Samira Nawa: Sjælsmark har været symbolet på to årtiers ubarmhjertighed. Lad det nu blive symbolet på en ny retning for Danmark

Samira Nawa: Sjælsmark har været symbolet på to årtiers ubarmhjertighed. Lad det nu blive symbolet på en ny retning for Danmark

22.11.2019

.


Så længe børnene er på dansk jord, er de vores ansvar, og det er ganske enkelt uværdigt at vende dem ryggen. De eneste, der har taget børnene som gidsler, er de politikere, der har brugt dem i en strid om, hvem der kunne føre den mest kyniske udlændingepolitik. Men nu er humanismen vendt tilbage i dansk politik.

Kommentar af Samira Nawa, MF for Det Radikale Venstre

I DANMARK SKAL ingen børn vokse op bag hegn. Dette har ikke desto mindre været tilfældet for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark alt for længe, men nu får familierne endelig mulighed for at flytte ud. Den tidligere regerings skadelige symbolpolitik er blevet overvundet af humanismen, og børnene får igen lov at være børn.

Ingen andre steder i Danmark tillader vi, at børn vokser op under forhold, som børnene har gjort på Sjælsmark. Og skulle man være i tvivl om forholdene, er de så grelle, at adskillige psykologer har udtrykt alvorlig bekymring for børnenes trivsel og psykiske udvikling – og selvfølgelig er børnenes nuværende livssituation medvirkende til deres mistrivsel. En mistrivsel der er så omfattende, at børnene risikerer følger for livet, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske. Vores dårlige behandling af disse børn risikerer at forfølge dem gennem hele deres voksenliv.

Det burde være almindelig sund fornuft at reagere, når så bekymrende konklusioner bliver fremlagt, for det bør ganske enkelt ikke være til diskussion, at så snart et barn i Danmark mistrives, så griber vi ind og varetager barnets tarv. Men det har været et langt og sejt træk at få lagt en plan for at få børnene ud af Sjælsmark.

VLAK-regeringen vendte igennem flere år det blinde øje til og forsvarede sig med det argument, at så længe der er tale om børn af afviste asylansøgere, så kan barnets velbefindende tilsidesættes. Derfor sagde vi radikale til den nye regering, at vi ville have en plan for børnene, inden vi kunne skrive under på en finanslov. Det har vi nu fået, og børnene skal ikke længere bo under de fængselslignende forhold på den gamle kaserne.

 

Så længe børnene er på dansk jord, er de vores ansvar, og det er ganske enkelt uværdigt at vende dem ryggen. De eneste, der har taget børnene som gidsler, er de politikere, der har brugt dem i en strid om, hvem der kunne føre den mest kyniske udlændingepolitik
_______

 

ALT FOR LÆNGE har barnets tarv måtte vige for et kynisk udlændingepolitisk spil, som har haft vidtrækkende konsekvenser for børnene og deres fremtid: Tre ud af fem børn på Sjælsmark ville sandsynligvis få en psykiatrisk diagnose, hvis de blev udredt. Regeringens svar til disse børn har indtil nu været: I kan få lov at spise jeres mad på værelset fremfor i kantinen.

Nu bliver der langt om længe taget affære overfor den uværdige indkvartering af familier, og vi begraver den politiske diskussion om, hvor lidt vi kan slippe afsted med at gøre for de her børn. Sjælsmarks børnefamilier får nu mulighed for at flytte ud, og børn får igen lov at være børn.

Hvis man er blandt dem, der mener, at forældrene tager deres børn som gidsler i håbet om at opnå tilladelse til legalt ophold i Danmark, vil jeg opfordre til at fokusere på, hvor det virkelige ansvar ligger. Statsminister Mette Frederiksen sagde det utvetydigt i sin undskyldning til Godhavnsdrengene: Det er aldrig børnenes skyld. Det kan jeg absolut tilslutte mig, og jeg havde håbet, at hun endnu hurtigere var nået frem til samme konklusion i tilfældet med børnefamilierne på Sjælsmark. For så længe børnene er på dansk jord, er de vores ansvar, og det er ganske enkelt uværdigt at vende dem ryggen. De eneste, der har taget børnene som gidsler, er de politikere, der har brugt dem i en strid om, hvem der kunne føre den mest kyniske udlændingepolitik.

PÅ SJÆLSMARK HAR VI med åbne øjne skadet børn, selvom det er klokkeklart, at Sjælsmark ikke er et sted, hvor børn skal opholde sig i længere tid. Jeg håber, at hele denne sag kan stå som et skrækeksempel på, at symbolpolitik skader mennesker og skaber flere problemer, end den løser.

Men er alt så løst nu? Nej. Jeg havde drømt om, at børnefamilierne kunne bo i egne lejligheder uden for centrene. Det kan derfor blive meget bedre endnu.

Men det skal ikke forhindre mig i at glædes over, at vi Danmark har fået et nyt flertal, der knokler for en ny retning for Danmark, og at vi med aftalen om Sjælsmark også får gjort en reel forskel for nogle af de allermest udsatte børnefamilier. Alt for længe har Sjælsmark stået som symbolet på to årtiers ubarmhjertighed. Men det er nye tider i Danmark: Snart vil det stå som symbol på, at værdigheden og humanismen er tilbage. ■

 

Alt for længe har Sjælsmark stået som symbolet på to årtiers ubarmhjertighed. Men det er nye tider i Danmark: Snart vil det stå som symbol på, at værdigheden og humanismen er tilbage
_______

 Samira Nawa (f. 1988) er MF og beskæftigelses- og ligestillingsordfører for Det Radikale Venstre. ILLUSTRSTRATION: Demonstration mod forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark, København, 15. januar 2019 [foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix]