Ida Auken (S): Blå bloks landbrugsudspil lægger op til en langt mindre ambitiøs og bred aftale, end de foregiver

16.09.2021


Der skal et pokerfjæs af Machiavelliske dimensioner til for at gøre det, som blå blok nu har gjort i landbrugsforhandlingerne. Blå blok, der har fået svar på over 700 faglige og politiske spørgsmål og siddet til 62 møder, ved nemlig godt, at deres nye miljø- og klimaforslag er praktisk uigennemførlige. Ligesom deres finansiering er parlamentarisk uspiselig i en bred aftale. Der er tale om et useriøst bluff.Kommentar af Ida Auken (S), MF og tidligere miljøminister

NÅR MAN FORHANDLER klima og miljøpolitik med blå blok, har det alle dage været en afvejning af ambitioner over for bredde. Vil man bevare et højt ambitionsniveau for klimaet og miljøet, eller er det vigtigere at få en bred aftale, hvor blå blok er med? En bred aftale sikrer, at indsatsen forsætter, hvis magten skulle skifte. Og en bred aftale sikrer også samtidig stabile rammevilkår for sektoren. Men en bred aftale uden et ambitiøst indhold er ligegyldig.

Socialdemokratiet har længe efterlyst et landbrugsudspil fra blå blok. Den plan kom de så med i sidste uge efter 62 møder og 700 besvarede spørgsmål. En ting er, at det naturligvis er alt for sent at komme med sit udspil. Men når man så møder op med en plan, der fagligt er så langt fra skiven, og politisk så langt fra det, man forhandler om inde i lokalet, er det vanskeligt at se udspillet som andet end, at man bevidst forsøger at gøre det uspiseligt for flere af forhandlingspartnerne.

Og sådan blev det også modtaget af dem, blå blok har forhandlet med i månedsvis. Zenia Stampe fra Radikale mente, at blå blok ”smækkede døren i hovedet på sig selv” og Enhedslistens Peder Hvelplund at blå blok ”slår plat på klimaet” og burde smides ud af forhandlingerne.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt blå bloks udspil er et seriøst bud på en aftale eller et valgkampsudspil, kan man se på finansieringen. Her foreslås en række udlændingestramninger, som alle ved, at hverken Radikale, SF eller Enhedslisten kan gå med til. Hvis man ønskede en aftale og ikke bare symbolske meldinger, havde det set anderledes ud. Men også på klima- og miljødelen er udspillet useriøst.

 

[D]et [er] vanskeligt at se udspillet som andet end, at man bevidst forsøger at gøre det uspiseligt for flere af forhandlingspartnerne
_______

 

LAD MIG NÆVNE et par af de mest uholdbare ting: Der er intet bindende klimamål for landbruget. Fødevareministeren havde lagt et kompromisforslag på bordet i landbrugsforhandlingerne med en reduktion på 7,3 millioner tons CO2 og et bindende mål på 40-60 procent. Blå bloks udspil lægger reelt kun op til reduktioner på 1,9 mio. tons CO2 – under en tredjedel af det, der lå på bordet.

Samtidig forsøger man sig med et klimabluff af de større, nemlig at hævde, at blå bloks udspil er mere ambitiøst end regeringens kompromisforslag, fordi de vil udtage 100.000 hektar landbrugsjord inden 2030. Der skal et pokerfjæs af Machiavelliske dimensioner til for at gøre det, som blå blok nu har gjort. Blå blok, der har fået svar på over 700 faglige og politiske spørgsmål og siddet til 62 møder, ved nemlig godt, at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre at udtage jord i det omfang, de foreslår. Det er blevet fastslået af førende eksperter på området. Vi har allerede afsat 2,7 mia. kr. til indsatsen, men siden 2014 har det kun kunne lade sig gøre at tage 1.500 hektar ud. Så er der langt til de 100.000.

Værst er bluffet, når det kommer til kvælstof og vandmiljø. Her foreslår blå blok at bygge hele indsatsen på frivillighed. Efter at have kæmpet på dette område i snart 15 år, er der en ting, jeg ved med sikkerhed: Frivillighed bringer os ikke i mål med at sikre gode levesteder for planter og dyr i vores søer, åer, vandløb og fjorde.

 

Efter at have kæmpet på dette område i snart 15 år, er der en ting, jeg ved med sikkerhed: Frivillighed bringer os ikke i mål med at sikre gode levesteder for planter og dyr i vores søer, åer, vandløb og fjorde
_______

 

Professor i marineøkologi på Aarhus Universitet, Stig Markager, kalder blå bloks forslag ”helt urealistisk og fugle på taget”. Og han giver et godt billede på, hvad det ville kræve at nå blå bloks målsætninger med at få muslinger til at opsuge landbrugets kvælstof: »Hvis man skal gøre det her i en skala, så det havde en effekt af det her, så snakker vi 10-20-30 procent af fjordenes areal, der skal udlægges til det her… Det vil sige med bøjer og plastikrør kilometer efter kilometer. Det vil blive svært at sejle på fjorden. Det vil ikke mere være en blå hav-overflade. Det er altså store dele af vores fjorde, der skal inddrages som landbrugsareal.”

Jeg er dybt ærgerlig over, at blå blok har valgt denne tilgang. Jeg er en af dem, der virkelig havde håbet på en bred aftale, så vi endelig kunne begynde at omstille landbruget til fremtidens landbrug. Hvor vi kunne lave flere fødevarer på mindre plads. Hvor vi havde langt mere økologisk landbrug. Hvor vi i det hele taget satsede på udvikling af plantebaserede fødevarer. Samtidig kunne vi erstatte importeret soja med græsproteiner og andre alternative proteiner som foder til dyrene. Det ville også være et landbrug i langt mere harmoni med omgivelserne, fordi der ville blive mere plads til skov og natur.

Det håb er nu tabt, med mindre blå blok vil besinde sig på, hvad der er i klimaets, miljøets, samfundets og i sidste ende også landbrugets interesse: En ægte grøn omstilling. Kort sagt: Blå bloks udspil er en ommer. ■

 

Jeg er dybt ærgerlig over, at blå blok har valgt denne tilgang. Jeg er en af dem, der virkelig havde håbet på en bred aftale, så vi endelig kunne begynde at omstille landbruget til fremtidens landbrug
_______

 Ida Auken (f. 1978) er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og var fra 2011-2014 miljøminister for Radikale Venstre. ILLUSTRATION: Ida Auken i Det Kongelige Biblioteks Have [Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix]