Kim Malmberg Hansen (DF): Der er akut brug for en plan for psykiatrien

21.07.2022


Tre ud af fire læger ansat i psykiatrien fortæller, at der mangler sengepladser og er for få ansatte. Regeringen har haft tre år til at lave en psykiatriplan, men først nu indkaldt til forhandlinger. Den bør færdiggøre og vedtage planen, inden Mette Frederiksen udskriver valg – ellers vil det være et klart løftebrud.Kommentar af Kim Malmberg Hansen (Dansk Folkeparti)

Kunne du forestille dig at blive afvist i akutmodtagelsen med et brækket ben? Nej, den tanke ville være utænkelig. Alligevel er det dét, der sker hver dag for borgere, der søger hjælp for en psykisk lidelse: De må gå forgæves, da der er ventetid.

Kan vi være det bekendt som samfund? Det mener jeg bestemt ikke.

På trods af et fagligt oplæg til en 10-årsplan i begyndelsen af året fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, er partierne fortsat ikke i gang med at forhandle. Et valg nærmer sig, og spørgsmålet er nu, hvorvidt der overhovedet kommer en seriøs plan for psykiatrien.

I valgkampen 2019 stod partierne i kø med gode intentioner. De blev sågar skrevet ind i forståelsespapiret imellem Socialdemokratiet og støttepartierne.

 

Tallene taler sit helt tydelige sprog. En undersøgelse foretaget af BT viser, at 27,9 pct. af alle henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien blev afvist i perioden 2021 til maj 2022
_______

 

I januar præsenterede Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen således et fagligt oplæg med 37 nye punkter om, hvordan man forbedrer psykiatrien. Blandt disse er en national handleplan for forebyggelse af selvmord, tidlig opsporing af psykisk mistrivsel hos børn og unge, opbygning af tilbud i kommunerne til voksne med psykisk mistrivsel samt systematisk og målrettet opsporing af mennesker med psykiske lidelser i almen praksis.

PSYKISK SYGDOM OG behandlingen af psykisk sygdom er et område, der udtrykker den største ulighed i sundhed i vores samfund. Hver eneste dag er der psykisk syge, der afvises. Hvor længe skal den ulighed vare?

Tallene taler sit helt tydelige sprog. En undersøgelse foretaget af BT viser, at 27,9 pct. af alle henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien blev afvist i perioden 2021 til maj 2022.

I samme periode i voksenpsykiatrien er 21,9 pct. af alle henvisninger blevet afvist, svarende til 31.369 henvisninger. Det viser klart, at der slet ikke er sengepladser nok. Et klart eksempel er gerningsmanden fra Field’s, som ventede på at komme på lukket afdeling, fordi der ikke var plads.

Mindst 65 patienter tog deres eget liv, mens de var indlagt på psykiatrisk afdeling fra 2020 til maj 2022. Som følge af mangel på personale og alt for sen indsats.

Der mangler psykiatere, der mangler sygeplejersker, og der mangler personale generelt.

I en hvidbog, der udkom sidste år, skønner Dansk Psykiatrisk Selskab, at det er nødvendigt med en forøgelse af antal senge på 15-20 pct.

Tre ud af fire læger ansat i psykiatrien fortæller, at der mangler sengepladser og er for få ansatte.

SÅ REGERINGEN SKAL lægge en seriøs plan nu.

Det vil kræve mange penge at løfte psykiatrien, for den har altid stået i skyggen af somatikken.

Med min daglige gang i retspsykiatrien som social- og sundhedsassistent ved jeg desuden, hvor vigtigt det er at have en langsigtet plan. Den bør i hvert fald være 10-årig. Og den skal naturligvis tage afsæt i ovennævnte 37 punkter.

Regeringen har haft tre år til at lave en psykiatriplan, men først nu indkaldt til forhandlinger. Regeringen bør færdiggøre og vedtage planen, inden Mette Frederiksen udskriver valg – ellers vil det være et klart løftebrud. ■
 

Med min daglige gang i retspsykiatrien som social- og sundhedsassistent ved jeg desuden, hvor vigtigt det er at have en langsigtet plan. Den bør i hvert fald være 10-årig
_______

 

Kim Malmberg Hansen (f. 1960) arbejder som social- og sundhedsassistent i retspsykiatrien og er medlem af Dansk Folkeparti i Holbæk samt folketingskandidat.ILLUSTRATION: Rigshospitalet, København. [FOTO: News Øresund/Johan Wessman]