Christian Fromberg: Den hellige ko i dansk klimapolitik, den danske dyreproduktion, må slagtes

25.03.2021


Der er en hellig ko i dansk klimapolitik: Det er nemlig de færreste politikere, der tør sige, at der skal ske en reduktion i antallet af dyr i landbruget. Men selv Den Internationale Valutafond, IMF, anbefaler en halvering, hvis vi skal nå vores klimamål. Ligegyldig hvad er en reduktion i husdyrproduktionen før eller siden uundgåelig, for hvis ikke vi omstiller et utidssvarende landbrug, vil det i stedet medføre en afvikling.


Kommentar af Christian Fromberg

Nedlæggelsen af den danske minkproduktion har vist, at det rammer hårdt, når et helt erhverv skal lukkes på én gang. Både menneskeligt og økonomisk. Det er en vigtig lektie til de politikere, der nu har sat sig til forhandlingsbordet for at diskutere omstillingen af dansk landbrug. En kontrolleret reduktion af husdyrproduktionen i tide er nemlig langt at foretrække frem for panik-agtige tiltag ét minut i lukketid.

En uundgåelig omstilling
Det er kort sagt uundgåeligt, at landbrugets kødproduktion skæres ind til benet, når Danmark i fremtiden skal blive klimaneutralt.

Her er lidt at tygge på: I dag er landbruget ansvarlig for en tredjedel af den danske udledning, og den helt overskyggende klimasynder er husdyrproduktionen. Faktisk udgør det globale aftryk fra husdyrproduktionen i sig selv mere end en tredjedel af de danske udledninger, når fx importeret dyrefoder tælles med.

 

I dag er landbruget ansvarlig for en tredjedel af den danske udledning, og den helt overskyggende klimasynder er husdyrproduktionen
_______

 

Dyrkning af dyrefoder lægger også beslag på 80 pct. af det danske landbrugsareal, med et enormt aftryk på klima, natur og miljø.

Slår man op i regeringens såkaldte klimaprogram, er det kun teknologiske løsninger som fodertilsætning og gylletilsætningsstoffer, der står beskrevet – ikke en reel omlægning af landbrugsproduktionen.

Men ingen af teknologierne er netto-nul løsninger. Teknologierne, der præsenteres af regeringen, er små optimeringer på den eksisterende produktion og ikke en vej mod et klimaneutralt landbrug. Potentialet for teknologier til at hente reduktioner i landbruget er da også med FN’s klimapanels ord “moderate”. Selvom vi kaster nok så mange teknologier efter vores grise og køer, bliver de altså aldrig klimaneutrale.

Teknologi er godt og vigtigt i omstillingen af landbruget, men det kan på ingen måde løse problemet.

 

Teknologierne, der præsenteres af regeringen, er små optimeringer på den eksisterende produktion og ikke en vej mod et klimaneutralt landbrug
_______

 

Halver den danske husdyrproduktion
Spørgsmålet er, hvordan en reel omstilling af landbruget så ville se ud? Hvordan kan landbruget udvikles i en fremtidssikker og grønnere retning?

Her er der for nyligt kommet et indspark fra en uventet kant. Den Internationale Valutafond, IMF, har publiceret en foreløbig anbefaling til Danmark: Den effektive løsning er at lave en signifikant reduktion i antallet af dyr i landbruget. Nærmere bestemt foreslår de en halvering af den danske husdyrproduktion. Det vil formentlig være en fornuftig start.

Husdyrproduktionen står for så stor en del af Danmarks udledning, at en reduktion af husdyrproduktionen er uundgåelig, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at nå vores klimamål. Det eneste spørgsmål er hvornår og hvordan.

Meget tyder på, at politikerne foretrækker at udskyde den nødvendige beslutning, men det vil være uforsvarligt over for landbruget, økonomisk dyrt og katastrofalt for den grønne omstilling.

Hvis vi ikke udvikler landbruget til det grønnere i tide, vil det betyde en afvikling. Det er nødvendigt med en gradvis og kontrolleret omlægning og omskoling af landmænd, der understøtter den grønne omstilling, for ellers vil vi ikke bare skulle slagte svin, men også jobs og arbejdspladser.

I modsætning til da den danske minkproduktion blev nedlagt, kan vi nu lave en kontrolleret reduktion i tide – før klimakrisen kræver, at vi gør det i ét hug. Sidste øjebliks panikløsninger rammer nemlig hårdere, end hvis vi handler i tide. Vi høster med andre ord som vi sår.

 

Husdyrproduktionen står for så stor en del af Danmarks udledning, at en reduktion af husdyrproduktionen er uundgåelig, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at nå vores klimamål
_______

 

Slagt den hellige ko
Hvis vi faktisk tager hånd om omstillingen mod plantebrug i tide, vil det kunne fremtidssikre jobs til landmænd i et grønnere landbrug. Det vil betyde, at næste generation godt nok ikke arver så mange svinestalde, men til gengæld en lidt grønnere fremtid.

En fremtid, hvor vi ikke overskrider det punkt, hvor klimaforandringerne bliver uigenkaldeligt selvforstærkende. En fremtid, med plads til mere natur, når enorme arealer frigøres, som husdyrproduktionen i dag lægger beslag på. Og en fremtid hvor vi spiser sundere og døjer med færre livsstilssygdomme, fordi vi fik øjnene op for en mere plantebaseret kost.

Det er besværligt, politisk ubekvemt, og sikkert også dyrt. Men der er ikke længere tid til at behandle en reduktion i husdyrproduktionen som tabu. For når en virksomhed kører med underskud, bør den helst ikke være lukningstruet, før det fanger ledelsens opmærksomhed. Hvis ledelsen ellers er bare nogenlunde kompetent, handler den i tide.

Nu finder vi ud af, om Danmark har en kompetent ledelse, der starter udviklingen mod et landbrug, der dyrker afgrøder til mennesker i stedet for dyr. Den hellige ko i dansk klimapolitik må slagtes. ◼

 

Det er besværligt, politisk ubekvemt, og sikkert også dyrt. Men der er ikke længere tid til at behandle en reduktion i husdyrproduktionen som tabu
_______

 Christian Fromberg (1994) er kandidatstuderende i klimaforandringer og aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. ILLUSTRATION: Mink aflives på minkfarm ved Næstved, d. 6. november 2020 [Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix]