Sofie Carsten Nielsen: Her er, hvordan vi skaber et uddannelsessystem, der giver sammenhængskraft og frihed for alle

Sofie Carsten Nielsen: Her er, hvordan vi skaber et uddannelsessystem, der giver sammenhængskraft og frihed for alle

20.05.2019

.


Uddannelse skaber sammenhæng og er svaret på nogle af vores største udfordringer. Derfor har Danmark brug for en uddannelsespolitisk revolution, og hos Radikale Venstre har vi syv helt konkrete forslag, som vil skabe netop det.

Kommentar af Sofie Carsten Nielsen, stedfortrædende politisk leder for Radikale Venstre

Er du nogle gange ved at miste modet over dansk politik, fordi det ikke giver dig tro på fremtiden, men i stedet kaster Danmark tilbage til fortiden?

Intet andet sted end på uddannelsesområdet er skillevejen mellem partierne mere tydelig: Enten kan vi fortsætte besparelserne, som desværre har hersket i denne valgperiode. Eller også kan vi lave et markant løft af alle danske uddannelser, så vi skaber et stærkere, friere og tryggere samfund.

Hos Radikale Venstre vil vi løfte Danmarks uddannelser gennem syv helt konkrete bud. Det er forslag, som vi tager med til forhandlinger om et kommende regeringsgrundlag, hvis magten skifter efter valget. For uddannelse er et frihedsprojekt; uddannelse er lig med et sammenhængende Danmark, og uddannelse er svaret på nogle af de helt grundlæggende udfordringer, vi som land står overfor, herunder: Hvordan skaber vi social mobilitet? Hvordan sikrer vi os, at alle mennesker kan realisere deres drømme? Hvordan sørger vi for, at mennesker kan komme ind i nye jobfunktioner, når mange jobs i fremtiden bliver automatiseret?

1: Vi skal droppe den massive forblødning, som regeringen har udsat uddannelserne for
Mere end 6 mia. kr. er sparet på tværs af de videregående uddannelser siden 2015. Venstre har i valgkampens første dage lovet at stoppe besparelserne næste år. Det er godt, for blødningen skal stoppes. Men der er skåret så meget ind til benet, at det er nødvendigt at geninvestere. Vi skal give uddannelserne en saltvandsindsprøjtning af dimensioner, så vi genopretter uddannelse som et projekt for frihed og sammenhængskraft.

Vi har brug for flere midler til feedback, højere undervisningskvalitet og ekstra støtte til dem, der har brug for et ekstra rygstød. Det vil give frihed, fordi vi dermed giver de studerende flere muligheder uafhængigt af den enkelte studerendes økonomiske, sociale og kulturelle baggrund.

Samtidig kan vi give flere danskere følelsen af, at de bliver i stand til at rykke sig, tage skeen i egen hånd og tage affære, hvis de ikke er er tilfredse med deres nuværende situation. Med uddannelsesbesparelserne gør vi det sværere at realisere drømmen om, at alle danskere skal kunne få en god uddannelse. Det skaber frustration og en følelse af at være holdt udenfor. Særligt i landdistrikterne, hvor der på grund af uddannelsesbesparelserne bliver længere mellem uddannelserne. Her bliver der fyret lærere og undervisere, og derfor er uddannelsesbesparelserne en hamrende dårlig sammenhængspolitik, fordi det skaber dybere kløfter mellem land og by. Dybere kløfter mellem hvem der har muligheder, og hvem der ikke har muligheder.

 

I stedet for at ødsle pengene væk på nyttesløse projekter, såsom fængselsøer og paskontrol, skal vi skabe en ny vision for vores samfund
_______

 

2: Vi skal lægge en globaliseringsstrategi for langsigtede investeringer i forskning og uddannelse
Lad os gentage succesen fra 00´erne, hvor dansk politik samlede sig i et bredt flertal om en ambitiøs globaliserings¬strategi for forskning og uddannelse, hvor visionen blandt andet var, at danskere skulle have mulighed for at uddanne sig hele livet, så vi altid kunne omstille os, når nye jobs og vækstmarkeder åbnede sig. I stedet for at ødsle pengene væk på nyttesløse projekter, såsom fængselsøer og paskontrol, skal vi skabe en ny vision for vores samfund. En vision om en kæmpe investering i at udvikle fremtidens uddannelser, og skabe verdensklasseforskning, der kan løse de store samfundsudfordringer inden for bl.a. klima, digitalisering og sundhed. Hvis det står til os i Det Radikale Venstre, skal der som minimum afsættes en fremtidsmilliard om året, der ubeskåret går til vores børn, unge, uddannelse og forskning.

3: Vi skal satse benhårdt på at tiltrække og fastholde internationale talenter
Internationale studerende er en enorm gevinst for Danmark. En international studerende bidrager i gennemsnit med 300.000 kr. til statskassen ifølge en analyse fra Damvad Analytics.

Men det positive stopper ikke ved de kolde kontanter, der kan bruges til at investere yderligere i uddannelse og forskning. Og det stopper heller ikke ved, at internationale studerende kan løse noget af den mangel på veluddannet arbejdskraft, vi har i Danmark. Nej, internationale studerende giver værdi i sig selv, fordi de bidrager til et kreativt, innovativt og nysgerrigt studiemiljø, som dermed også bliver til gavn for danske studerende.

Under den nuværende regering er det gået tilbage. Der er indført et internationalt uddannelsesloft og skåret i antallet af pladser på engelsksprogede uddannelser. Vi vil gå i den stik modsatte retning og have flere uddannelser udbudt på fremmedsprog. Vi vil gå all in på at tiltrække og fastholde de internationale studerende i Danmark gennem en tiltræknings- og fastholdelsespakke, der bl.a. inkluderer bonusser fra staten til de institutioner, der fastholder internationale studerende, forbedrede vilkår for ophold samt gratis danskkurser.

4: Vi skal nedsætte en ungdomsuddannelseskommission
På trods af masser af gode intentioner har for mange danske unge fortsat uddannelsesmæssige skyklapper på. Vejen fra folkeskolen til gymnasiet fremstår som den nemme, synlige og attraktive vej – det valg, som de fleste forældre bakker op om. Det modsatte gør sig gældende for erhvervsuddannelserne.

Samtidig er det ikke alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, fordi de falder fra undervejs. Ellers også vælger de om. Derfor vil vi nedsætte en ungdomsuddannelseskommission, som skal levere et solidt politisk beslutningsgrundlag for et mere sammenhængende og fleksibelt ungdomsuddannelsessystem uden blindgyder. Hvor skyklapperne flås af, og hvor glæden ved at studere stiger.

 

En af de mest sejlivede myter i Danmark er, at ligestillingskampen er vundet. Det er den ikke
_______

 

5: Vi skal have en national digitaliseringsstrategi for de danske uddannelser
Den digitale omstilling nødvendiggør store omstillinger af uddannelserne i Danmark, lige fra grundskole, erhvervsskole, gymnasium til professionshøjskolen og universitetet. Børn og unge skal lære om alt fra algoritmer til digital sikkerhed, og hvordan skærme gør os afhængige. Vi skal omstille uddannelserne til fremtiden, Og vi skal gøre langt mere brug af digitale værktøjer i undervisningen, så unge bliver gode til i fremtiden at bruge digitale værktøjer på arbejdsmarkedet. Det skal bl.a. ske gennem udvikling og implementering af nye digitale undervisningsmidler og former og som en del af en kommende globaliseringsstrategi.

6: Vi skal sikre bedre kønsbalance på uddannelserne
En af de mest sejlivede myter i Danmark er, at ligestillingskampen er vundet. Det er den ikke. Formel ligestilling er ikke det samme som reel ligestilling. I vores uddannelsessystem er der fortsat en lang række kønsforskelle, vi skal til livs. Derfor skal vi nedsætte en kommission, der kulegraver kønsforskelle på uddannelserne. Flere kvinder skal studere eksempelvis it og økonomi, fordi det skaber mangfoldighed på studierne og arbejdspladserne. Og mændene skal over en bred kam løftes i et uddannelsessystem, hvor de i stigende grad får baghjul af kvinderne.

7: Vi skal indrette vores uddannelser, så de kan bidrage til, at vi uddanner os hele livet
Vi ønsker, at alle danskere skal have deres egen uddannelseskonto, på samme måde som vi har en feriekonto og en arbejdsmarkedspension. Det kræver uddannelser, der i langt højere grad indrettes, så man kan gå ind og ud af dem og vælge til og fra. Engang stødte jeg på en mand, der var ansat som vagt, og som ønskede at skifte spor. Men det kunne han ikke, fordi de økonomiske omkostninger var for høje til ham og hans familie. Han havde ikke råd til at gå på SU. Det er ikke rimeligt, at drømme på den måde slukkes på grund af privatøkonomiske overvejelser.

Danmark har brug for en uddannelsespolitisk revolution, og vi er klar til at finde pengene til disse syv punkter, som et nyt flertal i Folketinget bør kunne samles om. For uddannelse er hjerteblod for os. Vi vil med en stærk uddannelsespolitik vise, at politik kan gøre en positiv forskel og bringe Danmark fremad. Gøre os stærkere, friere og vigtigst af alt: give håbet og troen på samfundet tilbage. Håbet om, at der bliver taget hånd om de helt afgørende udfordringer i Danmark, og troen på, at danske politikere kæmper benhårdt for, at både du selv og dine børn kan leve i et Danmark fyldt med muligheder for alle. ■

 

Danmark har brug for en uddannelsespolitisk revolution […] For uddannelse er hjerteblod for os. Vi vil med en stærk uddannelsespolitik vise, at politik kan gøre en positiv forskel og bringe Danmark fremad
_______

 



Sofie Carsten Nielsen (f. 1975) er stedfortrædende politisk leder og MF for Radikale Venstre. Bl.a. tidligere uddannelses- og forskningsminister. FOTO: Officielt pressefoto.