Josephine Svane (LA): Med magt følger ansvar. Mette Frederiksen, du kan ikke være ligeglad med loven

22.07.2022


I Danmark værner rød blok ikke længere om ansvarlighed og retsprincipper. Mette Frederiksen har sat folkestyret og magtens tredeling på prøve.Kommentar af Josephine Svane, Liberal Alliance

I juni 2020, altså før mink-skandalen, sagde Mette Frederiksen: ”Man kan jo ikke have en regering i et land, der ikke vil efterleve enten den nationale lov eller de internationale forpligtelser, der findes. Så bliver det et lovløst samfund. Det er der i mine øjne ikke noget parti eller nogen politiker, der kan forsvare”. Har selvsamme Mette Frederiksen som statsminister brudt lov og grundlov – for derefter at frikende sig selv? I Danmark bor vi heldigvis i en retsstat, men første skridt på vejen mod afvikling af den er, når statslederen frikender sig selv, før sagen er undersøgt.

Det er svært at finde ord, der passer. En af de mest vidtgående enkeltstående politiske beslutninger i dansk historie blev taget i et 44 minutter langt møde i regeringens koordinationsudvalg. Og på trods af, hvad Socialdemokraterne siger, har Minkkommissionen allerede forkastet forklaringen om den akutte krisesituation. Rapporten har nemlig taget højde for netop dette. Og i krisesituationer er det netop vigtigt ikke at forhaste beslutninger og forkaste retsprincipperne. Bekymringen for den særlige mutation, den såkaldte Cluster 5, viste sig senere at være basereret på et papirtyndt videnskabelig grundlag. For at ridse op endnu en gang: Én af de mest vidtgående politiske beslutninger i dansk historie blev taget i et møde på 44 minutter i regeringens koordinationsudvalg med minimalt videnskabeligt materiale.

 

Regeringen er uholdbar. Der er den ene skandale efter den anden. Danskerne er blevet vant til de ting, som nu foregår i vores samfund, og betragter dem efterhånden som aldeles normale. Jeg slår fast: Dette er ikke normalt
_______

 

Minkkommissionen skriver i sin beretning, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet om aflivning af mink ”objektivt set var groft vildledende”. Kommissionen skal ikke vurdere ministrenes retlige ansvar i mink-skandalen. Det skal Folketinget til gengæld. Hvorvidt det var grov uagtsomhed, at statsministeren vildledte offentligheden, er endnu et ubesvaret spørgsmål.  Men sagen stopper ikke her. Der rettes også kritik mod topembedsmænd. Det er en historisk krise, at adskillige embedsmænds af højt niveau har begået tjenesteforseelser. Det vækker stor undren i mig, at de fleste af disse embedsmænd stadig spadserer rundt på Christiansborgs gange. Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen var sammen om aflivningen af minkerhvervet. Ingen er sendt hjem. Ifølge minkkommissionens beretning har 10 embedsmænd brudt centrale pligter. Men stadig er 9 ud af 10 topembedsmænd på arbejde. Til gengæld har Mette Frederiksen sat Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på arbejde. Regeringen er uholdbar. Der er den ene skandale efter den anden. Danskerne er blevet vant til de ting, som nu foregår i vores samfund, og betragter dem efterhånden som aldeles normale. Jeg slår fast: Dette er ikke normalt. 

Ministerlovens § 5 siger, at en minister kan straffes for grov uagtsomhed, hvis vedkommende tilsidesætter sine pligter. Hvordan kan rød blok forhindre en uvildig advokatundersøgelse?

Der tegner sig et billede af ulighed for loven. Derfor finder jeg det yderst relevant at komme til bunds i en sag, hvor Mette Frederiksens forsvar vakler i en sådan grad, at det udstiller regeringens mangel på lederskab.

Ikke megen kritik fra støttepartierne
Mørklægningen af minksagen hjemsøger stadig Mette Frederiksen. Kort før Minkkommissionens rapport gik statsministeren i pressen med det, der kun kan kaldes mageløst politisk spin: I et interview med Berlingske 28. juni medgav hun, at regeringen fortjener hård kritik – men ikke en rigsret.

Dagen efter offentliggørelsen gjorde Mette Frederiksen det, hun er bedst til: Hun holdt endnu et pressemøde i statsministeriet, der understregede hendes manglende ydmyghed for minkavlerne og aflivningen af deres livsværk. Første del af det to timer lange arrangement blev brugt på at afholde et klassisk corona-pressemøde.

