Pernille Vermund (NB): Så længe udlændingepolitikken primært er tomme ord, brudte løfter og helliggørelse af internationale konventioner, bliver Danmark ikke reddet af den nuværende regering

21.04.2021


Har man ikke styr på sine grænser, har man ikke en nation i meningsfuld forstand. Og så længe regeringen tildeler asyl, ikke stiller krav om selvforsørgelse og ikke udviser udlændinge efter første dom, vil Danmark fortsætte med at være et tiltrækkende land for fremtidens migranter. Det betyder, at presset på de offentlige finanser vil stige, utrygheden blive forværret og sammenhængskraften forsvinde.Kommentar af Pernille Vermund

TRODS REGERINGENS store løfter på udlændingeområdet op til valget i 2019, må vi efter en halv valgperiode konkludere, at de store løfter kun er blevet til brudte løfter.

I 2018 lancerede Socialdemokratiet en plan for at løse udlændingepolitikken fra bunden. De ville bl.a. etablere et nyt asylsystem med lejre i udlandet. Men den storstilede plan om at etablere asyllejre i udlandet har, som så meget andet, vist sig at være ord, der ikke er blevet til handling. Intentionen var ellers god, men når resultaterne udebliver, er intentionen ikke meget værd. I politik skal man levere resultater – ikke kun give løfter.

I stedet for udlandslejre bør løsningen åbenlyst være, at vi laver et fuldstændigt asylstop. Løsningen på Danmarks problemer med det nuværende asylsystem skal ikke afhænge af, om andre lande vil etablere lejre. Vi skal selv være herre over vores asylsystem.

Regeringen lovede også, at flere kriminelle udlændinge skulle udvises, og at udlændinge skulle optjene ret til overførselsindkomster. Men alt for mange kriminelle udlændinge har stadig ophold i Danmark, og 93 pct. af dem, der udvises, modtager kun dom til midlertidig udvisning fremfor permanent udvisning.

 

Når man bliver udvist, skal det selvfølgelig være for bestandigt. Det har regeringen ingen planer om gøre noget ved
_______

 

JUSTITSMINISTERIET HAR opgjort, at fra 2010 til 2018 blev 14.126 udlændinge dømt til udvisning, men kun 900 blev dømt til permanent udvisning. Når man bliver udvist, skal det selvfølgelig være for bestandigt. Det har regeringen ingen planer om gøre noget ved.

Vi ved også, at udlændinge stod for en fjerdedel af alle voldtægter i 2020, og alt imens regeringen har haft travlt med at indføre samtykkelovgivning, har man stadig ikke indført konsekvent udvisning efter første dom på trods af, at en fjerdedel af voldtægterne altså begås af udlændinge.

Hvad angår regeringens løfte om, at man skal optjene ret til overførselsindkomst som udlændinge, må man konstatere, at også her har de svigtet. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er stærkt overrepræsenterede, når det kommer til både kontanthjælp og førtidspension. Blandt den gruppe, der har modtaget kontanthjælp i over 10 år, udgør ikke-vestlige kvinder 25 pct. Samtidig er ikke-vestlige kvinder den gruppe, der har lavest tilknytning til arbejdsmarkedet; kun 53 pct. af ikke-vestlige kvinder er i arbejde i modsætning til danske kvinder, hvor 81 pct. er i arbejde.

 

Vi kan stå i samme situation som i 2015 igen en dag, hvis regeringen fortsætter med sine lappeløsninger
_______

 

DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND bygger på, at vi har solidaritet med hinanden. Det anerkender regeringen, og regeringen anerkender, at den solidaritet er presset, når for mange udlændinge er på passiv forsørgelse. Løsningen her er selvfølgelig, at udlændinge skal forsørge sig selv for at beholde deres opholdstilladelse. Kan man ikke forsørge sig selv, skal man ikke være i Danmark. Men i modsætning til at indføre krav om selvforsørgelse har regeringen forhøjet ydelserne. Det hænger ikke sammen med at værne om et solidarisk Danmark.

Da vi i 2015 oplevede migrationsbølgen strømme ind over Europas grænser, blev det tydeligt, at Danmark slet ikke var i stand til at håndtere presset. Det pres kan vi ikke tage for givet, at vi aldrig oplever igen. Tværtimod. Derfor er det også afgørende, at regeringen får lavet planer for at forhindre lignende migration i fremtiden. Desværre har vi ikke set skyggen af en plan, og vi kan stå i samme situation som i 2015 igen en dag, hvis regeringen fortsætter med sine lappeløsninger.

At værne om sin territoriale integritet burde ellers være helt åbenlyst nødvendigt for enhver regering. Har man ikke styr på sine grænser, har man ikke en nation i meningsfuld forstand. Og så længe regeringen tildeler asyl, ikke stiller krav om selvforsørgelse, og ikke udviser udlændinge efter første dom, så vil Danmark fortsætte med at være et tiltrækkende land for fremtidens migranter, og presset på de offentlige finanser vil stige, utrygheden blive forværret, og sammenhængskraften forsvinde.

 

Regeringens intentioner på udlændingeområdet har fra start været gode, men den politiske vilje mangler. Det skyldes både regeringens støttepartier og en modløs blå blok
_______

 

REGERINGENS INTENTIONER på udlændingeområdet har fra start været gode, men den politiske vilje mangler. Det skyldes både regeringens støttepartier og en modløs blå blok. Regeringen kan have nok så mange gode intentioner, men hvis støttepartierne ikke er villige til at lægge stemmer til, så er regeringens intentioner ikke meget værd.

Samtidig presser blå blok slet ikke nok på for at løse problemerne fra bunden. Blå blok burde stå fast på at udfordre konventionerne. Konventionerne er ikke hellige stentavler, og så længe hverken regeringen eller de blå partier er villige til enten at fravige, lave undtagelser eller opsige konventionerne, får vi aldrig løst problemerne fra bunden.

Men alt er ikke kun dårligt. Regeringen har stået fast på, at asylansøgere skal hjem til Syrien. Det er godt, når støttepartierne samtidig står og råber op om, at Danmark skal fravige princippet om, at asylansøgere skal vende hjem, når det er sikkert at gøre det. Hvis samme mod og vilje gjorde sig gældende hele vejen rundt på udlændingepolitikken, kunne regeringen nå langt. Men så længe det meste er tomme ord, brudte løfter og helliggørelse af internationale konventioner, bliver Danmark ikke reddet af den nuværende regering. ■

 

Konventionerne er ikke hellige stentavler, og så længe hverken regeringen eller de blå partier er villige til enten at fravige, lave undtagelser eller opsige konventionerne, får vi aldrig løst problemerne fra bunden
_______

 Pernille Vermund (f. 1975) er folketingsmedlem siden folketingsvalget 2019 og formand for Nye Borgerlige. Hun er tidligere byrådsmedlem og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, inden hun i 2015 var medstifter af Nye Borgerlige. Hun er uddannet arkitekt. ILLUSTRATION: Pernille Vermund foran Christiansborg, februar 2021. [Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann]