Journalisternes ed – Connie Hedegaard: Medierne skal vedstå sig magten

Journalisternes ed – Connie Hedegaard: Medierne skal vedstå sig magten

24.03.2017

.

JOURNALISTERNES ED #5 [RÆSON PODCAST]. Hvilken rolle skal journalistikken spille i globale krisesituationer, og hvem skal den repræsentere? Er journalistikken et aktivistisk projekt? Og hvordan laver man en seriøs mediepolitik i en tid med fake news, sociale medier og enorme mængder af information? Connie Hedegaard (tidl. minister, EU-kommisær, journalist, chef på DR’s Radioavis samt formand for Public Service-udvalget) gæster det næstsidste program af ’Journalisternes ed’. Vi taler om EU, den demokratiske offentlighed, Trump, public service, mediernes magt og meget andet.

CITATER:
– ”Jeg kunne godt ønske mig, at journalistikken så det som en naturlig del af den journalistiske opgave ikke bare at pege på et problem men også at pege på mulige løsninger. Det er ikke det samme som, at det er journalistikken, der skal finde på løsningerne; det er politikerne, beslutningstagere, og hvem det nu ellers er… Hvis folk hele tiden kun hører om problemerne, udfordringerne og kriserne – men lades helt i stikken, når det gælder, hvad vi eventuelt kunne gøre ved det som samfund – så bliver folk ret magtesløse.”

– ”Journalisternes faglighed – og måske ikke mindst dem, der redigerer – skal, efter min mening, også måles på deres evne til skelne skidt fra kanel; væsentligt fra uvæsentligt. Og der har der jo været og er stadigvæk en tendens til – i sammenspil med sociale medier – at det er fristende at gå efter at prioritere de historier, der får flest hits eller likes. Det kan, efter min opfattelse, ikke være måden seriøse medier prioriterer på, hvis man er sig sit ansvar for demokrati og folkestyre bevidst.”

– ”Medierne skal vedstå sig den del af magten, som de udgør. Og til alt magtudøvelsen bør der – i hvert fald i min bog – være tilknyttet et ansvar og en erkendelse af dette ansvar. Jeg bliver træt af, når pressen beskriver sig selv som en der kontrollerer dem, der har magten, og som om man selv er fuldstændig magtfri. Det, mener jeg ikke, man er… I de valg eller fravalg, man foretager som journalist, ligger der en del magt knyttet til.”

– ”Noget af det, der er Europa eller EU’s helt store problem, er jo blandt andet manglen på en fælles offentlighed. Der er jo ikke en tv-avis i EU, som vi alle sammen sidder og ser. Det tror jeg da er medvirkende til mange af de problemer, som EU har i forhold til legitimiteten hos de enkelte borgere.”

“Journalisternes ed” er en ny podcastserie fra RÆSON, af og med Victor Lange, der interviewer sine gæster om både journalistikkens principielle fundament og dens aktuelle situation.

Om baggrunden for serien fortæller Lange: “Journalistikken er som profession, institution og faglighed i krise. Min påstand er, at journalistikkens faglige krise er en grundlæggende etisk krise. For at løse denne krise må journalisterne sværge. Sværge ed på et krav om at kende til deres fags etiske grundlag, om at forpligte sig til en efterlevelse af dette sæt af principper og til sidst: På en loyalitetserklæring til de personer, som faget i sidste ende tjener. For hvis ikke du sværger, er du ikke journalist.”

Find RÆSONs Podcasts i iTunes
Find RÆSON Podcast på SoundcloudVictor Lange (f. 1993) har arbejdet som journalist og redaktør på blandt andet “Regnfang” og Alternativets medie, “Altivisten”. Han arbejder lige nu med forholdet mellem etik, politik og journalistik i forbindelse med Københavns Universitet, hvor han også studerer filosofi.

ILLUSTRATION: Connie Hedegaard (foto: Jens Henrik Daugaard/polfoto)