RÆSON søger skribenter, redaktører, ordstyrere, værter m.fl.

RÆSON søger skribenter, redaktører, ordstyrere, værter m.fl.

19.01.2022

.

Du er fx: Freelancejournalist eller studerende (indenfor fx statskundskab, historie, økonomi, journalistik, sociologi, antropologi, jura), der overvejer en karriere i medierne.

RÆSON drives af et par fastansatte (på hel- og deltid) og et stort netværk, hvor medlemmerne bidrager i vidt forskelligt omfang (fra få timer/måneden til mange timer/ugen). Der lægges mange frivillige timer i magasinet, men de større arbejdsopgaver giver altid honorar. RÆSON modtager ingen støtte (det finansieres af abonnementsalg, arrangementer mm). Magasinet – der blev grundlagt i 2002 – er totalt uafhængigt.

Foruden RÆSON driver RÆSON Medier også det nye magasin Æra (læs mere om ÆRA her), Vidensfestival, en række podcasts og RÆSONs Forlag.

Send dit CV til: redaktionen@raeson.dk, att. ansv. chefredaktør Niels Koch Rasmussen