Vi mangler en statsminister, som tager ansvar for sit lederskab. En minister er øverst ansvarlig for embedsmændenes handlinger. Ansvaret må ikke stoppe ved embedsmændene, men ved de ministre, som beordrede embedsmændene til at udføre ulovlighederne.

Der har ikke været megen kritik at spore hos de partier, som støtter regeringen. Samme dag som Minkkomissionens beretning blev offentliggjort, meddelte Enhedslisten, at partiet ikke ønskede en advokatundersøgelse. Deres begrundelse lød, at Mette Frederiksen ikke forsætligt har brudt loven. Men hvorfor er Enhedslisten så åben for at drage de 10 embedsmænd juridisk til ansvar? De har vel heller ikke brudt loven med forsæt?

SF ville i første omgang nærlæse Minkommissionens beretning, før de gav deres endelige konklusion om statsministerens fremtid. Gruppeformand i SF Karina Lorentzen konkluderede dog ved door-step-interviewet efter Granskningsudvalgets møde d. 30. juni, at SF’s konklusion vil lægge vægt på, om lovbruddet var sket med forsæt. Allerede d. 1. juli afviste SF advokatundersøgelse af minksagen. Lorentzen fortalte i et interview med TV2 News, at SF ikke fandt grundlag for en rigsretssag. Men hvordan ved SF, at Mette Frederiksen ikke handlede groft uagtsomt?

Radikale Venstre har nølet sig gennem mink-skandalen til trods for partiets evige prædiken om retsprincipper. Da retsstaten skulle stå sin prøve, blev den på et splitsekund solgt for muligheden for lædersæder i ministerbiler.

De radikale har opdigtet en historie om, at de har væltet regeringen. Men hvordan kan man vælte en regering i slowmotion for derefter at pege på samme statsminister? Som partileder for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen selv sagde 13. december sidste år, er “retsstaten hverken rød eller blå og må aldrig blive det”. Det er sølle ord i lyset af Radikale Venstres principløshed.

Frederiksen skal undersøges, hvis der kommer blåt flertal
Med rød bloks momentum står vi nu en situation, hvor statsministerens juridiske ansvar ikke bliver afdækket. Hvor er det i grunden vildt, at rød blok kan træffe en så vidtgående beslutning på et grundlag fra Minkkommissionen, der understreger, at den ikke har vurderet, hvorvidt der kunne være tale om grov uagtsomhed.

Flere jurister har påpeget, at minkrapporten ikke giver grundlag for en rigsret. I min optik skal den sag ryddes op. Der er mørklægning af sms’er, dokumenter og derudover manglende bevismateriale. Sagen er simpelthen ikke belyst nok. En advokatundersøgelse skal vurdere Mette Frederiksen juridiske ansvar i mink-skandalen. Minkkommissionen har samtidigt påpeget, at der var mangelfulde data, og at tilsendelsen af materiale var for sløv. Det er under al kritik.

Aben er hos danskerne. Det kommende valg vil symbolisere, hvorvidt danskerne er for eller imod en uvildig advokatundersøgelse af landets statsminister. Med et blåt flertal vil der blive værnet om retsstaten og demokratiet: Mette Frederiksens juridiske ansvar skal undersøges.

I Danmark må vi sikre os ansvaret for tilliden til det repræsentative demokrati. Vi kan ikke leve med, at statsministerens vildledning ikke bliver undersøgt. Vi vidste det under Corona: Danmark kan stå sammen. Denne gang gælder det magtens tredeling. Vi skylder hinanden lighed for loven. Danmark må ikke være lemfældig med Grundloven. Derfor foreslår jeg, at vi skal lade Mette Frederiksen få ret af landets advokater. Hvis der intet er at skjule, hvorfor så tøve? ■
 

Det kommende valg vil symbolisere, hvorvidt danskerne er for eller imod en uvildig advokatundersøgelse af landets statsminister. Med et blåt flertal vil der blive værnet om retsstaten og demokratiet: Mette Frederiksens juridiske ansvar skal undersøges
_______

 

Josephine Svane er folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds.ILLUSTRATION: Mette Frederiksen til en debat i organisation Party of European Socialists, PES, 2018. [FOTO: PES Communications]