Steen Holm Iversen: DR 2 Debatten: Programmet, der holder demokratiet i live?

02.06.2021


I mere end 11. år har vi hver torsdag kunne følge DRs politiske debatprogram ”Debatten” med Clement Kjersgaard som vært. Programmet er for mange politisk interesserede danskere blevet et fast ugentligt holdepunkt i deres dagligdag, ligesom det for mange politiske kandidater nok hører til iblandt en af de vådeste drømme, der findes: at blive inviteret ind i Clement Kjersgaards ”hellige haller” i selskab med andre højtprofilerede gæster, debattører og politikere. Kommentar af Steen Holm Iversen

JEG SER SELV DEBATTEN, når jeg kan. Lad mig starte med at slå fast med syvtommersøm, at jeg sætter stor pris på Clement Kjersgaard som både moderator og som vært. Hans gentagne og konsekvente formaninger om at holde en ordentlig tone i debatten også med dem, man er allermest uenige med, er helt på sin plads og bør tjene til inspiration for alle der kærer sig om og deltager i den demokratiske samtale i Danmark.    

Men, når Clement Kjersgaard i programmet 27. maj udtaler at ”Debatten er programmet der holder demokratiet i live.”, så er det at gå lovlig langt for skyerne vokser ikke ind i himlen, og vores demokrati lever i den grad også udenfor mediernes snævre og ofte meget populistiske set up. 

 

Debatten er altså groft sagt elitens forsamlingshus og stedet, hvor selvsamme elite diskuterer med hinanden og ind imellem og med større og mindre succes pr. tvang konfronteres med virkelighedens repræsentanter
_______

 

Sådan helt grundlæggende er det jo grundloven, der rammesætter vores demokrati og ikke Debatten, og uden jeg har mulighed for at kunne kigge ind bag seertallene i Gallups måling for den pågældende uge, som angiver 70.000 mennesker så programmet, så vil jeg påstå, at den gennemsnitlige seer af Debatten nok i virkeligheden ligner mig selv meget og dermed er enten politiker, journalist, debattør, embedsmand eller bare mere politisk interesseret end den gennemsnitlige befolkning er i det hele taget. 

Debatten er altså groft sagt elitens forsamlingshus og stedet, hvor selvsamme elite diskuterer med hinanden og ind imellem og med større og mindre succes pr. tvang konfronteres med virkelighedens repræsentanter, der ikke normalt ser Debatten eller følger ret meget med i den demokratiske samtale i øvrigt, men er nødvendige som cases for at sikre konfrontationen og programmets underholdningsværdi. 

Clement Kjersgaard har ret i, at programmer som Debatten bidrager til den politiske og demokratiske samtale og debat, men det er der adskillige programmer der gør, men det er iblandt vælgerne, og i befolkningen, at demokratiet lever. Den gnist og levedygtighed bekræfter befolkningen i øvrigt igen og igen ved deres valgdeltagelse, som i forhold til så mange andre og sammenlignelige lande fortsat ligger på et meget højt niveau i Danmark specielt ved folketingsvalg og kommunalvalg. 

 

Falder politikernes og de politiske partiers troværdighed i befolkningen berettiget eller uberettiget så vil det så at sige trække vores demokrati med ned i faldet, og her bærer medierne et betydeligt ansvar for i hvilken grad danskerne føler sig repræsenteret i vores demokrati
_______

 

For nylig blev verdens største demokratimåling offentliggjort. Undersøgelsen blev af Lisbeth Knudsen omtalt i en artikel i Altinget 14. maj, hvor Lisbeth Knudsen bl.a. fremhæver følgende fra målingen: 77 pct. af befolkningen svarer, at de opfatter Danmark som et demokratisk land hvilket er en europæisk topscorer. 20 pct. af befolkningen er ikke tilfredse med demokratiets tilstand. Mellem 30 og 50 pct. af danskere opfatter demokratiet som truet fra forskellige sider og 25 pct. ønsker en strammere regulering af de sociale medier.

Jeg er enig med Lisbeth Knudsen i, at vi ofte gerne vil sætte vores demokrati op på en piedestal, som ikke altid kan bære, og en kritisk debat om vores demokratis levevilkår er helt afgørende for, at vi kan sikre dets overlevelse, men virkeligheden er bare også den, at vores demokrati, politikerne og de politiske partier er snævert forbundne kar.

Det betyder, at falder politikernes og de politiske partiers troværdighed i befolkningen berettiget eller uberettiget så vil det så at sige trække vores demokrati med ned i faldet, og her bærer medierne et betydeligt ansvar for i hvilken grad danskerne føler sig repræsenteret i vores demokrati. Jo mere populisme og jo færre nuancer, jo mere politikerlede og jo mindre opbakning til det politiske system vil der være. Jeg er politiker og ikke forsker, men den ”ligning” tror jeg godt, jeg tør stille op.  

