EU: Identitetsprojekt skal skabe en ny fortælling om unionen

EU: Identitetsprojekt skal skabe en ny fortælling om unionen

09.12.2013


EU-Kommissionens formand José Manuel Barroso og en række intellektuelle europæere mødes i disse dage for at sætte ord på den europæiske identitet. Projektet er det seneste i en række EU-initiativer, der har som mål at skabe en ny fortælling om unionen. Men projektet er dødfødt, vurderer professor Uffe Østergaard.

AKTUALITET af Morten Hjortshøj


Når en række europæiske kunstnere, filmfolk, filosoffer og andre intellektuelle i de næste to dage mødes på Palazzo Clerici i centrum af Milano, er det med et klart mål: De skal sætte ord på, hvad det vil sige at være europæer anno 2013.

Står det til kommissionsformand Barroso og en række EU-parlamentarikere, har unionens 28 medlemslande brug for en ny fortælling, et nyt europæisk credo, der sætter ord på en sammenhængskraft, der handler om andet end toldsatser og fred gennem frihandel, som unionen blev bygget på for 60 år siden.

Men projektet er dødfødt, lyder kritikken fra professor i europæisk identitet og historie ved Copenhagen Business School, Uffe Østergaard. Han vurderer, at EU har sat projektet i gang som en ”desperat reaktion på, at jo mere vi er forbundet som nationer, jo mindre holder folk af EU.”

”Jeg er usikker på, om vi overhovedet går i mod en mere fælles identitet,” siger han. ”Det, vi i virkeligheden ser, er, at de nationale identiteter i de sidste år er blevet stærkere, og det hænger ifølge min analyse sammen med, at EU stadig betragtes som et forfatningsmæssigt og retsligt supplement. Ikke som en ny identitet eller stat.”

EU for borgerne
Europa-Parlamentet vedtog i 2006 aftalen ’Europa for borgerne’, der med egne ord skulle være med til at opbygge et stadig mere integreret Europa og udvikle en følelse af europæisk identitet. Den identitet skulle ifølge EU ”bygge på fælles værdier, historie og kultur”. Projektet, der nu går ind i sine sidste uger, har haft et budget 215 millioner euro svarende til 1,6 milliarder kroner. Penge, hvoraf de flest er blevet uddelt til forskningsinstitutioner, tænketanke og projekter, der er blevet iværksat på initiativ af civile organisationer på lokalt, regionalt og nationalt plan over alt i Europa.

I forlængelse heraf satte man i foråret gang i projektet ’A new narrative for Europe’ på initiativ fra den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V). I projektbeskrivelsen står der blandt andet, at målet er at ”formulere en ny vision og identitet for det europæiske projekt, baseret på kulturelle værdier og fælles historie.”

Første møde var i Polen i juli, hvor i alt 20 intellektuelle – herunder kulturfolk, arkitekter, tegnere, filosoffer, historikere og festivalarrangører – mødtes i en fem timer lang åben debat. I disse dage (8.-9. december) bliver det andet møde afholdt i Milano, hvor kommissionsformand José Manuel Barroso og Italiens premierminister Enrico Letta deltager.

Selv om professor Uffe Østergaard godt kan se behovet for at tale om fælles værdier i unionen for at øge folkets engagement og kendskab til EU, vurderer han, at det kan være direkte farligt, hvis EU bliver ved med at fremture med planer om at fremme og udvikle en ”europæisk identitet”.

”Det advarer jeg stærkt imod. Det kan øge fremmedgørelsen, især for de pragmatiske nordeuropæere, men i virkeligheden nok fra lande over hele paletten. I værste fald kan det blive livsfarligt, hvis vi kommer ud i at opflamme eksempelvis vores religionsmodsætninger,” siger han.

Ingen stopfordring
Men der er ingen grund til at frygte identitetsstopfodring, siger den danske kommentator, journalist og forfatter Per Nyholm.

Han er den eneste dansker i komiteen bag projektet, bor i Wien og har i adskillige år beskæftiget sig med EU som korrespondent og kommentator ved Jyllands-Posten. Han har sagt ja til at bidrage til fortællingen om EU, fordi han tror på, at det kan være med til at få flere til at engagere sig i unionen.

Per Nyholms indtryk er, at opmærksomheden på EU ikke er faldet, men at den er negativ. Folk følger godt nok med, men de forstår ikke, hvad det handler om, siger han, og alt for mange kender ikke baggrunden for samarbejdet: At man ville ud af Anden Verdenskrigs skygge og hindre krig.

”Men det er lykkedes, og krig mellem EU-lande er ikke længere materielt og mentalt muligt,” siger han.

Men hvad binder os så sammen? Hvad er den europæiske fortælling og identitet?

”Jeg tror ikke, der er én europæisk identitet. Vores forskellighed er det, vi er fælles om. Men idealer og ønsker om forsvar, en politisk union, kontrol med spionage, markedssamarbejde og beskyttelse af kulturelle og intellektuelle værdier er noget af det, vi er fælles om.”

Et skridt på vejen
De seneste målinger fra EU’s egne statistiske beregninger, Eurobarometer, viser, at danskerne er blandt de seks ud af 28 EU-lande, der føler sig mest som EU-borgere.

Alligevel betragter danskerne stadig EU som et køligt fællesskab om landbrugskvoter, toldsatser og fred gennem frihandel og ikke som et særegent kulturelt fællesskab, siger Uffe Østergaard.

Per Nyholm frygter imidlertid ikke, at komiteens arbejde med at sætte ord på, hvad det vil sige at være europæer, kan skabe mere splid end samling af unionens 500 millioner borgere. Det er ikke ideen, at vi skal stoppe noget ned i halsen på folk eller opfinde en ny historie, fastslår Per Nyholm.

Meningen er at engagere nogen, der ikke tidligere har været engageret i at tale om, hvad europæerne har til fælles, i stedet for fortælle hvad der adskiller os. Og her er projektet ’A new narrative for Europe’ blot et enkelt skridt på vejen.

”De ydre rammer skal skabes først. En græker skal ikke være som en fynbo – det er ikke det, komiteen beskæftiger sig med. Vi sidder ikke og skriver en tyk historiebog og laver en konstrueret historie,” siger han.

Den nye fortælling om Europa skal efter planen præsenteres i januar i Berlin.


Morten Hjortshøj (f. 1990) er lige straks færdiguddannet journalist fra Syddansk Universitet og Politiken. Han sidder i redaktionen på magasinet Cover Man og bidrager som freelancer til en række danske og internationale medier. ILLUSTRATION: Kommissionsformand José Manuel Barroso på talerstolen ved ’A new narrative for Europe’-arrangementet i Milano (foto: EU-Kommissionen).