Jonas Holm: Stop med at normalisere Stram Kurs. Det er både bekymrende og farligt

Jonas Holm: Stop med at normalisere Stram Kurs. Det er både bekymrende og farligt

07.05.2019

.


Det er bekymrende at se, hvor mange politikere der er tavse i forhold til Rasmus Paludan, hvor mange danskere der støtter hans synspunkter, og hvor mange der har forsvaret hans ytringsfrihed uden at tage afstand fra hans politik. Det er komplet forfejlet, når folk sammenligner situationen omkring SK med SD i Sverige.

Kommentar af Jonas Holm

Jeg havde egentlig besluttet mig for at fokusere min deltagelse i den offentlige debat på behovet for at accelerere den grønne omstilling på den økonomisk mest ansvarlige og effektive måde. Men så var det, at RP kom til Nørrebro, og Stram Kurs (SK) blev opstillingsberettiget. Nu står partiet i nogle målinger til at komme i Folketinget som repræsentant for 3-4 pct. af den danske befolkning. Hvem skulle ved sidste valg have forestillet sig, at vi blot fire år senere risikerer at have to partier til højre for DF repræsenteret i det danske folketing?

Som chefredaktør Martin Krasnik på glimrende vis har påpeget i en leder i Weekendavisen, er RP med sit menneskesyn fascist. Krasnik går endda så langt som til at kalde ham nazist, da RP’s forestilling om, hvordan man skal behandle muslimer i vidt omfang, stemmer overens med Nürnberglovene og den national­socialistiske racelære, hvor race blot er udskiftet med etnicitet og jøde med muslim.

At der i Danmark findes folk som RP og partier som SK bekymrer mig ikke. Det skal vi kunne rumme i vores demokrati. Det, som bekymrer mig, er den tavshed og normalisering, vi har oplevet hos politikerne og i medierne:

Det begyndte med RP’s demonstration på Nørrebro, hvor adskillige meningsdannere og debattører med landets udenrigsminister i spidsen fremhævede RP’s ”ytringsfrihed” til at afbrænde Koranen indbundet i bacon under talstærk politibeskyttelse i Mjølnerparken, uden at de samtidig tog afstand fra RP, hans politik eller hans provokation. Det på trods af, at det slet ikke var et spørgsmål om ytringsfrihed, men derimod et spørgsmål om forsamlingsfrihed – og at det af Grundlovens §79 følger, at ”forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred”. Ligesom ordensbekendtgørelsen §3 stk. 2 foreskriver, at ”Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.” Alligevel valgte politiet at tillade demonstrationen på Nørrebro, hvor koncentrationen af muslimske beboere er en af de højeste i Danmark.

 

Nu hvor SK er opstillingsberettiget, er alvoren begyndt at gå op for danskerne, og Lars Løkke og vennerne i blå blok er blevet afkrævet svar på, hvorvidt de vil basere en borgerlig regering på SK’s mandater
_______

 

Efter optøjerne oplevede vi en lang række borgerlige politikere – med statsministeren og justitsministeren som glædelige undtagelser – fordømme de voldsparate muslimer og venstreorienterede unge uden samtidig at tage afstand fra RP. Faktisk oplevede vi, hvordan lederen af det største borgerlige parti, Kristian Thulesen Dahl, kritiserede politiet for at forbyde RP’s demonstrationer og sågar kaldte Justitsministeren i samråd, da han åbenbart mente at kunne vurdere sikkerhedssituationen bedre end politiet selv. RP blev inviteret ind i danskernes stuer i Go’ aften Danmark på TV2, og DR viste en dokumentar om ham i den bedste sendetid. På under to uger nåede SK over de krævede 20.109 krævede vælgererklæringer – godt nok gennem et smuthul i loven, men dog alligevel med digitale underskrifter fra over 20.000 danskere. Dette helt uden at begrebet ”etnisk udrensning” blev nævnt.

Nu hvor SK er opstillingsberettiget, er alvoren begyndt at gå op for danskerne, og Lars Løkke og vennerne i blå blok er blevet afkrævet svar på, hvorvidt de vil basere en borgerlig regering på SK’s mandater. Men siden da er der blevet helt stille. Løkke selv har henvist til Venstres politiske ordfører, Britt Bager, som i et svar til mig på Twitter skrev: ”Jeg udtaler mig helt generelt ikke om, hvad der skal ske efter et valg”. Andre politikere som eksempelvis Søren Pape og Rasmus Jarlov peger på, at vi ”ikke skal lave en Sverige” med henvisning til, hvordan de øvrige partier i Sverige ikke ville basere hverken regering eller politiske løsninger på Sverigedemokraternes stemmer. En omvendt normalisering af SK, som ligger ekstremt langt til højre for SD, der hverken vil forbyde islam eller deportere muslimer og mere minder om Dansk Folkeparti. Samme Rasmus Jarlov har i øvrigt forsvaret en TV2 medarbejders vurdering af, at man ikke kan vide, om RP er ”højreorienteret”.

 

Når man gør opmærksom på, at der her er tale om etnisk udrensning, og at det er udtryk for fascisme eller nazisme, bliver man belært om, at man ikke skal trække ”nazikortet”
_______

 

Vi snakker om en mand og et parti, som vil forbyde en religion, tage statsborgerskabet fra folk, og som vil udvise op mod 500.000 udlændinge, som ikke har mindst to danske bedsteforældre og ikke kan forsørge sig selv. Når man gør opmærksom på, at der her er tale om etnisk udrensning, og at det er udtryk for fascisme eller nazisme, bliver man belært om, at man ikke skal trække ”nazikortet” og ikke kan kalde det etnisk udrensning, da RP ikke vil udrydde folk. Dels er det forkert, da deportation også er etnisk udrensning, og dels snakkede Hitler heller ikke om at udrydde befolkningsgrupper, da han første gang gik ind i politik i 1919, eller da han overtog magten i 1933.

Hvis RP og SK bliver valgt, skal partiets stemmer naturligvis tælles med på lige fod med alle andres. Det skal have lov at komme til orde og til at stille sine forslag. Men jeg vil kraftigt advare de øvrige politikere, Lars Løkke i særdeleshed, om at basere en kommende regering på SK’s mandater og dermed gøre sig afhængig af et parti med en fascistisk/nazistisk tankegang. Det har vi oplevet én gang før i historien, og det må aldrig ske igen. Hvis et parti ikke på forhånd vil afskrive sig fra at basere en regering på SK’s mandater, vil jeg opfordre til, at man stemmer på et andet parti.

Nogle argumenterer for, at en isolation af partiet vil føre til endnu flere stemmer til SK, men det tror jeg ikke på. Den danske udlændingepolitik er allerede blandt de strammeste i verden, og de indvandrerkritiske vælgere er for størstedelens vedkommende repræsenteret af de største partier: S, V og DF. Det giver i øvrigt endnu en skarp kontrast til situationen i Sverige. SK repræsenterer en meget lille del af befolkningen. Selv hvis det skulle føre til lidt flere stemmer til SK, er det mere i det repræsentative demokratis ånd at skabe et flertal henover i midten fremfor at basere sig på en ekstrem højrefløj. ■

 

Nogle argumenterer for, at en isolation af partiet vil føre til endnu flere stemmer til SK, men det tror jeg ikke på. Den danske udlændingepolitik er allerede blandt de strammeste i verden
_______

 Jonas Holm (f. 1973) er cand.polit. og arbejder som selvstændig konsulent. ILLUSTRATION: Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerer på Holmegårdsvej i Kokkedal mandag den 29. april 2019.. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)