Stine Bosse: Trump vil splitte EU. Mette Frederiksen skal vise ham, at vi står sammen

Stine Bosse: Trump vil splitte EU. Mette Frederiksen skal vise ham, at vi står sammen

07.08.2019

.


Det danske rigsfællesskabs interesser forsvares bedst ved at være tydelige på det danske tilhørsforhold til Europa, uagtet hvad præsident Trump foretrækker.

Kommentar af Stine Bosse

At den øverste repræsentant for vores nærmeste allierede udenfor EU (måske på nær Norge) har meldt sit besøg er altid – i udgangspunktet – noget, vi kan være stolte af. Vores nyligt valgte stats- og udenrigsministre, foruden hendes majestæt dronningen, kommer på en vigtig opgave. Og som om det ikke var nok, så er indehaveren af embedet pt. en helt særlig mundfuld. Alle deltagere gør klogt i at være korrekte og formelle. Der er ikke noget, Mr. Trump – som er i valgkamp 24/7 – ville være mere begejstret for end lidt slagfærdigt, hyggeligt dansk slåen-på-skulderen.

Vi skal huske én ting: Det er ham, der har brug for det danske brands værdi, ikke omvendt.

Hvad kan og skal statsministeren sige til præsidenten? Jeg håber og formoder, at Mette Frederiksen og Jeppe Kofod, når de møder præsidenten, ser sig både som repræsenterer for Danmark og for EU. Trump er som bekendt ikke så NATO-loyal som tidligere amerikanske præsidenter og lægger ikke skjul på sin ambition om KUN at fokusere på amerikanske interesser. Han truer konsekvent med at smide politiske modstandere hjem – hvor det så end er [Trump har på Twitter skrevet, at en række demokratiske kongresmedlemmer med minoritetsbaggrund burde ’skrubbe hjem, hvor de kom fra’, red.]. Han ynder at se, om ikke han kan finde sprækker i det europæiske sammenhold – jf. hans store begejstring for Brexit og Boris Johnson, der nu sigter direkte mod et hårdt exit fra EU.

Men det danske rigsfællesskabs interesser forsvares bedst ved at være tydelige på det danske europæiske tilhørsforhold, uagtet hvad præsident Trump foretrækker.

Grønland har en større geopolitisk betydning for magtforholdene i Nordatlanten end nogensinde. Det skal Grønland – med Danmark og resten af EU (uanset at Grønland ikke er medlem af Unionen) i baghånden – naturligvis udnytte til sit yderste. Vil Trump mere i Grønland – og det er der meget, der tyder på – må han fx starte med at give kontrakter til lokale skattebetalende operatører, som har set langt efter fornyelse af en årelang aftale omkring servicering af Thulebasen m.m. (der, foruden arbejdspladser, også skabte en betydelig skatteindtægt) i Grønland. Nu er den givet til en amerikansk leverandør. Igen er det ”America first” – også i Grønland må man forstå.

 

At et stort og i den grad fossilforbrugende land som USA holder sig ude af verdenssamfundets forsøg på at få styr på den galopperende klimakrise, er helt umuligt at fatte
_______

 

Det er klimaet, der ændrer de geopolitiske forhold: Når magtspillet i Nordatlanten pt. ændrer sig, skyldes det mest af alt klimaforandringernes konsekvenser i Nordøstpassagen. Det ville være på sin plads at opfordre præsidenten til at sænke USA’s CO2-udslip og gentilslutte sig Parisaftalen. At et stort og i den grad fossilforbrugende land som USA holder sig ude af verdenssamfundets forsøg på at få styr på den galopperende klimakrise, er helt umuligt at fatte, også hvis man sætter ’America first’. Trumps fornægtelse af fakta, er – også her – total og fatal.

Et land som Danmark opnår alene suverænitet i internationale relationer gennem samarbejde og forpligtet fællesskab med vore nærmeste naboer. Det kan man forvisse sig om ved gennemgang af Trumps indblanding i sagen om ASAP Rocky, den unge amerikanske rapper, der blev anklaget for vold i Sverige. Læser man brevet fra Trumps særlige udsending til den svenske domstol, må man forstå, at Trumps amerikanske valgkamp kommer før både respekt for retsstaten og loyal optræden blandt de allierede. Sandelig nye tider. Det er selvfølgelig utænkeligt, at statsministeren skulle forklare præsidenten, hvordan magtens tredeling fungerer, men kunne hun komme afsted med at henvise til Löfvens ord om samme, kan vi tage et nordisk EU-stik hjem.

Samtalen kunne også falde på Iran-aftalen og den risiko, der nu er for en egentlig konflikt. En konflikt, der igen ville sætte pres på flygtningesituationen, og som Danmark måske endda kunne ende med at blive en direkte del af. Jeg er sikker på at både Macron, Merkel og Von der Leyen har ladet et par velmente bemærkninger falde – i forhold til ønsket om at undgå åben konflikt. Der er, på vegne af vores europæiske fællesskab, gode spørgsmål at stille til, hvorfor Iranaftalen partout skulle opsiges. De spørgsmål bør Mette Frederiksen og Jeppe Kofoed også stille til Trump.

Verden hænger sammen – fra Grønland i nord og til Iran i syd. Skulle der blive tid til andet, kunne man foreslå et par borgerlige ord om lykke, sammenhængskraft og relativ lighed – og at intet af dette fordrer hverken socialisme eller kommunisme, blot sund fornuft. ■

 

Skulle der blive tid til andet, kunne man foreslå et par borgerlige ord om lykke, sammenhængskraft og relativ lighed – og at intet af dette fordrer hverken socialisme eller kommunisme, blot sund fornuft
_______

 Stine Bosse (f. 1960) er formand for Europabevægelsen og Plan Børnefonden og bestyrelsesformand for BankNordik og TelePost Greenland. Hun er uddannet cand. jur. ved Københavns Universitet. [foto: pressefoto]