Mikael Skou Andersen: Uden en højere CO2-afgift strander de skønne, grønne teknologier og 70 pct.-målet

27.02.2021


Da den socialdemokratiske mindretalsregering tiltrådte 27. juni 2019, var det som bekendt på baggrund af et forståelsespapir med de tre støttepartier (R, SF og EL) om en klimalov, med en ambitiøs målsætning om en 70 pct. reduktion af Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030. Det fremgik af papiret, at Klimarådet skal bistå regeringen i ”at afgøre hvilke reduktionsmål og virkemidler”, der kunne sikre målet. Da rådet i marts 2020 offentliggjorde sin analyse, var en af de centrale anbefalinger en ensartet afgift på CO2 og andre drivhusgasser ”som et bærende element”.

Af Mikael Skou Andersen


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login