Trine Pertou Mach (EL): Israels kamp mod UNRWA handler om at underminere det palæstinensiske folks ret til et land

03.02.2024


RÆSONS KOMMENTARSERIE er udenfor betalingsmuren – den kan læses af alle. Det er muligt takket være vores abonnenter: RÆSON er totalt uafhængigt og modtager ingen støtte. Et årsabonnement koster blot 250 kr./200 for studerende og pensionister (inkl. 4 trykte magasiner sendt med posten, nye betalingsartikler hver uge, rabatter, fordele og fribilletter) – klik her

Krav om at fjerne støtten til UNRWA og dermed basale ydelser til palæstinenserne er udtryk for Netanyahus FN-modstand og planen for at underminere palæstinensernes udsigt til en stat. Desværre har han støtte til det i Vesten.

Kommentar af Trine Pertou Mach, MF, udenrigsordfører for Enhedslisten

Med en timing så perfekt at kun en hær af spindoktorer kan stå bag, lancerede Israels regering den 26. januar – på dagen for afsigelse af kendelsen ved Den Internationale Domstol i Haag i Sydafrikas folkedrabssag mod Israel – en beskyldning om, at 12 medarbejdere med FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, var involveret i Hamas’ terrorangreb i Israel 7. oktober.

Beskyldningerne mod de 12 ansatte i UNRWA er meget alvorlige og skal naturligvis efterforskes. Og UNRWA har selvsagt omgående reageret på beskyldningerne, fyret medarbejderne og har sat en undersøgelse i gang. Der er ingen grund til at tvivle på, at FN ikke kan håndtere både undersøgelse og reagere på en passende måde, når der er overblik over sagen.

Israel havde ikke alene held til at bortlede en god del af opmærksomheden fra den markante retskendelse fra FN’s øverste domstol, men også til generelt at mistænkeliggøre FN og få en række lande med USA i spidsen til omgående at suspendere støtten til UNRWA.

Herhjemme forfølger højrefløjspartierne Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne regeringen med et krav om, at Danmark bør gøre det samme. Der er indkaldt til hasteforespørgsel den 7. februar i folketingssalen, hvor regeringen igen og igen vil blive afkrævet svar på, hvorfor den ikke følger efter USA og stopper hjælpen til palæstinenserne gennem UNRWA.

At trække støtten er at gøre UNRWA som organisation skyldig og ansvarlig. Kunne man forestille sig, at nogen krævede det danske forsvar nedlagt, hvis danske soldater blev beskyldt for at have begået krigsforbrydelser eller samarbejdet med narkobaroner i Afghanistan? Tilsyneladende gælder der andre regler, når vi diskuterer konflikten mellem israelere og palæstinensere.

 

Kunne man forestille sig, at nogen krævede det danske forsvar nedlagt, hvis danske soldater blev beskyldt for at have begået krigsforbrydelser eller samarbejdet med narkobaroner i Afghanistan?
_______

 

UNRWA udgør den allervigtigste humanitære bistand for palæstinensere. At fratage UNRWA-støtten, og dermed millioner af mennesker, der er afhængige af organisationen, er en ualmindelig dårlig ide, både på kort og langt sigt. I fraværet af en stat er det en fuldstændig afgørende og livsnødvendig sikring af basale ydelser for det palæstinensiske samfund og for palæstinensere i hele regionen. Organisationen driver skoler og sundhedsklinikker, leverer nødhjælp og bistand, også under ekstreme omstændigheder under væbnede konflikt, som i årtier har været et grundvilkår.

For meget store dele af den palæstinensiske befolkning afhænger deres liv og velfærd af UNRWA’s indsats, når de lever under besættelse og blokade fra en fremmed magt. UNRWA er et beskedent plaster på såret i forhold til verdenssamfundets monumentale svigt i forhold til løftet om en selvstændig palæstinensisk stat og løsning af flygtningeproblemet. Det plaster er nu revet af.

Og samtidig må det slås fast, at UNRWA for internationale donormidler leverer den elementære forsyning af den palæstinensiske befolkning i Gaza og Vestbredden, som folkeretligt påhviler besættelsesmagten Israel. Støtten opretholder brikker i den infrastruktur, man vanligvis ville forvente af myndigheder og Israel sparer altså mange penge på, at UNRWA er til stede og hjælper.

Som den tidligere UNRWA-chef, danskeren Peter Hansen, sagde i et interview med Information 2. februar: ”Havde det ikke været for UNRWA, så havde hele forpligtelsen til at tage sig af flygtningebefolkningen i de besatte områder været Israels ifølge Genèvekonventionerne. Så det er meget bekvemt at have en international organisation til at tage sig af den flygtningebefolkning, som ovenikøbet er en organisation, der bliver betalt af skatteydere i Storbritannien, Tyskland og Skandinavien, i stedet for selv at punge ud.”

UNRWA gør med andre ord Israel en kæmpetjeneste. Ikke desto mindre ønsker Israels premierminister Benjamin Netanyahu UNRWA nedlagt og opgaven flyttet til flygtningehøjkommissariatet UNHCR, som varetager andre flygtninge i verden.

En væsentlig grund til Israels modstand mod UNRWA skal findes i organisationens tilblivelse.

UNRWA blev oprettet af FN’s Generalforsamling i 1949 for at hjælpe de mange hundredetusinder, der blev fordrevet fra deres hjem i det nuværende Israel i den etniske udrensning af palæstinensere, der fandt sted i forbindelse med staten Israels oprettelse. Siden har den varetaget palæstinensiske flygtninges behov, indtil en retfærdig og varig løsning på flygtningeproblematikken er fundet.Dermed er UNRWAs eksistens forbundet til palæstinensernes ret til at vende tilbage til deres og deres forfædres hjemland i det nuværende Israel.

