Mikael Olai Milhøj: Bidens nye hjælpepakke vil sikre en stærk amerikansk økonomi efter coronakrisen

15.03.2021Med aftalen om en ny, kæmpe hjælpepakke til amerikanerne vil der ikke udvikles en langvarig efterspørgselskrise efter corona. Vi har indtil videre ikke set, at antallet af konkurser og permanente afskedigelser er lige så høje i USA som under finanskrisen, og det skaber gode forudsætninger for et stærkt økonomisk comeback, så snart amerikanerne kan lægge pandemien bag sig.

Kommentar af Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank

I USA HAR PRÆSIDENT JOE BIDEN netop vundet sin første politiske sejr som ny præsident, idet hans finanspolitiske hjælpepakke nu er vedtaget og underskrevet. Den samlede hjælpepakke løb op i 1.800 mia. dollar eller i danske kroner det svimlende beløb på omtrent 14.800 mia. kroner. Det svarer til 8 pct. af amerikansk BNP i 2021, hvis USA ikke var blevet ramt af COVID-19, og væksten var fortsat i samme tempo.

Grundlæggende er der tre forklaringer på, hvorfor man har vedtaget den store hjælpepakke. For det første vil Demokraterne gerne prioritere at bruge flere penge på håndteringen af sundhedskrisen , dvs. flere penge til tests, behandling af sygdomsramte og vaccinationer. Økonomisk set giver det mening, da pandemien skal være under kontrol, før økonomien kan normaliseres.

For det andet vil man gerne undgå, at virksomheder går konkurs, og at ledige amerikanere oplever et stort indkomsttab – det ville i værste fald medføre, at coronakrisen udvikler sig til en langvarig efterspørgselskrise. Det gør man ved at give mere hjælp til forskellige typer virksomheder og ved at forlænge ledighedsunderstøttelsesprogrammer indtil september (de stod ellers til at udløbe her i marts). Især elementer som ledighedsunderstøttelse tager vi typisk for givet i Danmark, men i USA er det noget, man stemmer om diskretionært.

 

Jeg vurderer, at de makroøkonomiske udsigter for amerikansk økonomi ser markant lysere ud nu end for bare et par måneder siden
_______

 

Man lærte efter finanskrisen, at det er bedre at gøre for meget end at gøre for lidt, da en fodslæbende økonomi også kan få konsekvenser for det langsigtede vækstpotentiale. For det tredje vil man gerne stimulere økonomien, så der hurtigere kommer gang i de økonomiske hjul igen, så snart det er muligt. Det gør man bl.a. ved at udbetale endnu et engangsbeløb til amerikanerne

Jeg vurderer, at de makroøkonomiske udsigter for amerikansk økonomi ser markant lysere ud nu end for bare et par måneder siden. For det første er hjælpepakken kommet på plads, der betyder, at krisen ikke vil udvikle sig en mere langvarig efterspørgselskrise, fordi der ydes mere hjælp til virksomheder og ledige amerikanere. Vi har indtil videre ikke set, at antallet af konkurser og permanente afskedigelser er lige så høje som under finanskrisen. Det skaber gode forudsætninger for et stærkt økonomisk comeback, så snart amerikanerne kan lægge pandemien bag sig.

For det andet er det ved at blive varmere i USA, hvilket gerne skulle lægge en dæmper på smittespredningen, da vi ved, at virussen spreder sig mest, når folk bruger tid sammen indendørs. For det tredje forventer man nu, at alle amerikanere har modtaget i hvert fald første vaccineindsprøjtning til maj.

 

I USA har der været en stor debat om, hvorvidt hjælpepakken er for stor, og om den vil føre til en overophedning af amerikansk økonomi. Det er jeg ikke så bange for
_______

 

DER ER DERMED IKKE LÆNGE til, at amerikanerne mere eller mindre kan vende tilbage til deres normale levevis, da vaccinerne og de lavere smittetal gerne kraftigt skulle reducere frygten for COVID-19. Allerede nu ser vi, at flere stater er påbegyndt en gradvis genåbning – ikke mindst i Texas, hvor man har fjernet alle restriktioner.

