Støjberg til Østergaard: “Når du kan se, at både tilstrømningen og integrationen går i den rigtige retning, hvorfor er det så egentlig, at du er så forhippet på at rulle min politik tilbage?”

Støjberg til Østergaard: “Når du kan se, at både tilstrømningen og integrationen går i den rigtige retning, hvorfor er det så egentlig, at du er så forhippet på at rulle min politik tilbage?”

13.12.2018

.

RÆSON: Hvad er de største asyl- og integrationspolitiske udfordringer for Danmark i de kommende 5 år? Og hvad er løsningerne?

INGER STØJBERG: Hvis vi fører den forkerte udlændingepolitik, så kan det ændre Danmark og Europa for altid. Det ønsker jeg ikke. Derfor skal vi efter min mening håndtere tre centrale udfordringer i de kommende år.

FOR DET FØRSTE skal vi have styr på den ukontrollerede tilstrømning af illegale migranter til Europa. Det kræver en grundlæggende ændring af EU’s asylsystem, hvilket jeg i oktober fremlage et bud på sammen med min østrigske kollega. Grundlæggende handler det om at få adskilt flygtninge og migranter så tidligt som muligt på migrationsruten og senest ved EU’s ydre grænse. Vi skal sende migranterne retur til deres hjemlande hurtigt, så det står klart, at det er formålsløst at risikere turen over Middelhavet. De personer, der har et beskyttelsesbehov, skal returneres til det første sikre asylland, de kom til, efter de forlod deres hjemland (oftest i Mellemøsten eller Afrika). Vi skal gøre op med, at flygtninge rejser gennem 5-10 sikre lande og grundlæggende shopper efter asyl. Samtidig skal vi væk fra den radikale drøm om blot at omfordele flygtninge og migranter internt i EU. Det er ikke en varig løsning på problemerne.

FOR DET ANDET skal vi blive bedre til at udsende afviste asylansøgere og illegale migranter. For mig starter al migrationspolitik med udsendelse. Det skal være formålsløst at krydse kontinenter som illegal migrant. Det er derfor, vi aktuelt arbejder på at etablere et dansk udrejsecenter i et europæisk land uden for EU. Det vil fjerne muligheden for, at illegale indvandrere selv kan vælge deres opholdsland, hvilket vil afholde potentielle indvandrere fra at gøre det samme.

 

Det skal være formålsløst at krydse kontinenter som illegal migrant. Det er derfor, vi aktuelt arbejder på at etablere et dansk udrejsecenter i et europæisk land uden for EU
_______

 

FOR DET TREDJE skal vi sikre, at de mennesker, der får ophold i Danmark, også reelt tager Danmark til sig. Det går fremad med beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Men jeg er meget bekymret over den værdimæssige integration og de tendenser til parallelsamfund, vi ser i Danmark i disse år. Det nytter ikke noget med tossegodhed og slaphed. Vi skal stå fast på vores egne værdier.

MORTEN ØSTERGAARD: Kære Inger,


Lad os sende stråmændene på tidlig juleferie og starte med at afklare alt det, vi er enige om:

Vi er enige om, at vi må gøre, hvad vi kan, for at færrest muligt behøver flygte for at leve. Radikale Venstre ønsker, at der kommer så få flygtninge til Europa og Danmark som muligt.

 

Radikale Venstre ønsker, at der kommer så få flygtninge til Europa og Danmark som muligt
_______

 

Vi er også enige om, at der ikke er og ikke kan være åbne grænser. Antallet betyder noget. Punktum.

Til min glæde er vi også enige om, at en holdbar løsning kun kan findes i samarbejde med andre lande. Vi er enige om, at endemålet bør være EU-finansierede modtagecentre uden for Europa, hvor flygtninge kan få beskyttelse og skelnes fra migranter. Så vi ikke oplever en fortsættelse af den daglige humanitære katastrofe i Middelhavet. Vi ønsker ikke, at folk skal søge asyl ved den danske grænse.

MEN det bliver himmelråbende naivt, når du og regeringen løser det med nedskæringer på udviklingsbistand. Stop for kvoteflygtninge. Modarbejdelse af solidariske europæiske løsninger. Og bilaterale eventyr med de mest højrenationale politikere i Europa.

Vi finder aldrig en rigtig løsning på virkelighedens problemer, hvis ikke EU afhjælper de humanitære katastrofer ved at tage en andel af flygtningene og fordeler dem i EU-landene efter en forpligtende aftale. Det er også den position, vore nærmeste partnere som Tyskland og Frankrig i EU har. Og vores fælles liberale parti, ALDE, har.

