Maj Thorsen: Alt tyder på, at en reform af jobcentrene bliver en spareøvelse

09.06.2023


RÆSONS KOMMENTARSERIE er udenfor betalingsmuren – den kan læses af alle. Det er muligt takket være vores abonnenter: RÆSON er totalt uafhængigt og modtager ingen støtte. Et årsabonnement koster blot 250 kr./200 for studerende og pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her

Handler det om at lave verdens bedste jobcenter, hvor borgerne ikke bliver skræmt fra vid og sans, eller om at finde besparelserne på 3 mia., som har ligget i pipeline fra den dag, Mette Frederiksen kom med sin udmelding om nedlæggelse af jobcentrene?

Kommentar af Maj Thorsen

Siden statsminister Mette Frederiksen i vinteren 2022 udtalte de famøse ord, ”jobcentrene skal nedlægges”, er vi mange, der med spænding har ventet på, hvad der skal træde i stedet. Det gælder ikke mindst de borgere, som har deres daglige gang i landets jobcentre, men også os eksterne praktikere og selvfølgelig alle medarbejderne rundt omkring i landets kommuner.

I sidste uge løftedes så sløret for de første tanker for fremtidens jobcentre, da Reformkommissionen udkom med deres 144 sider lange rapport propfyldt med anbefalinger til en fremadrettet beskæftigelsesindsats.

Og der er bestemt gode takter i de mange anbefalinger, bl.a. en række lempelser af proceskrav med henblik på at afskaffe bureaukrati. Herudover anbefales færre målgrupper, hvilket giver fuldstændig mening og utvivlsomt vil betyde færre bureaukratiske forsinkelser i sagsbehandlingen. Reformkommissionen har tilmed ligefrem været så modig at foreslå en afklaringsret for kontanthjælpsmodtagere, hvilket giver borgere, som har været på kontanthjælp i 2 sammenhængende år, ret til at søge om en afklaring af deres sag; fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Med afklaringsretten følger at der skal komme en afgørelse, der kan påklages. Afklaringsretten skal sikre færre af de sager, hvor mennesker på denne såkaldte midlertidige ydelser hænger fast i systemet i 10-25 år. Dét kan jo næppe kaldes midlertidigt.

Ærgerligt er det dog, at Reformkommissionen ikke turde gå hele vejen og anbefale en afklaringsret for alle målgrupper, idet mange ikke kun hænger fast på kontanthjælp, men ligeledes i nyttesløse ressourceforløb, hvor man da godt kan få tanken om, at er du først kommet ind i jobcentret, så vil de ikke slippe dig igen. En afklaringsret for denne målgruppe på fx 3 år havde klædt anbefalingerne.

Andre anbefalinger er noget mere bekymrende. Det gælder forslaget om en såkaldt jobpræmie, hvor kommunerne belønnes med 60 kr. pr løntime, de får en sårbar/udsat borger ud i småjob. Men da politikerne lægger op til besparelser på hele 3 mia., siger det sig selv, at kommunerne er nødt til at hente de penge hjem et andet sted. Jeg frygter selvfølgelig, at det vil ske ved at presse de pågældende borgere unødigt meget for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Og så er vi jo tilbage ved det, vi er nogle, der kæmper rigtig meget for at få jobcentrene væk fra, nemlig det pres, alt for mange borgere har været udsat for i alt for mange år, fordi deres jobcenter har nægtet at indse, at borgerens helbred og funktionsevne ikke længere rækker til arbejdsmarkedet. Det har for alt for mange medført en væsentlig helbredsforværring undervejs i deres jobcenterforløb.

 

Det er mig ubegribeligt, hvorfor hverken Dansk Socialrådgiverforening eller Rådet for Socialt Udsatte er med ved hovedbordet
_______

 

I øvrigt får man efter at have læst anbefalingerne det indtryk, at det eneste lyksaliggørende for menneskeheden, er deltagelse på arbejdsmarkedet. Det er en smule trættende, eftersom dette ensidige fokus har eksisteret i mange år og har gjort det nærmest det umuligt for selv de mest alvorligt syge borgere at få en berettiget førtidspension.

Efter Refomkommissionens rapport udkom i sidste uge, er offentligheden nu efterfølgende blevet præsenteret for den ekspertgruppe, som skal udarbejde konkrete forslag til landets politikere. Og det er uundgåeligt at bemærke den voldsomme overrepræsentation af økonomer i pågældende ekspertgruppe – hele fire ud af seks medlemmer. De sidste to er kommunale chefrepræsentanter, og sammensætningen af ekspertgruppen giver anledning til at gisne om, hvad gruppens reelle formål er. Handler det om at lave verdens bedste jobcenter, hvor borgerne ikke bliver skræmt fra vid og sans, eller om at finde besparelserne på 3 mia., som har ligget i pipeline fra den dag, Mette Frederiksen kom med sin udmelding om nedlæggelse af jobcentrene?

En i øvrigt bemærkelsesværdig udmelding, når politikerne slet ikke på daværende tidspunkt havde konkrete ideer eller oplæg til en ny beskæftigelsesindsats og om denne fortsat kunne foregå i de nuværende jobcentre. Men måske navnet ”jobcenter” er så befængt, at det alene af den grund giver mening at skifte det ud med et andet.

Nu er ekspertgruppen så nedsat, uden nogen som helst borger- eller praksisnære medlemmer, og skal bistås af en følgegruppe, bestående af bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, Rådet for Socialt Udsatte, Danske A-Kasser mv. Det er mig ubegribeligt, hvorfor hverken Dansk Socialrådgiverforening eller Rådet for Socialt Udsatte er med ved hovedbordet. Det er da helt oplagt, når der i oplægget lægges op til bedre socialfaglige indsatser.

Med hele fire økonomer i hovedgruppen er der ikke megen tvivl om, at denne gruppes fineste formål må være at finde de 3 mia., som regeringen har lagt op til. Og så ellers få indsatserne til at passe ind i den ramme. Mange praktikere og forskere har da også allerede kritiseret denne besparelse for at komme til at gå ud over de mest sårbare og udsatte i vores samfund.

Jeg må desværre også sige, at jeg ikke er optimistisk forud for gruppens arbejde med at finde konkrete tiltag, som politikerne herefter kan arbejde ud fra. Ikke ét ondt ord om økonomer – min anke går udelukkende på sammensætningen af gruppen, hvor det simpelthen ikke kan bortforklares, at det her snarere handler om et økonomisk sigte frem for et socialfagligt.

Lad mig derfor give et par ord og tips med til ekspertgruppen: Husk, at kommunerne er under et voldsomt økonomisk pres, og vil være nødsaget til at hente pengene hjem, hvor de kan. Husk det, når I skal beslutte jer for jeres endelige anbefalinger. De kan ende med at komme til at gøre større skade end gavn, i økonomiens hellige navn. Og så er vi jo ikke kommet ét skridt videre med at sikre borgerne den rette og ordentlige, saglige hjælp ift. afklaring af arbejdsmarkedet. ■

 

Husk, at kommunerne er under et voldsomt økonomisk pres, og vil være nødsaget til at hente pengene hjem, hvor de kan
_______

 

Maj Thorsen (f. 1974) privatpraktiserende socialrådgiver, debattør/foredragsholder.

ILLUSTRATION: Maj Thorsen [FOTO: Kirsten Adler]