Joachim B. Olsen: Det største problem ved klimaforandringer er de milliarder, verden bruger på at forhindre dem

Joachim B. Olsen: Det største problem ved klimaforandringer er de milliarder, verden bruger på at forhindre dem

15.01.2014

.

KORT SAGT. RÆSON spørger:

1. Klima. Ja eller nej: Vil menneskeheden indenfor de næste 10 år få bremset den globale opvarmning?
JOACHIM B. OLSEN (LA): Nej, og det er heller ikke noget problem. Temperaturen stiger langt mindre end forudsagt og medfører i øvrigt også en lang række positive fænomener. Det nordlige halvkugle bliver grønnere, nye sejlruter åbner op og færre mennesker dør af kulde. Det største problem ved klimaforandringer er de hundreder af milliarder af dollars, verden bruger på at forhindre dem. Hvis pengene istedet blev brugt på forskning og investeringer kunne sundheden og levestandarden forbedres for millioner af mennesker.

2. Im. Er Im-sagen et eksempel på at i) pressen udfylder sin funktion ved at afdække samfundsproblemer som politikerne samvittighedsfuldt adresserer eller at ii) politikerne idag laver lovgivning efter enkeltsager, for at kunne se handlekraftige ud i medierne?
JOACHIM B. OLSEN: Im-sagen er vel begge dele. Men mest af alt et eksempel på, at debatten hurtigt kommer til at handle om følelser og desværre ikke fører til en mere substantiel debat om indvandringspolitik.

3. Skandalekabale. Har de sidste måneders skandaler efter din mening styrket et eller flere af følgende argumenter:
– embedsmændene er blevet for optagede af hvordan deres ministerium ser ud i medierne
– besparelserne på centraladministration fører til flere fejl i embedsværket (jf. Mogens Lykketoft)
– ministrene har for ringe kvalifikationer (jf. Søren Pind)
– flere topembedsmænd bør udnævnes politisk (jf. diverse)

JOACHIM B. OLSEN: Den danske embedsstand er efter min opfattelse utrolig dygtig og kompetent. Der vil ske fejl, hvilket naturligvis skal have konsekvenser. Det største problem er dog svage ministre, som ikke ved hvad de vil bruge magten til.

4. Aviskrisen. Læsene flygter, viser helt nye tal. I RÆSON konstaterede David Trads i december: Det er slut med papiravisen om 10 år. Får han ret?
JOACHIM B. OLSEN: Den teknologiske udvikling presser naturligvis papiraviserne. Det er en naturlig udvikling, som skyldes, at der opstår nye produkter, som borgerne foretrækker over de gamle. Det største problem for dagbladene er, at konkurrencen ikke er fair på grund DRs dominans. En dominans som kun er mulig på grund af, at DR har milliarder af tvangsopkrævede licenspenge i ryggen.

5. 2014. Hvilket emne vil de danske politikere og medier helt sikkert give for lidt opmærksomhed i 2014?
JOACHIM B. OLSEN: At Folketinget og EU er ved ved at ødelægge den finansielle sektor. Kapitalkrav og regulering af banker og realkreditinstitutter vil koste den almindelige borger dyrt i længden. De negative konsekvenser af den øgede regulering vil langt overstige de positive.