Esben Christensen: Flygtningenævnets vurdering er baseret på en rapport, som fortæller, at tre fjerdedele af alle hjemvendte syrere bliver forfulgt af regimet

24.04.2021


Flygtningenævnet har udplukket citater fra Det Europæiske Asylstøttekontors rapport til at påvise, at syrere med midlertidigt asyl i Danmark nu kan tage sikkert tilbage. Men de citater omhandler den generelle situation for civile syrere. Rapporten har også et afsnit, der eksplicit forholder sig til hjemvendte flygtninge, og det maler et meget anderledes og mørkt billede af sikkerhedssituationen for de tilbagevendende.Kommentar af Esben Christensen

ER DET SIKKERT for de syriske flygtninge at vende tilbage til Syrien, når deres midlertidige opholdstilladelse er udløbet? Det mener regeringen og et flertal i Folketinget, og de bygger det på myndighedernes vurdering. Mere specifikt er det flygtningenævnet, som politikerne læner sig opad. Det kan man blandt andet læse på udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklunds, Twitterprofil. Han skriver i en debat med Kristian Hegaard fra de Radikale:

“Landsdommer [og formand for Flygtningenævnet, red.] Henrik Bloch Andersen udtaler: “Debatten om [Flygtninge]nævnets anvendelse af baggrundsoplysninger synes at hvile på en misforståelse, der kan være grund til at korrigere. Flygtningenævnets vurdering af de generelle forhold i Damaskus og Rif-Damaskus hviler ikke kun på Udlændingestyrelsens fact finding rapporter. Rapporterne udgør kun en meget begrænset del af de mange rapporter om forholdene i Syrien, der indgår i nævnets beslutningsgrundlag. Aktuelt er der flere end 1.400 rapporter optaget på nævnets samling af baggrundsoplysninger. “

Årsagen til Henrik Bloch Andersens korrektion er, at BT har afdækket, at 11 ud af 12 kilder, som Udlændingestyrelsen har brugt i sin rapport om sikkerheden i Syrien, afviser konklusionen om, at det skulle være sikkert at vende tilbage.

I en pressemeddelelse på Flygtningenævnets hjemmeside peger Bloch Andersen på en specifik rapport fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) som en begrundelse for, at det er sikkert for civile at tage tilbage til Syrien. Rådsformanden bruger citater fra de dele af rapporten, der taler om de generelle forhold for civile i Syrien. Her konkluderes det, at der ikke er nogen generel risiko for civile i Damaskus, og at der heller ikke i RIF-Damaskus er en høj andel af vold mod civile. Citaterne er hentet på siderne 122 og 137 i rapporten.

 

Tre ud af fire syrere, der er vendt tilbage til et område styret af regimet, er blevet chikaneret, tvangsudskrevet til militæret eller anholdt
_______

 

Det er dog noget uforståeligt, at Bloch Andersen helt har valgt at se bort fra læsevejledningen i starten af rapporten. Her står der på side ni: “For information om situationen for tilbagevendte syrere, se sektionen i analysen: Implikationerne af at forlade Syrien.”

Hvis man søger information om tilbagevendte flygtninge, er der altså et helt andet afsnit i rapporten, som er dedikeret til netop den problematik. Afsnittet begynder på side 43 i rapporten, og her kan man læse, at det syriske regime i de første år af borgerkrigen var godt tilfreds med den massive flygtningestrøm, der udgik fra landet – det sikrede en mere homogen og kontrollerbar befolkning. Men i august 2018 blev retorikken ændret: Nu var regimets udmelding, at flygtninge kunne vende tilbage til Syrien. Indtil da udløste det fængsel og bøder at flygte illegalt.