 

Der er et næsten fuldstændigt og totalt fravær af dækning af den politiske debat på det kommunale og regionale område. Det er stort set udelukkende den landspolitiske debat, der fylder i de landsdækkende medier
_______

 

Der er et næsten fuldstændigt og totalt fravær af dækning af den politiske debat på det kommunale og regionale område. Det er stort set udelukkende den landspolitiske debat, der fylder i de landsdækkende medier, herunder i deres regionale fætre og kusiner og når det kommunale eller regionale Danmark dækkes, så er det alene møgsagerne og det på en måde, som både er groft generaliserende og til tider endda fordummende. 

Helt klassisk møder vi som oftest eksempelvis en fortørnet minister og christiansborgpolitikere med stor handlelyst, men ikke den borgmester, der har det egentlige og direkte ansvar overfor borgerne. Sker der svigt i ældreplejen i en kommune, svigter alle kommuner. Træffer en kommune en ulovlig beslutning, så er det pr. definition et problem i alle kommuner, og fordi kommunerne er dumme og ikke fordi lovgivningen er umulig at administrere. Svigter et jobcenter i at behandle en borger med respekt, så er det sigende for alle landets jobcentre, og forsøger man at tage til genmæle, invitere sig selv ind i debatten – fremhæve, at nogen kommuner faktisk gør det anderledes og bedre – ja, så drukner det ofte, for her stopper mediernes interesse i at holde liv i en nuanceret demokratisk samtale nemlig og fokus skifter med et til seertallene, hvor møgsager trumfer alt. 

Ingen redaktioner eller de færreste har dermed nogen interesse i at fastholde en nuanceret debat eller en nuanceret diskussion om årsager og sammenhæng. 

Om mindre end et halvt år skal der være kommunalvalg i Danmark. Over hele landet vil tusindvis af kandidater gå ind i valgkampen for at opnå en plads i en af landets 98 kommunalbestyrelser. De forberedes alle til deres møde med medierne. For mange vil dette dog være spild af tid, for udover et profilinterview vil de aldrig få brug for de mange redskaber, de får til at håndtere den kritiske presse – og de vil med statsgaranti aldrig nå ind i hverken Debatten eller i nogen af de få kommunalpolitiske eller regionalpolitiske debatprogrammer der findes tilbage i de områder, der endnu ikke er blevet til ”medieørkner”. 

 

Demokratiet lever i Danmark, og det har det bedre end det indtryk man får fra medierne. Det viser undersøgelserne også
_______

 

Dermed forbliver vores samfunds og demokratis kernefunktioner også et forholdsvis ubeskrevet blad, og vi får sjældent eller aldrig mulighed for at tale om, hvor godt vores kommuner faktisk fungerer i forhold til de helt nære og for mange helt afgørende funktioner i vores samfund som sygehuse, skoler, daginstitutioner og ældrecentre. 

Vi får heller aldrig mulighed for at ”skille fårene” fra bukkene” i møgsagerne, og dermed vil ”en for alle – alle for en” mekanismen i fordømmelsen af kommunernes ageren forblive en del af befolkningens perception og fortsat udgøre hovedfundamentet i befolkningens opfattelse. Hvad værre er, så betyder også at de kommunalpolitikere, der ikke varetager borgernes retssikkerhed eller ikke stiller krav om en anstændig og ordentlig offentlig service, fortsat dukke sig helt uden omkostninger sammen med den ansvarlige minister, der undlader at gennemføre de helt nødvendige regelforenklinger og reformer. 

Demokratiet lever i Danmark, og det har det bedre end det indtryk man får fra medierne. Det viser undersøgelserne også. Flytter man sig ud i Danmark, oplever man det på tætteste hold, men den lede, som dannes ved et ensidigt fokus på landspolitikken og på de af vores samfunds mange systemiske fejl former også befolkningens opfattelse og frem for alt lyst til at deltage i den politiske del af vores demokrati for vores demokrati er langt mere facetteret og velfungerende, end Debatten kan rumme med en ugentlig udsendelse på en lille time. ■

 

Vores demokrati er langt mere facetteret og velfungerende, end Debatten kan rumme med en ugentlig udsendelse på en lille time
_______

 Steen Holm Iversen (1964) er major, folketingskandidat, medlem af Varde byråd for Det Konservative folkeparti og stedfortræder til folketinget. ILLUSTRATION: Pia Kjærsgaard og Thomas Blachman i Debatten i en diskussion om kunststøtte. [FOTO: Claus Bech/Ritzau Scanpix]