Jessica Larsen om eskalationen i Rødehavet: En række dilemmaer rejser sig for den danske deltagelse

12.01.2024


Hvis de iransk-støttede houthiers handlinger mod skibstrafikken er foranlediget af krigen i Gaza, kan en militarisering af Rødehavet puste til langt bredere mellemstatslige konfliktdynamikker. Dem ville Danmark være associeret med.

Af Jessica Larsen, Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login