MEN HVIS FLYGTNINGE vil vende tilbage til en egn, hvor det syriske regime har magten, skal de igennem en sikkerheds-clearing. Denne ”clearing” indebærer forhør af syriske sikkerhedsstyrker, hvor de især undersøger, om flygtningen har haft noget som helst at gøre med de syriske oprørsgrupper. Regimet i Syrien garanterer ”tilgivelse” for tilbagevendte flygtninge, hvis de fortæller sandheden under forhørene med sikkerhedsstyrkerne – men i mange tilfælde overholder regimet ikke dette løfte.

Tre ud af fire syrere, der er vendt tilbage til et område styret af regimet, er blevet chikaneret, tvangsudskrevet til militæret eller anholdt. Særligt tilbagevendte, som har familiemedlemmer i oprørsgrupper eller arbejder med NGO’er uden for Syrien, er udsatte. De er blevet udsat for afpresning, tvungen værnepligt, anholdelse, tortur og nogle er endda døde, mens de var tilbageholdt af regimet. Derudover er der eksempler på, at tilbagevendte flygtninge er forsvundet eller arresteret i lufthavnen i Damaskus.

 

Det er en voldsom selektiv læsning, Flygtningenævnet har foretaget af den EASO-rapport, som Block Andersen selv fremhæver som den blandt 1400 mulige rapporter, hvori han kunne finde eksempler, der underbygger og legitimerer tvangshjemsendelserne
_______

 

Tilbagevendte flygtninge lever altså med manglende retssikkerhed, udbredte krænkelser af deres menneskerettigheder og dårlige økonomiske udsigter. De økonomiske problemer skyldes, at flygtninge har mange problemer med at få adgang til ejendom, som de ejede, før de flygtede fra Syrien. Plyndring, ekspropriationer og skader på ejendommen giver et stort problem med hjemløshed.

Det syriske netværk for menneskerettigheder (SNHR) har siden 2014 dokumenteret mindst 1.916 anholdelser af syriske flygtninge, der er hjemvendt til Syrien. Af disse blev 1132 frigivet, og 784 forblev tilbageholdt, hvoraf 638 er ‘forsvundet med magt’. SNHR har dokumenteret 15 tilfælde af hjemvendte, der blev torteret til døde.

Den primære årsag til, at militæret og sikkerhedsstyrkerne anholder og tilbageholder tilbagevendte flygtninge, er for at indsamle efterretninger, for at straffe illoyalitet overfor regimet og for at presse penge ud af de anholdtes familier. Og så er sikkerhedssektorens kontrol over det syriske samfund ovenikøbet styrket markant.

DET ER ALTSÅ en voldsom selektiv læsning, Flygtningenævnet har foretaget af den EASO-rapport, som Block Andersen selv fremhæver som den blandt 1400 mulige rapporter, hvori han kunne finde eksempler, der underbygger og legitimerer tvangshjemsendelserne. En læsning, der helt ser bort fra de centrale afsnit af rapporten, som netop handler om tilbagevendte flygtninge, og samtidig ender med at legitimere regeringens førte politik.

Og ja, denne kommentar står også på skuldrene af selektiv læsning. Men min kommentar forholder sig i det mindste til det afsnit, som rapportens forfattere henviser til, når det gælder situationen for hjemvendte syriske flygtninge. Fordi det er det, sagen faktisk handler om. Det kunne være interessant at få svar på, hvorfor flygtningenævnets formand Henrik Bloch Andersen har set helt bort fra rapportens centrale afsnit i spørgsmålet om flygtninges tilbagekomst til Bashar al-Assads autokratiske Syrien. ■

 

Men min kommentar forholder sig i det mindste til det afsnit, som rapportens forfattere henviser til, når det gælder situationen for hjemvendte syriske flygtninge. Fordi det er det, sagen faktisk handler om
_______

 Esben Christensen (f. 1983) er journalist og lærer ved Vallekilde Højskole. Tidligere tilknyttet fagbladet Folkeskolen og Ekstra Bladet. ILLUSTRATION: En syrisk mand græder foran ruiner i Idlib-provinsen 13. oktober 2012 [foto: AFP PHOTO/HERVE BAR/Scanpix]