Jeg deler din bekymring over, at en forkert udlændingepolitik kan forandre Danmark for altid. Vi bliver splittet som folk, hvis vi ikke passer på vores værdier. Derfor håber jeg, at I stadig vil fortsætte integrationsgrunduddannelsen, som hjælper flygtninge i arbejde, selv om DF er imod den. 80 pct. af Folketinget bakker op om integration. DF’s ønsker om integrationsstop skaber kun utryghed ved at parkere mennesker i passivitet uden for fællesskabet.

DET ER OGSÅ bekymrende, når du siger, at al migrationspolitik handler om hjemsendelse. Loven om integrationsvurderinger af danske statsborgere splitter danske familier. Sagen om dansktalende, velintegrerede Mint står ikke alene. Hun er bortdømt fra sin danske stedfar og mor i Danmark til sin thailandske far med en psykiatrisk diagnose og frakendt forældremyndighed. Vi kender til syv andre sager. Du nægter at udtale dig. Hvordan skal din stilhed i sagen tolkes? For det er vel ikke integrationsvurderingerne, der betyder noget for flygtningetallet?

Jeg håber, du vil lægge kage-gaflen og stå på mål for, hvordan dine hastelove faktisk er med til at gøre Danmark ugenkendeligt.

INGER STØJBERG: Kære Morten,

Mit problem med det Radikales Venstres udlændingepolitik er ikke så meget det, man siger. Det er det, man gør.

Der skal være styr på tilstrømningen, siger du. Hvorfor gennemførte du så med dine egne ord 45 lempelser af udlændingepolitikken, da du selv sad i regering? Og hvorfor pralede du med det i valgkampen i 2015, når faktum er, at antallet af asylansøgere steg hvert eneste år, du sad i regering? Hvis du vil have styr på tilstrømningen, hvorfor har du så stemt imod 89 af de 98 stramninger, der er gennemført siden valget?

 

Hvorfor gennemførte du så med dine egne ord 45 lempelser af udlændingepolitikken, da du selv sad i regering?
_______

 

DU SIGER, at vi skal løse flygtningekrisen sammen i EU. Det er jeg ikke uenig i. Vi kan ikke løse det alene. Det er præcis derfor, at jeg er gået forrest i Europa sammen med den østrigske regering for at få et helt nyt asylsystem. Dit eneste konkrete bud er at basere EU’s asylpolitik på en håbløs ide om, at vi kan løse folkevandringen mod Europa ved at fordele problemet rundt mellem EU-landene. Det er jo ikke en varig løsning på noget som helst. Der skal styr på EU’s ydre grænser, og det har du ingen forslag til at sikre.

SÅ efterlyser du mere fokus på integration. Hvis ikke det var for min jyske beskedenhed, så ville jeg sige, at det var endnu et punkt, hvor jeg leverer, mens du taler. Beskæftigelsesfrekvensen for flygtninge med 3 års ophold er fordoblet, mens jeg har været minister. Da du havde ansvaret stod den i stampe. Da du forlod dit ministerkontor blev 3 pct. af de nytilkomne flygtninge på ydelse vurderet parate til at tage et job. Fordi vi har gjort op med jeres slappe integrationspolitik, så er tallet i dag 72 pct. Det er blot ét af de mange tiltag, som har været medvirkende til, at omkring 44.000 flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er kommet i job, mens jeg har haft ansvaret som minister.

SÅ DERFOR er mit spørgsmål til dig: Når du kan se, at både tilstrømningen og integrationen går i den rigtige retning, hvorfor er det så egentlig, at du er så forhippet på at rulle min politik tilbage?

 

Når du kan se, at både tilstrømningen og integrationen går i den rigtige retning, hvorfor er det så egentlig, at du er så forhippet på at rulle min politik tilbage?
_______

 

MORTEN ØSTERGAARD: Kære Inger,

Gad vide om, der er et andet politikområde, hvor man tager hovedet under armen og blot tæller antallet af lovændringer? Ved skatteministeren, hvor mange love han har strammet? Sundhedsministeren? Miljøministeren? Nej, for det er for fladpandet. Sandheden er jo, at du og Venstre stemte for en stor del af de ændringer i udlændingeloven, som blev lavet under SR-regeringen, og at mange af dem består endnu.

Jeg er spændt på, om du skal have kage igen, når I efter finanslovsaftalen givetvis runder 100 stramninger, eller om du har taget bestik af, at med undtagelse af dine venner i DF, så fik folk primært en knude i maven af, at se dig fejre de love, som er indført primært som reaktion på den største humanitære katastrofe siden anden verdenskrig. At fejre andre menneskers ulykke er ikke Danmark, som de fleste af os kender det.

JEG VIL til gengæld gerne lette på hatten over, at du stadig arbejder for integration. Så sent som i dag, siger DF jo igen, at indvandrerkvinder ikke skal i arbejde – de skal hjem.

Problemet er bare, at når integrationspolitikken skal laves, så låser du dig inde med det eneste parti i hele Folketinget, som faktisk åbent erklærer sig imod. Når I har forhandlet et “paradigmeskifte”, er det så for at løse problemer, eller for at du kan tælle et par nye stramninger med? Jeg vil fx gerne have dit svar på, hvordan det hjælper integrationen at sænke integrationsydelsen for en i forvejen fattig underklasse af flygtninge?

I forvejen lever over 20.000 mennesker på integrationsydelsen. Lægen Morten Sodemann fra indvandrermedicinsk klinik siger, at “det seneste halvandet års tid er vi begyndt at se armod som i gamle, gamle dage. Folk har ikke råd til møbler. De sover på gulvet, og de får ikke mad hver dag.”

Det er den ydelse, du lige har sænket yderligere. Det er til mennesker, der er ramt af PTSD, som er stuvet sammen op til seks mennesker på få kvadratmeter. Jeg kan ikke se, hvordan det styrker integrationen at være fattig – hvilket forskere og eksperter ligeledes betvivler. Det eneste, det skaber, er en mismodsspiral, der fostrer fattige børn. Børn, der isoleres fra et godt socialt børneliv, hvor de kan tage del i lejrture, kan være en del af fællesskaber og gå til sport og musik som de fleste danske børn har mulighed for. Og i stedet gør dem modtagelige for det, som vi er enige om, vi skal have mindre af: radikalisme og bandekriminalitet.

Det er en trist politik, I fører på DF’s mandater, for den skaber utryghed og splitter familier.
Jeg kan desværre også kun tolke din tavshed i denne korrespondance om Mint som, at du ikke agter at rette op på den sjuskede lov om integrationsvurdering, som nu har revet 62 danske familier midt over. I medierne har jeg også kun hørt dig forsvare det med det samme mantra om, at det er for at undgå koranskoler, selvom medier på baggrund af notater fra dit eget ministerium har afdækket, at der ikke er dokumentation for, at det bremser en koranskoletrafik. Tværtimod rammer loven primært danske familier med asiatiske stedbørn.

 

Jeg kan desværre også kun tolke din tavshed i denne korrespondance om Mint som, at du ikke agter at rette op på den sjuskede lov om integrationsvurdering, som nu har revet 62 danske familier midt over
_______

 

Det er en udvikling, som jeg vil kæmpe stenhårdt for at vende. Vi skal som politikere arbejde for rigtige løsninger på virkelige problemer, skabe tryghed, samle familier og bringe Danmark fremad.

INGER STØJBERG: Kære Morten,

Jeg har grundlæggende svært ved at forstå, at det skulle være så meget værre at glæde sig over antallet af stramninger (som jeg har gjort) end over antallet af lempelser, som du gjorde før sidste valg. Uanset om det gælder udlændinge-, skatte-, rets- eller økonomisk politik, så synes jeg, at det er helt på sin plads, at man glæder sig over, at ens valgløfter bliver gennemført, og at politikken går i den rigtige retning.

JEG ER MEGET uenig med dig i udlændingepolitikken, men det er tydeligt for enhver, at dit parti havde meget stor indflydelse på udlændingepolitikken, da I sad i regering, og hvis der kommer et rødt flertal efter valget, så er jeg sikker på, at du igen vil få stor indflydelse og få gennemført nye lempelser.

Jeg er derimod glad for den retning, som udlændingepolitikken har taget under denne regering. Vi har fået styr på tilstrømningen, og integrationen går markant fremad. Det gælder uanset, hvor mange hidsige Facebook-opdateringer du og Zenia Stampe skriver. Jeg ved godt, at du og resten af venstrefløjen er imod integrationsydelsen. Her er jo faktisk et punkt, hvor I også er enige med Socialdemokratiet. Jeg synes, det er den forkerte vej at gå at give nytilkomne udlændinge flere penge i passiv forsørgelse og dermed fjerne deres incitament til at komme i arbejde. Men jeg vil gerne rose dig for ærligheden og for at gøre det helt klart, at betingelsen for, at Mette Frederiksen (S) kan sætte sig i Statsministeriet, er en skriftlig garanti for at gennemføre dine ønsker til lempelser af udlændingepolitikken. Det mener jeg er en vigtig oplysning for vælgerne frem mod det kommende valg, for det gør det klart, at et blåt flertal er den eneste garant for en fortsat stram udlændingepolitik.

