Kenneth Øhlenschlæger Buhl: Det juridiske grundlag for at stoppe dansk våbeneksport til Israel er svagt

17.04.2024


Min vurdering er, at uanset de gode intentioner, de fire sagsøgende NGO’er måtte have, så har de en svag sag. Og hvis sagsøgerne – mod forventning – får helt eller delvist medhold, vil effekten af en sådan dom efter alt at dømme være ubetydelig, fordi Israel enten vil producere de manglende våbendele selv, eller USA ret hurtigt vil overtage produktionen fra Terma.

Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login