Jeg forventer, at amerikansk økonomi vil vokse med 7,5 pct. i år, og at BNP vil være højere i tredje kvartal, end det havde været, hvis det ikke var for corona. Det skyldes kombinationen af, at den økonomiske aktivitet vil vende tilbage, når det er muligt, og de stimulerende elementer af hjælpepakkerne. Beskæftigelsen vil også stige kraftigt, så snart aktiviteten kan vende tilbage til de beskæftigelsestunge serviceerhverv.

Jeg vil ikke blive overrasket, hvis ledigheden kommer under 4 pct. mod udgangen af året 2021. Og jeg tror derfor, det er begrænset, hvor mange permanente skader COVID-19 vil efterlade på amerikansk økonomi. En overset årsag til, at økonomien kan komme til at sprudle, er, at den amerikanske centralbank har gjort det klart, at man ikke har i sinde at stramme pengepolitikken som modsvar til en mere ekspansiv finanspolitik. Den amerikanske centralbank ændrede dens målsætning i august 2020 og vil nu tillade en højere inflation end tidligere. Økonomien hjælpes altså på vej ikke bare af ekspansiv finanspolitik, men også af en fortsat lempelig pengepolitik.

I USA har der været en stor debat om, hvorvidt hjælpepakken er for stor, og om den vil føre til en overophedning af amerikansk økonomi. Det er jeg ikke så bange for, bl.a. fordi der ikke var tegn på, at økonomien var på vej til at overophede inden coronakrisen. Samtidig skal man huske på, at det ikke er alle penge, der vil blive brugt til forbrug. Der har nemlig været et tydeligt behov for at konsolidere privatøkonomien blandt mange amerikanere, og det er bl.a. sket ved afbetaling af gæld. Det er penge, man ikke skal regne med, kommer ud i økonomien igen i form af forbrug på den korte bane.

 

Den store hjælpepakke kan dog betyde, at det kan blive svære for Biden-administrationen at få gennemført en stor infrastrukturpakke senere på året
_______

 

Den store hjælpepakke kan dog betyde, at det kan blive svære for Biden-administrationen at få gennemført en stor infrastrukturpakke senere på året. Man kan ikke bruge de samme penge to gange, gælden er i forvejen høj, og risikoen er, at man overopheder dele af økonomien, hvis man sætter for mange projekter i gang samtidigt. Det er i virkeligheden det, en kritiker som Larry Summers har haft fokus på.

Det er dog et problem for fremtiden – og her er spørgsmålet også, om der overhovedet er politisk opbakning til en ambitiøs infrastrukturpakke, som skal finansieres delvist af skattestigninger. Vi har vænnet os til, at der er intern splittelse hos Republikanerne, men det samme er sådan set tilfældet hos Demokraterne. Det faktum kan begrænse, hvor mange resultater præsident Biden kan få igennem.

Samlet set ser jeg meget lyst på de økonomiske udsigter for amerikansk økonomi. Det skal vi også være glade for herhjemme. Amerikansk økonomi er verdens største og vigtigste økonomi, og der er et økonomisk udtryk, der siger, at: ”Når USA nyser, så bliver resten af verden syg”. Den økonomiske udvikling i en lille, åben økonomi som den danske afhænger af, hvordan det går med verdensøkonomien, og derfor er det positivt, hvis der kommer gang i hjulene igen i amerikansk økonomi. Når det er sagt, så har EU og Danmark i øjeblikket andre problemer at slås med, herunder en langsom vaccineudrulning. ■

 

Den økonomiske udvikling i en lille, åben økonomi som den danske afhænger af, hvordan det går med verdensøkonomien, og derfor er det positivt, hvis der kommer gang i hjulene igen i amerikansk økonomi
_______

 
Mikael Olai Milhøj (f. 1989) er senioranalytiker i Danske Bank og har fokus på amerikansk økonomi. ILLUSTRATION: Joe Biden i det Hvide Hus, 28. januar 2021 [Official White House Photo / Adam Schultz / Flickr]

Redigeret af Mikael Leon Sokoler og chefredaktionen.