I en europæisk kontekst må det trods alt antages, at driften vil være mere robust
_______

 

I DANMARK BLEV STATENS Serum Instituts vaccineproduktion jo solgt for cirka 15 millioner kroner. Et salg, der blev besluttet under Thorning-regeringen i 2014 og færdiggjort under Løkke-regeringen i 2016. Salget blev igangsat, da produktionen havde givet underskud siden 2010. Et underskud, der blandt andet opstod, fordi det – som led i en aftale om Det Kongelige Teater – blev besluttet at sænke priserne på børnevacciner. Det gav en besparelse på 72 millioner kr., der blev tilført den Kongelige Ballet under den daværende radikale kulturminister Uffe Elbæk.

Salget af vaccineproduktionen, som ikke ligefrem har vist sig fordelagtigt under denne pandemi, har allerede fostret tanker om at oprette en ny national produktion. I øjeblikket er statsministeren derfor ved at køre sololøb og lave et partnerskab med Østrig og Israel om netop det. Spørgsmålet er, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at oprette og udbygge produktionen i EU-kontekst.

En produktion til 27 medlemslande vil have langt større chance for at kunne operere bæredygtigt. Hvis kapital fra de 27 lande puljes, vil det resultere i en produktion med meget bedre muligheder for skalering og løbende modernisering. Markedet for produktionen vil selvsagt også være større med et mere sikkert driftsgrundlag til følge. Husk på, at vaccinedriften i Danmark kunne væltes ved et politisk forlig om Den Kongelige Ballet. I en europæisk kontekst må det trods alt antages, at driften vil være mere robust.

Og det må, efter min mening, stå lysende klart, at vaccineproduktion skal betragtes som kritisk infrastruktur. Jeg vil så absolut foretrække, at Danmark sammen med Østrig stod i spidsen for et samlet europæisk samarbejde om fremtidens vaccineproduktion i stedet for at køre solo sammen med Israel.
Jeg er ganske klar over, at det lige nu virker meget urealistisk, at Danmark eller Østrig skulle gå forrest i EU med budskab om andet end styrkede ydre grænser og nedskæringer på budgettet.

 

Selvom vaccinationsprogrammet kun er i begyndelsen, står det tilbage, at EU-kommissionen trods alt har formået at koordinere og håndtere 27 medlemslandes ønsker i en yderst presset situation
_______

 

Men det bør erindres, at små åbne økonomier er meget afhængige af et godt forhold til sine naboer, og der er grænser for, hvor meget et lille land kan gøre alene. Danmark har en stærk medicinalindustri og burde derfor kunne gå forrest og skabe et bredt samarbejde mellem det private og offentlige i hele EU med henblik på at etablere og udbygge en vaccineproduktion og betragte det som kritisk EU-infrastruktur.

VORES STATSMINISTER BURDE ringe til Macron og Merkel og høre, om de tre ikke skulle stå i spidsen for at invitere til europæiske trepartsforhandlinger om en europæisk vaccineproduktion i et offentligt og privat samarbejde. Først skal der etableres en indledende ramme fra medlemslandene og derefter et samarbejde mellem medlemslande, Europa-Parlamentet og den europæiske medicinalindustri.

For selvom vaccinationsprogrammet kun er i begyndelsen, står det tilbage, at EU-kommissionen trods alt har formået at koordinere og håndtere 27 medlemslandes ønsker i en yderst presset situation. Hvis målet om, at 70 pct. af den voksne befolkning i EU er vaccineret til sommer, må indsatsen trods alt kunne betegnes som vellykket.

Men lige nu er det, som om den danske regering smider håndklædet i ringen og nægter at udvise den tålmodighed overfor EU-samarbejdet, som den samtidig forlanger af den danske befolkning. Og det er jo et overordnet valg: Vil regeringen egentlig vores europæiske fællesskab, eller tror Socialdemokratiet, at sololøb er den rigtige langsigtede strategi for Danmark i en kompleks verden, hvor Kina, USA, Indien og Rusland lægger arm om magtfordelingen? ■

 

Lige nu er det, som om den danske regering smider håndklædet i ringen og nægter at udvise den tålmodighed overfor EU-samarbejdet, som den samtidig forlanger af den danske befolkning
_______

 
Jan Kristoffersen (f. 1974) er medlem af Skatterådet og kandidat til Europa-Parlamentet for Alternativet. ILLUSTRATION: Mette Frederiksen ankommer til et ekstraordinært møde i det Europæiske Råd om EU’s budget, 20. februar 2020 [Foto: Julien Warnand/AFP/Ritzau Scanpix]