Monica Lylloff: Den forfærdelige behandling af mennesker med handicap er politikernes skyld, ikke medarbejdernes

10.11.2023


RÆSONS KOMMENTARSERIE er udenfor betalingsmuren – den kan læses af alle. Det er muligt takket være vores abonnenter: RÆSON er totalt uafhængigt og modtager ingen støtte. Et årsabonnement koster blot 250 kr./200 for studerende og pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her

Situationen på de to bosteder i TV2-dokumentaren “Nødråb i natten” er ikke enkeltstående tilfælde og er ikke opstået over night. Alligevel var der ikke mangel på politisk forargelse på de sociale medier og i interviews. Forargelsen stod i kø, og den cirkulære ansvarsfralæggelse kørte på fuld speed. Men ansvaret ligger hos politikerne på Christiansborg.

Kommentar af Monica Lylloff

I Danmark bliver nogle mennesker med handicap gemt væk på botilbud, hvor de opbevares i isolation, angst, smerter og i deres egen urin og afføring. Politikere er i årevis blevet gjort opmærksom på, at mennesker med handicap ikke får den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for. Men den politiske verden har lukket øjnene i håbet om, at det går væk af sig selv i deres valgperiode.

Den 1. november og den 8. november 2023 havde hele Danmark muligheden for at få indblik i konsekvenserne af denne nedprioritering, da udsendelsen “Nødråb i natten” blev vist på TV2. I udsendelsen dokumenterer skjulte optagelser, hvordan nogle ansatte på to botilbud udsætter mennesker med handicap for umenneskelig og nedværdigende behandling. Mathias på 19 år, der ligger alene og skriger i en time og 14 minutter, og mennesker, der ligger i deres egen afføring og urin i timer. En ung mand, der slår sig selv, mens en medarbejder sidder ved siden af med ryggen til og ser Netflix.

Mennesker, der ikke kan forsvare sig selv eller kalde på hjælp, bliver i alt for mange situationer behandlet uværdigt og i flere tilfælde umenneskeligt.

I juni 2019 døde 20-årige Sofie i et badekar på sit bosted, hvor hun var blevet efterladt alene i vand, som ved en senere undersøgelse blev målt til 52 grader. Hun blev fundet livløs med opkast i svælg og mund og andengradsforbrændinger på store dele af kroppen. Det er ikke det eneste eksempel.

I april 2020 blev Fenja på 9 år efterladt alene i et badekar på sit bosted og fik alvorlige andengradsforbrændinger på kroppen. Her blev vandet målt til 60 grader. Og i maj 2021 blev 18-årige Signe efterladt alene i et badekar på sit bosted. Hun blev også fundet med andengradsforbrændinger på store dele af kroppen.

 

Mennesker, der ikke kan forsvare sig selv eller kalde på hjælp, bliver i alt for mange situationer behandlet uværdigt og i flere tilfælde umenneskeligt
_______

 

Nu har skjulte optagelser afdækket umenneskelig og nedværdigende behandling på to bosteder, Odinsgård i Haderslev og Lynghuset i Københavns Kommune, hen over en længere periode. Det har vist sig, at Haderslev Kommune har været vidende om de store problemer på Odinsgård i 8 år.

Situationen på de to bosteder i “Nødråb i natten” er ikke enkeltstående tilfælde og er ikke opstået over night. Alligevel var der ikke mangel på politisk forargelse på de sociale medier og i interviews. Forargelsen stod i kø, og den cirkulære ansvarsfralæggelse kørte på fuld speed.

Forvaltningen i begge kommuner pegede på ledelse og medarbejdere, mens Christiansborg og Kommunernes Landsforening pegede på manglende uddannelse af medarbejderne og ledelsesproblemer. Hertil kom en kritik af landets socialtilsyn.

Indrømmet, der er også problemer med ufaglærte medarbejdere og dårlig ledelse. Men at slå på de to faktorer som de grundlæggende årsager er igen udtryk for symptompolitik og politisk apati. For det kræver ikke en højere uddannelse at udvise empati og menneskelighed. Det kræver heller ikke en opjusteret uddannelse at vide, at et menneske ikke skal sidde og slå sig selv, eller at et menneske ikke skal ligge i sin egen urin en hel dag.

Den situation, der nu kan konstateres på flere botilbud i landet, er et resultat af en total dysfunktionel struktur, der blev skabt på handicapområdet ved strukturreformen i 2007. Her fik kommunerne det samlede ansvar som myndighed for handicapområdet, hvilket siden har indebåret ansvaret for at visitere, drive tilbud og betale for det.

Forinden havde amterne en del af ansvaret, herunder driften af højt specialiserede tilbud. Nedlæggelsen af amterne betød nedlæggelse af den viden, der var opbygget over mange år. Oveni dette kommer, at kommunerne, ifølge deres årlige klagesang, ikke kan få kassen til at passe.

 

Den situation, der nu kan konstateres på flere botilbud i landet, er et resultat af en total dysfunktionel struktur, der blev skabt på handicapområdet ved strukturreformen i 2007
_______

 

Manglende viden og umiddelbart manglende økonomi er den værst tænkelige cocktail i forhold til ansvarlig forvaltning og den bedst tænkelige gødning til en syg kultur. Kulturen afføder et lige så sørgeligt menneskesyn. Nutiden svigt minder alt for meget om de nyligt afdækkede svigt, der skete i ’åndssvageforsorgen’ i årene 1933 til 1980. Svigt, som Staten den 11. september 2023 har undskyldt for.

Forskellen på dengang og nu er, at dengang vidste man ikke bedre. Det gør man nu.

Rigsrevisionen opfordrede i deres beretning 21. marts 2022 Folketinget til at overveje, om årsagen til de tilbagevendende problemer skyldes strukturelle problemer. Men det har den tidligere og nuværende regering ikke reageret på. I stedet har social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil foreslået at indføre en styrket whistleblowerordning for ansatte på bosteder.

Ministeren må tro, at befolkningen bare er lemminger på automatpilot.

I den sag fra programmet “Nødråb i natten”, der omhandler Lynghuset i København, havde en ansat på bostedet kontaktet medierne, efter at hun over en længere periode havde forsøgt at råbe ledelsen op i forhold til de omsorgssvigt, hun oplevede på sit arbejde på Lynghuset. Et arbejde, hun nu har forladt, fordi ledelsen ikke reagerede.

Den syge kultur skubber de dygtigste medarbejdere ud, og dermed får den negative spiral af manglende medarbejdere og manglende faglighed de allerbedste betingelser.

Der skal sættes ind nu og fremadrettet. Lige nu kunne man sende fagpersoner rundt i landet, som kan klæde medarbejdere og ledelse på med den rette faglighed, og der kunne med et snuptag indføres økonomiske sanktioner, når der konstateres omsorgssvigt eller lignende. Inspirationen kunne for eksempel hentes fra Fødevarestyrelsens kontroller med blandt andet restauranter.

På den lange bane er regering og folketing nødt til at indse, at der skal arbejdes på en omfattende strukturændring, så kommunerne ikke sidder på magten i forhold til at visitere til hjælp, drive botilbud og betale for gildet. Den opgave kan kommunerne ikke magte.

Der mangler politisk mod til at tage ansvaret på sig. Måske er der ligefrem tale om manglende vilje? ■

 

Forskellen på dengang og nu er, at dengang vidste man ikke bedre. Det gør man nu
_______

 

Monica Lylloff (f. 1978) er seniorjurist hos TT Advokater, forfatter til bogen SEJE MOR og medstifter af #enmillionstemmer. ILLUSTRATION: Monica Lylloff, eget pressefoto.