Den svenske greve Folke Bernadotte – i Danmark mest kendt som manden bag De Hvide Busser, der i 1948 hentede skandinaviske fanger hjem fra Nazitysklands koncentrationslejre – var i 1948 FN’s Sikkerhedsråds mægler i konflikten mellem palæstinensere og israelere, indtil jødiske ekstremister slog ham ihjel. Han sagde i 1948: ”Ingen aftale kan være retfærdig og fuldkommen, … hvis disse uskyldige ofre for konflikten blev nægtet retten til at vende tilbage til deres hjem.”

 

Den israelske anklage mod hele UNRWA som organisation er uhørt og svær at se isoleret fra Israels løbende kritik af og modvilje mod FN. Som bekendt er også Den Internationale Domstol, som netop har pålagt Israel at gøre sit yderste for at forhindre folkedrab
_______

 

Eller som UNRWA-veteranen Peter Hansen siger i ovennævnte interview: ”UNRWA blev oprettet med en præmis om, at der en dag vil komme en løsning på konflikten. FN’s generalforsamlingsresolutioner siger helt eksplicit, at palæstinenserne skal have deres flygtningeorganisation, indtil de har fået en retfærdig løsning på deres problem.”

Derfor vil Netanyahu UNRWA til livs. I årevis har Israel både politisk og militært bekriget UNRWA. Et par eksempler til almindelig i hukommelse: UNRWA-bygninger, bl.a. lagre og skoler, blev bombet i Israels voldsomme militære offensiver i Gaza i 2008-9 og i 2014. I denne krig sker det også; indtil nu er mere end 150 UNRWA-medarbejdere og mange faciliteter er ødelagte f bombardementerne

Israel har løbende sået tvivl om UNRWAs virke og rolle og forsøgt at underminere troværdigheden og beskyldt dem for det ene og andet, inklusiv at dyrke et narrativ, der har til mål at udslette Israel – og derfor højlydt krævet UNRWA lukket.

Den israelske anklage mod hele UNRWA som organisation er uhørt og svær at se isoleret fra Israels løbende kritik af og modvilje mod FN. Som bekendt er også Den Internationale Domstol, som netop har pålagt Israel at gøre sit yderste for at forhindre folkedrab. Den kæmpestore FN-organisation UNRWA kan selvsagt ikke gøres ansvarlig for, hvad medarbejdere måtte have begået af modbydelige forbrydelser.

Anklagerne må undersøges til bunds, og det er i gang i FN-systemet. Ingen skal dømmes alene på grundlag af anklager, og selv hvis en mindre gruppe af navngivne (nu afskedigede, forstår man) UNRWA-medarbejdere dømmes for terrorisme ved en fri og retfærdig retsproces, bør det ikke have konsekvenser for Danmarks eller andre staters helt uundværlige støtte til de palæstinensiske flygtninges overlevelseskamp under israelsk besættelse.

At suspendere støtten til UNRWA, som USA og en række andre lande har gjort, alene på baggrund af israelske påstande, er hårrejsende urimeligt og faretruende. Kollektiv afstraffelse er aldrig på sin plads, og suspensionen af støtten rammer både UNRWA kollektivt og ikke mindst de millioner af palæstinensere, der er så afhængige af UNRWA’s vigtige arbejde.

Det sker på et tidspunkt, hvor 2,2 millioner mennesker i Gaza lever i krig, kaos og fordrivelse. Og hvor nød, sult og håbløshed hersker, vil det – naturnødvendigt – destabilisere situationen yderligere. Hamas får ikke sværere, men lettere, ved at rekruttere desperate unge til terrorhandlinger.

Gaza er en humanitær katastrofe af apokalyptiske dimensioner.  I en så alvorlig situation burde samtalen blandt verdens ledere være, hvordan UNRWAs humanitære arbejde kunne styrkes og hvem, der kan bidrage med flere midler. I stedet er det lykkes at få det til at være en kamp for UNRWA blotte overlevelse.

Som Lars Løkke har udtalt: ”Kollapser (organisationen) totalt, eksploderer den humanitære situation”. Det er afgørende, at den danske regering ikke bøjer sig for højrefløjens populistiske pres, men holder fast i støtten til UNRWA på linje med Norge og en række andre lande.  

Det vil også være det eneste konsekvente at gøre, hvis man skeler til regeringens strategiske ramme for Danmarks indsats i Palæstina 2021-25. Dér står følgende kloge ord:

”Kort sagt er Danmark ikke engageret i Palæstina for at opnå kortsigtet succes, men med et vedholdende langsigtet fokus på den store og vigtige opgave med palæstinensisk statsopbygning, udvikling, fred og stabilitet.” ■

 

Det er afgørende, at den danske regering ikke bøjer sig for højrefløjens populistiske pres, men holder fast i støtten til UNRWA på linje med Norge og en række andre lande
_______

 

Trine Pertou Mach er MF for Enhedslisten og sidder i partiets Hovedbestyrelse. Tidligere forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke og Det Danske Hus i Palæstina, Har arbejdet i bl.a. Nordisk Ministerråd, EU-Kommissionens delegation i Ægypten og EU-Parlamentet.

ILLUSTRATION: Rafah i det sydlige Gaza, 1. februar 2024: En flygtningelejr for internt fordrevne fra krigen mod Israel og Hamas [FOTO: Ismael Mohamad/UPI/Ritzau Scanpix]