Henrik Breitenbauch og Tobias Liebetrau i RÆSON SØNDAG: Teknologien er det nye våbenkapløb. Har Europa allerede tabt?

01.08.2021


Der foregår en global, teknologisk magtkamp mellem de åbne og de lukkede samfund. De åbne samfunds første udfordring er at blive strategisk bevidste om udfordringen. Problemet er her, at teknologidagsordenen netop er en kilde til en fundamental intern uenighed i de åbne samfunds kerne, det euro-atlantiske fællesskab. I serien RÆSON SØNDAG skriver et hold af […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login