Lollands borgmester: Danmark mister anerkendelse, når vi skræmmer titusinder af flygtninge væk

Lollands borgmester: Danmark mister anerkendelse, når vi skræmmer titusinder af flygtninge væk

12.09.2015


”Med tonen i udlændingedebatten ser vi, at flygtninge fravælger Danmark. Der kan man så sige, at regeringen og Dansk Folkepartis politik er lykkedes. Men grundlæggende er min holdning, at det skader Danmark mere, end det gavner. Vi er ikke bare en ø, der tror, at vi kan være uden for det hele”, siger Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune.

INTERVIEW af Tilde Liv Andersen

RÆSON: Har Danmark ventet for længe på, at alle de flygtninge, vi ser lige nu ved landets grænser – blandt andet på Lolland – er nået hele vejen hertil?
RASMUSSEN: Jeg har haft en tro på, at krisen godt kunne have været afværget. Når stormagterne ikke er stået mere sammen om at løse krigen i Syrien og få konflikten afviklet under FN, så kan krisen jo ikke afværges. På et tidspunkt ryger proppen af flasken, og når man så heller ikke sætter ressourcer af til at hjælpe i nærområderne, kan jeg godt forstå, at folk vil ud af flygtningelejrene.

RÆSON: Hvad skulle man have gjort for at forhindre, at proppen røg af?
RASMUSSEN: I forhold til den større indsats i nærområderne, er pengene ikke fulgt med. Samtidig kommer de penge, som nogle lande har donoret, ikke frem, lyder det fra medierne de seneste dage. Det er nu, vi mærker udgifterne – og det pres, der kommer på Europa og resten af verden, er jo meget større, end hvis man havde sørget for ordentlige forhold i landene og nærområderne.

RÆSON: Hvordan har I mærket presset på Lolland i denne uge?
RASMUSSEN: Jeg betragter ikke det her som et selvstændigt problem for Lolland – jeg betragter det som først og fremmest som en udfordring for verden og Europa – og et nationalt problem, hvor Lolland bare er transitområde. Det kunne ligeså godt være i Gedser/Rostock eller i Padborg, hvor der også har været en del. Her på Lolland har vi sådan set bare hjulpet til med de ting, vi kunne ved at stille vores beredskab, politi og bygninger til rådighed, ligesom Røde Kors og Red Barnet har været inde over.

RÆSON: Hvad mener du, at regeringen bør gøre i den her krisesituation – har den håndteret situationen, som man kunne forvente?
RASMUSSEN: Det har været et forvirrende forløb. Den ene dag er regeringen overrasket over, at der pludselig kommer så mange flygtninge. Dagen efter forsøgte man at stramme op og gav ordre om, at alle flygtninge skulle registreres og ikke måtte forlade stedet, uden at de var registreret. Men det kunne de jo godt se ikke kunne lade sig gøre. Folk ville jo ikke, de ville alle sammen videre til Sverige. Men uanset hvilken regering vi har, så er det en utrolig svær opgave, som vi står i lige nu. Den nuværende regering er endnu mere presset, fordi den jo har lovet at ville stramme op, så der kommer færre flygtninge til Danmark.

 

Jeg tror grundlæggende, at det i sidste ende er Danmark, der bliver den helt stor taber ved at sende det signal, som vi gør lige nu
____________________

 

Jeg tror, at den forhenværende regering havde haft lidt lettere ved at sige: Her skal vi simpelthen bare hjælpe til. Regeringen er lige nu fanget mellem to stole i forhold til sit liberale grundlag og presset fra DF, der har givet dem regeringsgrundlaget, og som synes, at der skal sættes pigtråd op. Men uanset hvad burde der hurtigst muligt dannes en konsensus om, at vi følger en fælles europæisk linje, og at vi skal have lavet en fordeling af kvoter, så alle lande agerer ens.

RÆSON: Socialdemokraterne har jo netop meldt ud, at I er imod en fast fordeling af flygtninge i EU, fordi Danmark selv skal kunne bestemme, hvor mange flygtninge vi skal tage imod. Hvordan kan det være?
RASMUSSEN: Jeg synes jo helt klart, at et fælles Europa, hvor man fordeler flygtninge efter landets størrelse, er den eneste rigtige løsning. For hvis alle lande lod være med at registrere dem, kunne de jo bare rejse videre til Danmark. Så risikerer vi at få en endnu større opgave, så jeg forstår ikke logikken i udmeldingen, men det må du spørge vores integrationsordfører om.

RÆSON: Der er nogle flygtninge, der helt fravælger Danmark og hellere vil til Sverige. Hvorfor tror du, at Danmark er blevet et transitland?
RASMUSSEN: Det er lykkedes Dansk Folkeparti og den nye regering at skabe et billede af, at Danmark næsten er værre end det land, de kommer fra. Her må man sige, at det danske demokrati har talt – fordi regeringen har flertal for den politik, der bliver ført. Men jeg tror grundlæggende, at det i sidste ende er Danmark, der bliver den helt stor taber ved at sende det signal, som vi gør lige nu. Hvis man kigger på medierne, kan man jo også se, at de færreste lande i Europa bryder sig om den danske egocentriske holdning.

RÆSON: Så du tror, at flygtningekrisen vil skade Danmark udadtil?
RASMUSSEN: Jeg tror, at den skader mere, end den gavner. Det kan godt være, at Danmark kan skræmme titusinder af flygtninge væk – men udadtil vil vi miste opbakning og anerkendelse. Samlet set lever vi af at være et åbent land og have en åben tilgang til hele verden. Vi lever af, at andre lande handler med os eller køber vores know-how – og hvis vi lukker ned, altså lukker Danmark helt ned omkring de reserver og udelukker alle andre, så mister vi opbakning udefra. Så tror jeg, at Danmark vil miste opgaver på ting, der skal produceres, fordi ting købes andre steder. Det er min påstand – selv om jeg ikke kan dokumentere den.

 

I forhold til hvor stort vores land er, kan vi jo ikke tage 800.000 flygtninge, som tyskerne kan. Vi kan måske tage 10 pct. af det, tyskerne kan
____________________

 

RÆSON: Presset er jo enormt på hele Europa, og Tyskland tager imod rigtig mange, det samme gør Sverige. Vi vil jo helst ikke have, at alt for mange flygtninge kommer til Danmark. Burde Danmark ikke følge vores naboers eksempel?
RASMUSSEN: Vi bør tage del i et samarbejde med de andre europæiske lande i forhold til vores størrelse. Det skal være ligeligt fordelt i Europa, i forhold til hvor stort vores land er, kan vi jo ikke tage 800.000 flygtninge, som tyskerne kan. Vi kan måske tage 10 pct. af det, tyskerne kan, fordi det svarer til vores lands størrelse. Det er jo sådan en fordeling, man burde lave.

RÆSON: Så mener du, at Danmark svigter flygtningene?
Nej, jeg tænker mere at Danmark svigter den fælles opgave. Jeg tænker ikke, at vi svigter flygtningene, for hvis de søger asyl her, bliver deres sager behandlet her. Men med tonen i udlændingedebatten ser vi, at flygtninge fravælger Danmark. Der kan man så sige, at regeringen og Dansk Folkepartis politik er lykkedes. Men grundlæggende er min holdning, at det skader Danmark mere, end det gavner. Vi er ikke bare en ø, der tror, at vi kan være uden for det hele. ◼

Tilde Liv Andersen (f. 1990) er stud.cand.comm. i Journalistik samt Politik og Administration ved Roskilde Universitet.

(ILLUSTRATION: Venstre kommer med sit udspil om asyl, juni 2015. Foto: Jens Astrup)