DERFOR må jeg også skuffe dig. Jeg agter at fortsætte et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det gælder både frem mod valget og efter valget. Dansk Folkeparti har været en afgørende faktor i at være med til at rette op på den, i mine øjne, dybt skadelige og naive udlændingepolitik, som dit parti har stået for.

 

Dansk Folkeparti har været en afgørende faktor i at være med til at rette op på den, i mine øjne, dybt skadelige og naive udlændingepolitik, som dit parti har stået for
_______

 

MORTEN ØSTERGAARD: Kære Inger,

Når jeg er rundt i landet, hører jeg igen og igen det samme: De evindelige Christiansborg-skænderier, som kører i strammer-rillen, får danskerne til at række ud efter panodilglasset. Desværre er jeg bange for, at dit svar er en af årsagerne til, at danskerne er så trætte af det evindelige fnidder og grøftegraveri, der ikke løser noget.

JEG KONSTATERER, at din konsekvente tavshed om Mint og de 61 andre børn, der er skilt ad fra deres familie, betyder, at du ikke agter at finde en løsning på det lovsjusk, du og regeringen fik lavet sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Dermed accepterer du det absurde i, at loven bliver ved at skille danske familier ad. Eller loven sender familier på flugt til Flensborg og Malmø, hvoraf nogen så vender hjem efter et halvt år, fordi de så er EU-borgere, og børnene er ikke længere et integrationsproblem.

JEG MÅ OGSÅ SANDE, at mit ønske om at sende stråmændene på juleferie desværre heller ikke bliver opfyldt denne jul. Jeg troede faktisk, at vi var enige om, at integration er den bedste vej frem. For ikke så længe siden sagde Venstre: ”Danmark for dem, der kan og vil”. Nu har du og Lars Løkke ædt Dansk Folkepartis ”paradigmeskifte” som de facto er et integrationsstop. Og ja, det er bare endnu et punkt til den uendelige liste med symbolpolitiske løsninger, som skaber flere problemer end de løser.

 

For ikke så længe siden sagde Venstre: ”Danmark for dem, der kan og vil”. Nu har du og Lars Løkke ædt Dansk Folkepartis ”paradigmeskifte” som de facto er et integrationsstop
_______

 

Jeg og resten af Radikale Venstre er med på, at vi ikke kan huse hele verdens flygtninge. Men hvis vi heller ikke skal integrere dem, vi modtager, så gentager vi jo bare fortidens fejl.

FOR EN UMENNESKELIG lav integrationsydelse eller en politik om hjemsendelse bringer ikke flere flygtninge i arbejde. Det bringer heller ikke de alt for mange mennesker på overførselsindkomst i de udsatte boligområder i uddannelse eller arbejde. Det blander ikke skoler og daginstitutioner – selvom vi i Radikale Venstre ellers har foreslået, at ingen skoler skal have mere end tredjedel tosprogede elever. Det får ikke nogen etniske med minoritetsbaggrund ud af social kontrol. Men i stedet for at vi får talt om de løsninger – eller allerhelst udviklet dem sammen. Så giver I den bare én til med den symbolske strammerskrue.

Så mens der er kapløb mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen om at tale Dansk Folkeparti mest efter munden, har jeg givet danskerne en garanti om, at Radikale Venstre vil trække i en anden retning end den stilstand, Dansk Folkeparti sætter Danmark i. På udlændingepolitikken, hvor I jo ikke kan finde flertal for at lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft. På Europapolitikken, hvor Danmark er røget i slæbesporet, og DF ønsker os helt ud. På uddannelsespolitikken, hvor I skærer og skærer i budgetterne, men reelt på vores børns fremtid. I Venstre vil I gerne i regering med DF – det forstår man jo godt med dit perspektiv: for her er forskellen jo efterhånden ens.

LÆS DETTE som endnu en appel til, at vi i stedet finder modet til at lave rigtige løsninger på virkelige problemer fremfor håndtrykslovgivning og alt det vrøvl, der ikke løser noget – så danskerne kan stille panodilglasset på hylden og få tilliden til politikerne tilbage. ■

 

Læs dette som endnu en appel til, at vi i stedet finder modet til at lave rigtige løsninger på virkelige problemer fremfor håndtrykslovgivning og alt det vrøvl, der ikke løser noget
_______

 Inger Støjberg (f. 1973) er udlændinge- og integrationsminister. Morten Østergaard (f. 1976) er politisk leder for Radikale Venstre. ILLUSTRATION: Inger Støjberg (V) og Morten Østergaard (B) [foto: Officielle pressefotos]