Christian Juhl (EL): Ukrainekrigen har gjort vores politikere blinde

06.07.2023


RÆSONS KOMMENTARSERIE er udenfor betalingsmuren – den kan læses af alle. Det er muligt takket være vores abonnenter: RÆSON er totalt uafhængigt og modtager ingen støtte. Et årsabonnement koster blot 250 kr./200 for studerende og pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her

Folketingsflertallet har tilsyneladende ingen øje for faren ved at sætte en af historiens største oprustningsspiraler i gang. Til forebyggelse af krig og konflikt hører meget andet end et militært forsvar.

Af Christian Juhl, tidl. medlem af Folketinget for Enhedslisten

Enhedslisten fordømmer utvetydigt Putins aggressive og imperialistiske krig mod Ukraine. Og vi har stemt for våbenhjælp til Ukraine, ligesom vi mener, at vi skal være forberedte på bidrage til at genopbygge landet. Enhedslisten har i næsten 20 år stort set alene talt for en hårdere kurs overfor Putin.

Det ændrer dog ikke på, at NATO’s gradvise udvidelse mod øst efter Murens fald har bidraget til øget usikkerhed, samtidig med at det på ingen måde begrunder eller retfærdiggør Ruslands aggression.

Rusland har et stærkt og aggressivt militær, men NATOs militærudgifter er ifølge SIPRI’s tal for 2021 næsten 17 gange større end Ruslands. Derfor er der ikke megen logik i, at Danmark skal bidrage med ekstra 18 mia. kr. til militæret som led i NATOs astronomiske oprustningsplaner.

Beløbet på at bruge min. 2 pct. af BNP på militær blev besluttet længe før Ruslands angreb på Ukraine. Flertallet i Folketinget har oveni besluttet det store beløb uden en strategi for, hvordan pengene skal bruges.

Det er som om, at Ruslands invasion har gjort folketingsflertallet helt blinde for, at vi skal være meget bedre til at forebygge konflikter og krige. Til forebyggelse hører meget andet end et militært forsvar. Folketingsflertallet har tilsyneladende ingen øje for faren ved at sætte en af historiens største oprustningsspiraler i gang.

Helt aktuelt har den kritiske situation i Ukraine vist os, hvor farlige atomvåben er. Danmark bør støtte og ratificere FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Der er behov for at genoptage og intensiverer etablering af gensidige aftaler om atomvåben.

Klimakrisen er en meget stor sikkerhedspolitiske udfordring – måske den største. Sammen med den stigende globale ulighed fører klimakrisen til konflikter, uroligheder og migration. De skal forebygges.

Verdens fattigste lande er særligt ramt af klimaforandringer og fattigdom. Vi i den rige lande har en særlig forpligtelse til at gå i spidsen med omstilling til grøn energi, produktion og livsførelse, og hjælpe andre med det. Denne opgave er afgørende at investere i.

Hvis vi vil undgå, at konflikterne udvikler sig til krige, skal vi globalt udvikle en ny sikkerhedspolitik. En sådan sikkerhedspolitik skal nedtrappe risikoen for kriser og krig gennem konfliktmægling og diplomati, bygge på indsigt og viden om andre landes interesser og behov, og samtidig sætte ind, både på kort og på langt sigt på at løse de vigtigste konfliktskabende problemer. ■

 

Det er som om, at Ruslands invasion har gjort folketingsflertallet helt blinde for, at vi skal være meget bedre til at forebygge konflikter og krige
_______

 

Christian Juhl (f. 1953) er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Han har desuden i forrige været aktiv i diverse fredsbevægelser og i udviklingsorganisationer og solidaritetsarbejde med 3. Verden og er formand for AIF-Global Solidaritet i Silkeborg og bestyrelsesmedlem i FN-forbundet.

ILLUSTRATION: Mykolaiv i Ukraine, 30. januar 2023: Statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen under regeringstoppens officielle besøg i havnebyen, som Danmark har forpligtet sig til at hjælpe med at genopbygge [FOTO: Mads Nissen/Ritzau Scanpix]