Oscar Juul: EU’s kommende frihandelsaftale med bl.a. Brasilien vil øge nedfældningen af Amazonas. Det er en hån mod klimakampen

09.12.2020
Oksekød fra Sydamerika er i dag en af de største årsager til den tiltagende nedfældning af Amazonasjunglen, og nu gør en kommende frihandelsaftale kødet væsentligt billigere at købe for EU-lande. En rapport forudser, at nedfældningen af Amazonas kan stige med op mod 25 pct. om året som resultat af aftalen. Det er komplet uforeneligt med det grønne paradigmeskift, tiden kalder på.

Kommentar af Oscar Juul, aktivist i organisationen Tag Klimaansvar

Inden for den nærmeste fremtid bliver EU’s største handelsaftale nogensinde sendt til afstemning, og du har sandsynligvis ikke hørt om den. Årsagen er ikke din manglende opmærksomhed på nyhedsstrømmen – årsagen er, at aftalens enorme klimakontraktive konsekvenser ikke har vundet kampen om mediernes opmærksomhed mod stærke konkurrenter som mink og corona-vacciner.

EU-Mercosur-handelsaftalen er navnet på den liberalisering af international handel mellem Mercosur-landene (sydamerikansk handelsblok bestående af Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay) og EU-landene. Aftalen består af en lang række elementer, som er komplet uforenelige med det grønne paradigmeskift, tiden kalder på. En acceleration af nedfældningen af Amazonasjunglen, således at et forøget landbrugsareal kan udnyttes til kvæg- og sojaproduktion målrettet det europæiske marked, vil være en direkte følge af aftalen.

Herudover vil EU også importere mere bioethanol fra Sydamerika, hvor de miljø- og klimabelastende konsekvenser er værre end ved det bioethanol, som EU’s landmænd selv producerer. Den anden vej vil EU særligt begynde at eksportere benzinbiler og andet fossildrevent maskineri til Sydamerika – samtidig med, at vi i Danmark er begyndt at udfase netop disse teknologier. Derudover spiller en toldlettelse af industrikemikalier, hvis miljøpåvirkning er særligt usikker, også en stor rolle i EU’s nye eksport.

 

Forøgelsen af oksekød-kvoten er særligt reaktionær, hvis EU virkelig ønsker at gøre alvor af vores klimaforpligtelser. Kvoteforøgelser bør ikke komme de mest klimabelastende produkter til gode
_______

 

Et fælles forståelsespapir med Mercosur og EU har været mere end 20 år undervejs, men netop nu tager aftalens udformning fart. Argumentet om nødvendigheden af en kortsigtet økonomisk genstart post-corona bliver brugt i flæng som årsag til at accelerere aftalen. Her er det afgørende, at denne retorik ikke vinder over de langsigtede konsekvenser.

Aftalen vil grundlæggende forøge varehandlen mellem de to parter. Midlet er at afskaffe cirka 90 pct. af alle toldsatser over en periode på 10 år. Oksekød fra Sydamerika er i dag en af de største årsager til den tiltagende nedfældning af Amazonas, og nu gør handelsaftalen kødet væsentligt billigere at købe for EU-lande. I dag importerer EU 200.000 ton oksekød med en told-rate på 12-20 pct. afhængigt af kvalitet. I den nye aftale øges kvoten til godt 300.000 tons samtidig med, at toldsatsen nedsættes til mellem 0 og 7,5 pct.

Denne forøgelse af oksekød-kvoten er særligt reaktionær, hvis EU virkelig ønsker at gøre alvor af vores klimaforpligtelser. Kvoteforøgelser bør ikke komme de mest klimabelastende produkter til gode i en tid, hvor årstallet snart siger 2021.

Gennemsigtigheden om, hvorvidt man som forbruger direkte eller indirekte har været med til at støtte afskovning gennem sit forbrug, er allerede svært. En gennemstrømning af flere sydamerikanske varer vil bidrage til denne hovedpine. Derudover forudser den europæiske NGO-koalition CAN Europe, at nedfældningen af Amazonas kan stige med op mod 25 pct. om året de kommende seks år som resultat af aftalen. Dette fremgår i en rapport udarbejdet på vegne af den franske regering. En potentiel realitet, som mildest tal vil være en katastrofe for både biodiversiteten og de oprindelige folkefærd bosat i Amazonasjunglen, men især regnskovens rolle som verdens lunger forglemmes i denne aftale.

 

Men afgørende for vores kritik af aftalen er den gabende mangel på bindende sanktionsmuligheder i netop dette afsnit. Det er akkurat i det bæredygtige kapitel, at denne mulighed er undtaget
_______

 

Derudover forglemmes den forventelige monopolisering, der kan opstå på grund af aftalen: Den generelle koncentration af få megakoncerner, som ses indenfor alle markeder – retail-monopolet Amazon, dataopsamleren Google, kemi- og pesticide-giganten Bayer osv. – vil også intensiveres inden for, blandt andre, fødevareindustrien.

Den 18. september udstedte en lang række landbrugsorganisationer på tværs af Europa en åben deklaration imod EU-Mercosur-handelsaftalen. Fra Danmark har ‘Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter’ (LDM) underskrevet deklarationen. LDM samler 1400 ud af 2580 danske malkebesætninger, der føler sig negativt stillet grundet den nye aftale – en bemærkelsesværdig udmelding. Arla, som har et internationalt marked for processerede mejeriprodukter, ser til gengæld positivt på aftalen – modsat alle mælkeproducenterne i LDM.

Fine ord som ‘Paris-aftalen’, ‘afskovningsbekæmpelse’ og ‘biodiversitetsbevarelse’ står alle nedfældet i det “bæredygtige” kapitel i handelsaftalen. Der er selvfølgelig inkluderet en stræben efter at overholde multilaterale klimaaftaler, herunder Paris-aftalen, i aftalens forståelsespapir. Men afgørende for vores kritik af aftalen i ‘Tag Klimaansvar’ er den gabende mangel på bindende sanktionsmuligheder i netop dette afsnit. Det er akkurat i det bæredygtige kapitel, at denne mulighed er undtaget – paradoksalt nok.

Den handelsaftale, som i den nærmeste fremtid bliver sendt til afstemning i EU’s ministerråd, må og skal Jeppe Kofod nedlægge veto mod. Aftalen er for fjern fra den klimabevidste virkelighed, vi lever i. En ny handelsaftale kan skabes fra bunden. En aftale, hvor Paris-aftalen tages seriøst, hvor de klimamæssige konsekvenser fylder i vægtskålen, og hvor brud på klimaambitionerne kan sanktioneres. Alternativt skal den generelle handel måske blot fortsætte under Verdenshandelsorganisationens (WTO’s) retningslinjer og i højere grad være lokal. ■

 

Den handelsaftale, som i den nærmeste fremtid bliver sendt til afstemning i EU’s ministerråd, må og skal Jeppe Kofod nedlægge veto mod. Aftalen er for fjern fra den klimabevidste virkelighed, vi lever i
_______

 Oscar Juul (f. 1999) er elev på Krogerup Højskole og aktivist i organisationen Tag Klimaansvar. ILLUSTRATION: Brændt område af Amozanos regnskoven nær Boca do Acre i Brasilien, 24. august 2019 [Foto: Lula Sampaio/AFP/Ritzau Scanpix]