Flyvholm (EL) om Systematics-skandalen: Danmark er så langt fra et pænt, lille, pacifistisk land

22.09.2021


Det ulovlige salg af Systematics’ militærsoftware er ikke en undtagelse. I disse år ser vi en ekstremt problematisk særbehandling af den danske våbenindustri. Der bliver lavet politiske støtteplaner, investeret forskningspenge, og i det hele taget promoveret på livet løs. Jeg har sågar oplevet, at vi på en rejse med Forsvarsudvalget blev opfordret til at tale for modkøb i den danske våbenindustri. Undskyld, men det er sgu ikke min opgave som folkevalgt at lege lobbyist for våbenindustrien.Kommentar af Eva Flyvholm, udenrigs- og forsvarsordfører for Enhedslisten

DET ER I DE seneste dage kommet frem, at den danske IT-gigant Systematics står bag salg af militærsoftware til Emiraterne, velkendte for krigsforbrydelserne i Yemen. Det er noget svineri. Tænk med åbne øjne at sælge våben til krigsforbrydere med millioner af liv på samvittigheden. Det har længe været veldokumenteret, at Emiraterne var ansvarlige både for bombninger af civile, en blokade der udløser hungersnød og har kostet børn i hobevis livet samt systematisk og udbredt tortur.

Netop derfor har Danmark et forbud mod eksport af militærudstyr til Saudi-Arabien og Emiraterne, der blev indført efter drabet på journalisten Kashoggi. Det fik dog ikke Systematics til at stoppe op – men bare at køre handlen gennem et britisk datterselskab. Det er helt uacceptabelt og bør stoppes.

Der er allerede anlagt en retssag, og det er godt. Men vi skal sikre alle flanker, derfor har Enhedslisten indkaldt både udenrigs- og justitsministeren i samråd. Vi vil have endevendt loven og sikre, at den fremadrettet dækker al eksport af militærudstyr til de to lande, som fører en brutal krig i Yemen. Vi skal gøre alt for at få slået ned på det svineri, alle smuthuller skal lukkes. Enten skal loven håndhæves bedre, ellers skal den forbedres. Det bliver nok begge dele i dette tilfælde.

For det har simpelthen været for nemt for Systematics at omgå reglerne. Fx har de bare skrevet ”slutbruger ukendt” på deres eksport over Storbritannien. Det er en kæmpestor kattelem, der skal smækkes, så virksomhederne bliver pålagt at dokumentere hele kæden, og bliver holdt ansvarlig for at deres våben ikke ender hos krigsforbrydere.

Der er også tegn på at myndighederne har været for passive i kontrollen, og man fx på ambassaden i Emiraterne har kendt til at der foregik noget. Det skal også endevendes, hvorfor der ikke er blevet reageret. Man kunne jo være bekymret for, om der er blevet set gennem fingre med noget, når vi samtidig kan se, at den danske militærattache på ambassaden for få år siden har lavet reklamefilm for selv samme Systematics i et problematisk partnerskab mellem Forsvaret og våbenindustrien.

 

[D]er er tydeligvis mange andre politikere på Christiansborg, der føler et kald mod aktiv promovering af våbenindustrien, og det er dybt problematisk
_______

 

DEN VERSERENDE SAG er desværre ingen undtagelse. Der er mange skandaler med danske våbenproducenter og virksomheder. Vi har bl.a. set Terma afdækket i forbindelse med salg af militært udstyr til Emiraterne, og Danbunkering sagen med salg af brændstof til Assad. Danmark er derfor også så langt fra et pænt, lille, pacifistisk land. Staten støtter voldsomt op om den danske våbenindustri og våbenteknologi.

Det er mere end tankevækkende, at den socialdemokratiske regering netop har lanceret en ny strategi for at styrke den danske ”forsvarsindustri” og altså booste dansk våbenproduktion, der ofte ender med eksport til konfliktzoner og repressive regimer. Det er den helt forkerte vej at gå. For en mere fredelig og retfærdig verden, burde man satse på grøn teknologi og ikke våben som dansk eksport-succes.

I disse år ser vi tydeligt en ekstremt problematisk særbehandling og promovering af den danske våbenindustri. Der bliver lavet politiske støtteplaner, investeret forskningspenge, og i det hele taget promoveret på livet løs. Der ansættes flere og flere Forsvars-attacheer med dansk våbensalg for øje. Og jeg har sågar oplevet, at vi på en rejse med Forsvarsudvalget blev opfordret til at tale for modkøb i den danske våbenindustri.

Undskyld, men det er sgu ikke min opgave som folkevalgt at lege lobbyist for våbenindustrien. Men der er tydeligvis mange andre politikere på Christiansborg, der føler et kald mod aktiv promovering af våbenindustrien, og det er dybt problematisk.

NÅR BÅDE DEN SOCIALDEMOKRATISKE regering og de borgerlige partier melder sig under fanerne for at opruste dansk våbenindustri, skal forklaringen nok findes flere steder. For det første er våbenindustrien rigtig god til at lave lobby-arbejde og er stærkt repræsenteret i DI og – virker det også til – i fx Dansk Metal. Og de hænger ud i de rigtig VL-grupper, til jagter og den slags steder, hvor folk med magt og indflydelse mødes og snakker sammen. Set i kroner og øre er våbenindustrien i Danmark ikke særlig omfangsrig, men på politiske og industrielle forbindelser er de stærke.

 

Der er måske også en, noget bedaget, forståelse af, at hvis man skal fremvise sig som et stort og stærkt land, så skal man da også have en våbenindustri
_______

 

Derudover er EU også i gang med at booste våbenproduktion og militær teknologi, og det betyder at bl.a., at der bliver pumpet milliarder af euro i en ny fond til forskning og udvikling i den europæiske våbenindustri, og det vil Danmark gerne være en del af for at få snablen i puljen og for at kunne føre sig frem som en del af det militære fællesskab i EU. Der er måske også en, noget bedaget, forståelse af, at hvis man skal fremvise sig som et stort og stærkt land, så skal man da også have en våbenindustri.

Men det ændrer ikke ved at det i mine øjne er dybt uklogt og problematisk at favorisere våbenindustrien på den måde. For det første har verden bestemt ikke brug for flere våben; der er allerede en heftig overproduktion.

For det andet er store dele af eksporten højrisiko i forhold til at komme på kant med menneskerettighederne, som vi ser i den nuværende sag med Systematics. Og for det tredje er der langt større potentiale både økonomisk og politisk i at støtte de danske grønne eksport-teknologier. Og på den måde kunne man så faktisk også politisk støtte industri og produktion, der gennem grøn omstilling gavner fred og stabilitet i verden, i stedet for at gøre det stik modsatte. ■

 

Det har simpelthen været for nemt for Systematics at omgå reglerne
_______

 Eva Flyvholm (f. 1981) er medlem af Folketinget og udenrigs- og forsvarsordfører for Enhedslisten. ILLUSTRATION: Pressebillede af Eva Flyvholm [Foto: Karina Tengberg / Enhedslisten]