Josephine Fock: Danmark bidrager lige nu til at forværre flygtningesituationen – alt i mens vi overser at vi har brug for de nye danskere

Josephine Fock: Danmark bidrager lige nu til at forværre flygtningesituationen – alt i mens vi overser at vi har brug for de nye danskere

25.05.2016

.

Hvis det Danmark, vi kender, skal bevares som et rigt, ansvarligt og næstekærligt land, så er der brug for et fundamentalt opgør med vores undergravende og fordrejede debat om flygtninge og indvandrere.

KOMMENTAR af Josephine Fock, flygtninge- og integrationsordfører for Alternativet

For nylig måtte en storstilet redningsaktion iværksættes for at redde asylansøgere, der forsøgte at komme over Øresund. En af asylansøgerne endte i koma efter at være blevet nedkølet af det kolde havvand. Samtidig indløber nyheder om, at flere og flere risikerer livet ved at krydse Øresund i togtunnellen mellem Sverige og Danmark. Tænk engang at gå igennem en flere kilometer lang, mørk togtunnel med hurtigkørende tog. Eller at kaste sig i det iskolde vand for at krydse sundet. Så er man desperat.

 

Tænk engang at gå igennem en flere kilometer lang, mørk togtunnel […] Eller at kaste sig i det iskolde vand for at krydse sundet. Så er man desperat.
____________________

 

Herhjemme er de triste episoder foranlediget af grænsekontrollen, der er indført mellem Danmark og Sverige. Men over alt i Europa ser vi lignende situationer. Ofte som konsekvens af, at de europæiske lande ikke står sammen og i fællesskab løser den udfordring, vi står overfor.

Faktisk har Læger Uden Grænser i en rapport fastslået, at den krise vi befinder os i, i høj grad er politikdrevet. Med andre ord; den politik, der bliver ført, skaber eller forstærker krisen: ”Når man lukker grænser, stopper man ikke mennesker fra et flytte sig, man ændrer blot deres ruter,” skriver organisationen og advarer om, at Europas hidtidige svar på krisen bringer flygtningene i fare. Samtidig hjælper man menneskesmuglerne, fordi de nye ruter flygtningene vælger i endnu højere grad end før kræver hjælp fra smuglere.

Det er nedslående læsning. Ikke nok med at angrebskrige i Mellemøsten beviseligt har bidraget til skabelsen og styrkelsen af Islamisk Stat, som sender hundredtusindvis på flugt; den politik, vi fører i Europa, bidrager altså også til at gøre livet endnu hårdere og mere farefuldt for de, der flygter.

 

Den førte politik forstærker alvoren af en i forvejen omsiggribende og kompliceret krise. Det er et faktum, der oftest glemmes, når kritikere peger fingre af det, som nogen opfatter som Sveriges tossegode velvilje.
____________________

 

Det er den situation, vi står i. Den førte politik forstærker alvoren af en i forvejen omsiggribende og kompliceret krise. Det er et faktum, der oftest glemmes, når kritikere peger fingre af det, som nogen opfatter som Sveriges tossegode velvilje. Og ja, måske er det naivt at ville hjælpe – men det er brutalt at lade være.

Påstanden om, at det skulle være naivt at ville hjælpe, synes dog heldigvis at miste luft. Over de seneste måneder har flere og flere økonomiske rapporter og helt konkrete historier fra virkelighedens verden vist, hvordan flygtninge bidrager både økonomisk og menneskeligt i lokalområderne rundt omkring i Europa.

 

Forleden bekræftede Finansministeriets egne tal endeligt, at der vil være en økonomisk gevinst forbundet med at tage imod flygtninge i Danmark.
____________________

 

Forleden bekræftede Finansministeriets egne tal endeligt, at der vil være en økonomisk gevinst forbundet med at tage imod flygtninge i Danmark. Det var åbenbart så kontroversielt, at regeringen straks korreksede egne embedsmænd og fandt nogle nye tal, der kan retfærdiggøre den måde, alt for mange helst vil tale om flygtninge på: Som en trussel mod selve velfærdsstaten. Som en forhindring for investeringer i sundhed, uddannelse og ældrepleje.

Jeg bryder mig ikke om, at nogle politikere og debattører er så forhippede på at spille nogle svage grupper ud mod hinanden. I Alternativet har vi længe påpeget, at der naturligvis er såvel udgifter som økonomiske potentialer forbundet med at tage imod flygtninge i Danmark. Helt nøgternt har vi brug for nye borgere, der ikke er født i Danmark, hvis vi skal opretholde vores velfærdssamfund. Fordi vi selv får alt for få børn. Derfor er flygtninge og indvandrere generelt en ressource, vi i Danmark dårligt har råd til at sig nej til. Alligevel handler det meste af debatten om, at flygtninge skal holdes på afstand, og hvis de kommer hertil, skal de ikke have det for godt.

 

… debatten har nu en karakter, som ingen kan være tjent med. Den er simpelthen så uhørt brutal, at det uden tvivl er skadeligt for såvel integrationen af nytilkomne som trivslen for herboende danskere med udenlandsk baggrund.
____________________

 

Der er sket et enormt skred, og debatten har nu en karakter, som ingen kan være tjent med. Den er simpelthen så uhørt brutal, at det uden tvivl er skadeligt for såvel integrationen af nytilkomne som trivslen for herboende danskere med udenlandsk baggrund. For mig, er der ingen tvivl om, at det i højere grad er tonen i, og tilgangen til, debatten, end antallet af mennesker, der udfordrer den efterhånden så famøse sammenhængskraft i vores samfund.

Derfor er jeg også dybt uenig, når jeg hører forslag fra øvrige partier, der mere eller mindre vil lukke grænsen og muligheden for at søge asyl i Danmark. Det strider mod min opfattelse af, at Danmark, som et af verdens rigeste, mest velfungerende og lykkeligste lande, også bør være et af de lande, der går forrest, når udsatte mennesker har brug for hjælp og når Europa har brug for idealistisk og humanistisk lederskab. Og så strider det mod mit helt basale menneskesyn og min opfattelse af, at mennesker, der kommer hertil også kommer med ressourcer, kultur, ideer og personligheder, der kan udvikle og berige vores samfund.

Ja, der er udfordringer og ja, vi har allerede taget imod mennesker med antidemokratiske holdninger eller forstokkede syn på kvinderettigheder, der strider så meget mod mine egne værdier, at jeg synes, det kan blive svært at integrere dem. Men grundlæggende er de udfordringer marginale set i lyset af den situation, vi som globalt samfund står i lige nu, hvor 60 millioner er på flugt fra krig og nød. Her skal vi hjælpe og ikke frygte, at vores samfund og de værdier, det bygger på, bukker under.

 

… vi skal samarbejde i EU og ikke udlicitere opgaveløsningen til Tyrkiet. Vi skal finde solidariske løsninger, hvor de, der kan mest, løfter mest.
____________________

 

For mig ville konsekvenserne for vores samfund være markant større, hvis vi lukker øjne og grænser og afviser mennesker med behov og ret til vores hjælp. Så er det, vi kan komme til at ofre, det Danmark, vi kender. Når vi ikke er tolerante, når vi ikke tager ansvar, når vi ikke er næstekærlige, sætter vi noget dyrebart over styr; det er den største fare, vi står over for i dag.

Det er derfor, vi skal insistere på sammen at løse de udfordringer, vi står over for. Det er derfor, vi skal samarbejde i EU og ikke udlicitere opgaveløsningen til Tyrkiet. Vi skal finde solidariske løsninger, hvor de, der kan mest, løfter mest.

[FOTO: Peter Klint/Polfoto]